Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriadau

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Yn ystod datblygiad y Cynlluniau Diogelwch ar y Priffyrdd rydym yn ymgynghori â phreswylwyr lleol, a grwpiau eraill â diddordeb, er mwyn esbonio'r rhesymau am y cynllun a'i ddyluniad. Mae'r ymgynghoriad hwn yn rhoi'r cyfle i chi gyfrannu gwybodaeth berthnasol a allai effeithio ar ddyluniad terfynol y cynllun.​

​​Mae hysbysiadau am y cynllun yn cael eu hanfon i breswylwyr sy'n byw ar y ffordd ger y cynigion. Mae'r hysbysiadau hyn hefyd yn cael eu harddangos ar y safle. Ar ôl y cyfnod ymgynghori bydd yr hysbysiadau hyn yn cael eu diweddaru gyda'r wybodaeth ddiweddaraf. 

Dewiswch gynllun penodol o'r rhestr i weld ble mae'r ymgynghoriad arni. Yn ystod y cyfnod ymgynghori bydd y dogfennau canlynol ar gael:​ 

  • disgrifiad o'r cynllun, a
  • cynlluniau mynegol o'r cynigion
     

Yn ystod y cyfnod ôl-ymgynghori bydd yr Adroddiad Ymgynghori a'r cynlluniau dylunio cysyniad yn cymryd eu lle. 


​Mae’r wybodaeth yn y dogfennau hyn wedi’i dylunio i’w hargraffu ac efallai na fydd yn gwbl hygyrch ar-lein.​

​​Ymgynghoriadau blaenorol​​​Statws​​Canlyniad
Ysgol Gyfun Radur (Heol Isaf) - gwellianau priffyrdd
Ymgynghor​iad wedi cau
Adroddiad ar yr ymgynghoriad (324kb PDF)​
Campws Y Tyllgoed
Ymgynghor​iad wedi cau
​Ardal Ysgol Gynradd Howardian o​psiynau parcio
​Ymgynghor​iad wedi cau
Adroddiad ôl-ymgynghori​​​
Gwelliannau i Gae Rec y Rhath (1.3mb PDF)
Ymgynghoriad Cychwynnol 
​Ymgynghor​iad wedi cau
​​​​Adroddiad ôl-ymgynghori​ (5.1mb PDF) ​
Gwelliannau i Gae Rec y Rhath - Canlyniad yr Ymgynghoriad a Diweddariad (3.6mb PDF)
Ymgynghoriad Eilaidd​​
Ymgynghoriad wedi cau
​​Traffyrdd Beicio
​Mewn Ymgynghoriad​
​​​Cysylltu â ni

​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd