Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Ymgynghoriadau

Yn ystod datblygiad y Cynlluniau Diogelwch ar y Priffyrdd rydym yn ymgynghori â phreswylwyr lleol, a grwpiau eraill â diddordeb, er mwyn esbonio'r rhesymau am y cynllun a'i ddyluniad. Mae'r ymgynghoriad hwn yn rhoi'r cyfle i chi gyfrannu gwybodaeth berthnasol a allai effeithio ar ddyluniad terfynol y cynllun.

Mae hysbysiadau am y cynllun yn cael eu hanfon i breswylwyr sy'n byw ar y ffordd ger y cynigion. Mae'r hysbysiadau hyn hefyd yn cael eu harddangos ar y safle. Ar ôl y cyfnod ymgynghori bydd yr hysbysiadau hyn yn cael eu diweddaru gyda'r wybodaeth ddiweddaraf.


 

Dewiswch gynllun penodol o'r rhestr i weld ble mae'r ymgynghoriad arni.  Yn ystod y cyfnod ymgynghori bydd y dogfennau canlynol ar gael:


 

  • disgrifiad o'r cynllun, a
  • cynlluniau mynegol o'r cynigion

 

Yn ystod y cyfnod ôl-ymgynghori bydd yr Adroddiad Ymgynghori a'r cynlluniau dylunio cysyniad yn cymryd eu lle.

 

​Ymgynghoriadau cyfredol a lleoliad Stat​ws​​ Canlyniad​​
​Ysgol Gynradd Parc Ninian – Parth Diogelwch yr Ysgol​ Mewn Ymgynghoriad (455kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Western Avenue – Caewal Road Croesfan Toucan​ ​Mewn Ymgynghoriad (681kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​North Road Cycle Route Uwchraddio Cam 2​ ​Mewn Ymgynghoriad (2.3mb PDF)​​
​Plas-Mawr Road - Cael gwared â nodweddion culhau â blaenoriaeth​ ​Mewn Ymgynghoriad (216kb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​Ymgynghoriad wedi Cau 23/08/2019
​Sanquhar Street - Cael gwared â nodweddion culhau â blaenoriaeth​ Mewn Ymgynghoriad (190mb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​Ymgynghoriad wedi Cau 23/08/2019
​Greenway Road - Cael gwared â nodweddion culhau â blaenoriaeth​ Mewn Ymgynghoriad (672kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​Ymgynghoriad wedi Cau 23/08/2019
​Romilly Road - Cael gwared â nodweddion culhau â blaenoriaeth​ Mewn Ymgynghoriad (250kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​Ymgynghoriad wedi Cau 23/08/2019
​Heol Rhyd-y-Penau - Tawelu traffig ​Mewn Ymgynghoriad (299kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Ymgynghoriad wedi Cau 23/08/2019
​Heol Hir - Cael gwared â nodweddion culhau â blaenoriaeth​ Mewn Ymgynghoriad (259kb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​Ymgynghoriad wedi Cau 12/08/2019
​Ysgol Peter Lea Mew​n Ymgynghoriad (618kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (590kb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi Cau 05/08/2019​
​Ysgol Melin Gruffydd - Gorchymyn Traffig Arbrofol ​Mewn Ymgynghoriad (532kb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (606kb PDF)​​​​​​Link opens in a new window
​​
Ymgynghoriad wedi Cau 05/08/2019
​Eglwys Llandaff - Gorchymyn Traffig Arbrofol ​Mewn Ymgyngohoriad (526kb PDF)​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (615kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​
Ymgynghoriad wedi Cau 05/08/2019
​Ysgol Pencaerau - Gorchymyn Traffig Arbrofol ​Mewn Ymgynghoriad (365kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (367kb PDF)​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi Cau 05/08/2019
​Ysgol Lansdowne - Gorchymyn Traffig Arbrofol Mewn Ymgynghoriad (491kb PDF)​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (584kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​​Ymgynghoriad wedi Cau 05/08/2019
​Clwb Golff Lôn - Cau'r n
​Mewn Ymgynghoriad (202kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (1.65mb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​​Ymgynghoriad wedi Cau 05/08/2019
Heol Orllewinol y Bont-faen – Cau Ffordd Wasanaethu 
​Mewn Ymgynghoriad (531kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​Ymgynghoriad wedi Cau 05/08/2019
​Lisvane / Rhiwbina - mynediad mynwent Thornhill ​Mewn Ymgynghoriad (531kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​Ymgynghoriad wedi Cau 05/08/2019
​Ysgol Gynradd Lakeside (Cynllun Teithio Llesol – Cam 2) – Ontario Way  ​Mewn Ymgynghoriad (893kb PDF)​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (1.47mb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Ymgynghoriad wedi Cau 18/06/2019
​Heol Isaf Radur - Gwelliannau i'r Briffordd Mewn Ymgynghoriad (2.75mb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (2.35mb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​
Ymgynghoriad wedi Cau​
​A4119 Gwelliant coridor - cam 2D - Penhill ​Mewn Ymgynghoriad (1.7mb PDF)​​​​​​​Link opens in a new window ​Ymgynghoriad wedi Cau 23/07/2019
​Clodien Avenue - Mesurau Arafu Traffig Mewn Ymgynghoriad (1.4mb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (1.52mb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi Cau 10/05/19
Pentyrch ​​Y Brif Ffordd ger Ynys Bridge – Cyfleusterau i Gerddwyr ​
Mewn Ymgynghoriad (267kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (238kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Cynlluniau ar y safle (195mb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Celyn Avenue – Mesurau Arafu Traffig Ysgol Gynradd Lakeside (Ardal A) Mewn Ymgynghoriad 
(294kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (313kb PDF)​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi Cau 15/03/2019
​Ontario Way – Parth Diogelwch Ysgol Ysgol Gynradd Lakeside (Ardal B) Mewn Ymgynghoriad 
(737kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (288kb PDF)​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi Cau 15/03/2019 
​Lakeside Drive – Croesfan Sebra Uchel Ysgol Gynradd Lakeside (Ardal C) Mewn Ymgynghoriad 
(234kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (683kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi Cau 15/03/2019 
​Cefn Coed Road – Croesfan Sebra Uchel Ysgol Gynradd Lakeside (Ardal D)​ ​Mewn Ymgynghoriad 
(211kb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (252kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Heol Penarth​​ - Croesfan Sebra
​Mewn Ymgynghoriad (918kb PDF)​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (767kb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi Cau 01/02/2019
​Ysgol Gynradd St Patricks - Parth Diogelwch Ysgol ​Mewn Ymgynghoriad (981kb PDF)​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (431kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi Cau 28/01/2019
​Grangetown Avondale Road - Arafu Traffig ​Mewn Ymgynghoriad (1.07mb PDF)​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (988kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​
Ymgynghoriad wedi Cau​ 28/01/2019​
​Mackintosh Place - Gwelliannau i’r Priffyrdd ​Mewn Ymgynghoriad (427kb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (433kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi Cau 04/01/2019
​Ysgol Uwchradd y Dwyrain – Trowbridge Road – Gwella’r Briffordd

​​Mewn Ymgynghoriad (527kb PDF)​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Ymgynghoriad wedi Cau (502kb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Cynlluniau ar y safle (1.19mb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Traffyrdd Beicio ​Mewn Ymgynghoriad (Dolen i webodaeth)​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Llwybr Beicio Cyfochrog â’r A469 – Ton yr Ywen Avenue​ ​Mewn Ymgynghoriad​ (2.4mb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Ysgol Gynradd Howardian Hampton Court Road ​Mewn Ymgynghoriad (223kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (250kb PDF)​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Ymgynghoriad wedi Cau
(
22/03/2018)
Cynlluniau ar y safle (732kb PDF)​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Heol y Goron – Cyfle usterau Croesi i Gerddwyr Mewn Ymgynghoriad (282kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad  (180kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Cynlluniau ar y safle (498kb PDF)​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 Ymgynghoriad wedi Cau (95kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Heol Pontprennau (S106) - Croesfan Sebra Ddyrchafedig Mewn Ymgynghoriad (311kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 

Ymgynghoriad wedi Cau (98kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad  (336kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Newport Road / Oldhill Croesfan Sebra
Mewn Ymgynghoriad (431kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 Adroddiad ar yr Ymgynghoriad  (52kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Maes y coed road
Mewn Ymgynghoriad (725kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 Adroddiad ar yr Ymgynghoriad  (52kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriadau blaenorol​

Statws​​ Canlyniad
​​Goitre Fach (Heol Llantrisant) Ymgynghoriad ar Twmpathau Ffordd ​Mewn Ymgynghoriad (448kb PDF)​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (373kb PDF)​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Ymgynghoriad wedi Cau 28/01/2019​
​Y Tyllgoed a Llandaf:  Llantrisant Road (Plas Dŵr) – Ymgynghoriad ar Dwmpathau Ffordd ​Mewn Ymgynghoriad (830kb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (841kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Ymgynghoriad wedi Cau (26/11/2018)
​​​​Cyfleusterau croesfan i gerddwyr Whitchurch Road / Flaxland Avenue​​ Mewn Ymgynghoriad (305kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (327kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau (46kb PDF)​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Cynlluniau ar y safle (1.25kb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Ysgol Gynradd Lansdowne Road - Norfolk Street Gorchymyn Traffig Arbrofol (Symudiadau Troi) Mewn Ymgynghoriad (355kb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​Ymgynghoriad wedi Cau (11/10/2018)​

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (369kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Ysgol Uwchradd Whitchurch a ​Ysgol Melin Gruffydd Gorchymyn Traffig Arbrofol (Symudiadau Troi) Mewn Ymgynghoriad (291kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​Ymgynghoriad wedi Cau (357kb PDF)​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (59kb)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 
​​Ysgol Gynradd Peter Lea - Carter Place Gorchymyn Traffig Arbrofol (Symudiadau Troi) Mewn Ymgynghoriad (327kb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​Ymgynghoriad wedi Cau (11/10/2018)
​​Ysgol Pencaerau, Cyntwell Avenue Gorchymyn Traffig Arbrofol (Symudiadau Troi) Mewn Ymgynghoriad (355kb PDF)​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​ ​Ymgynghoriad wedi Cau (11/10/2018)
​Ysgol Gynradd ​Llandaff Church in Wales, Hendre Close Gorchymyn Traffig Arbrofol (Symudiadau Troi)​ Mewn Ymgynghoriad (253kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (1
(117kb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


​Ymgynghoriad wedi Cau (11/10/2018)
​​Yr Eglwys Newydd - Cyfleusterau i Gerddwyr ​Mewn Ymgynghoriad
(319kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​
​Ymgynghoriad wedi Cau​
(​07/08/2018)
Cynlluniau ar y safle (1.4mb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Dorchester Avenue a Winchester Avenue  – Gwelliannau i’r Cyffyrdd ​​Mewn Ymgynghoriad (432kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Ymgynghoriad wedi Cau (176kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (618kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 
Adroddiad ar ôl Ymgynghoriad – Diweddariad​ (393kb PDF)​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Cynlluniau ​​ar y safle​ (1.23mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
​Llwybrau Diogel yn y Gymuned - Y Tyllgoed: Ysgol Plasmawr​ Mewn Ymgynghoriad (673.6kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​Ymgynghoriad wedi Cau​ ​(28/05/2018)
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (612kb PDF)​
Cynlluniau ar y safle (5.2mb PDF)​
​​Mynachdy Road - Man Parcio ​​Mewn Ymgynghoriad (585kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​Ymgynghoriad wedi Cau​ 
(​23/05/2018)
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (207kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​Ysgol Hamadryad - Parth Diogelwch Ysgol a Gwella Mynediad​ ​Mewn Ymgynghoriad (1.4mb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​Ymgynghoriad wedi Cau​ 
(30/04/2018)

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (71kb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Cynlluniau ​​ar y safle​ (605kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
​​Clarence Road – Gwella Mynediad (Ysgol Hamadryad)​ ​​Mewn Ymgynghoriad (5.24mb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​ ​Ymgynghoriad wedi Ca
(30/04/2018)
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (87kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Cynlluniau ar y safle (338kb PDF)​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​Avondale Road – Gwelliannau Mynediad (Ysgol Hamadryad) Mewn Ymgynghoriad (5.22mb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​Ymgynghoriad wedi Ca
(30/04/2018)
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (71kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Cynlluniau ar y safle (414kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Taffs Mead Embankment Croesfan Sebra ​​Mewn Ymgynghoriad (251kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (291kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​
Ymgynghoriad wedi Cau (9kb PDF)Link opens in a new window
Cynlluniau ar y safle​ (1633kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd, Penally Road Mewn Ymgynghoriad (374kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Adroddiad ar yr Ymgynghoriad​ (28kb PDF)​​Link opens in a new window
​​Ymgynghoriad wedi Cau (9kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Cynlluniau ar y safle (762kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Rhodfa’r Gorllewin / Excelsior Road – Gwelliannau Diogelwch Ar Y Ffyrdd ​​Mewn Ymgynghoriad (282kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Ymgynghoriad wedi Cau (532kb PDF)​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Cynlluniau ar y safle (1.64kb PDF)​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Ysgol Gynradd Peter Lea yn Carter Place, Y Tyllgoed
Mewn Ymgynghoriad (262kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (204kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau (9kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
Caerau – Croesfan Sebra Lôn Caerau Mewn ​​Ymgynghoriad (262kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Ymgynghoriad wedi Cau (108kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​Thornhill Road - Cyfleusterau i Gerddwyr Mewn Ymgynghoriad (460kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​Cynlluniau ar y safle​ (1.7mb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Howardian Primary School, Hammond Way
Mewn Ymgynghoriad (198kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 Adroddiad ar yr Ymgynghoriad  (52kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  

 

Ymgynghoriad wedi Cau (9kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Colchester Avenue Croesfan Sebra ​Mewn Ymgynghoriad (213kb PDF)​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​ (226kb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Ca22/03/2018​
Cynlluniau ar y safle (678kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Mount Pleasant Lane Mewn Ymgynghoriad (285kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (233kb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau 09/02/2018
Ysgol Glan Morfa, Lewis Road Mewn Ymgynghoriad (1.8mb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(1.7mb PDF)​
​Ymgynghoriad wedi Cau 26/01/2018
Cynlluniau ar y safle (1.15mb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​​​​​​​
Uwchraddio Heol y Gogledd
a’r Llwybr Beicio a Chyfleusterau i Gerddwyr
Mewn Ymgynghoriad (1.4mb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi Cau (52kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad  (2.21mb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Heol y Plwca - Croesfan Sebra ar Dwmpath (S278 – Llety Myfyrwyr)
Mewn Ymgynghoriad (578kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 
Bws Dwyrain Caerdydd - Heol Casnewydd / Fitzalan Place / West Grove Gwelliannau i’r gyffordd Mewn Ymgynghoriad (PDF 2.2 MB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Adroddiad ar yr Ymgynghoriad​ (PDF 1.67 MB) ​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Croesfan Sebra Wyndham Crescent
Mewn Ymgynghoriad (190kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (11kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Cynllun Safle (2.7mb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi Cau (9kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Lisvane Road (Mill Road hyd at Crofta) Adran 106
Mewn Ymgynghoriad (629kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 46KB PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.

Cynllun Safle (1.3mb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (586 PDF 9KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Willowbrook Drive (Ger Wern Gethin Lane)Adran 106
Mewn Ymgynghoriad (616kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 Adroddiad ar yr Ymgynghoriad  (333kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi Cau (50kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ysgol Gynradd Gabalfa ac Ysgol Glan Ceubal
Mewn Ymgynghoriad (254kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad  (245kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Cynlluniau ar y safle​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 9KB PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
​Heol Llanishen Fach - Cynllun Bolardiau
Mewn Ymgynghoriad (328kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (173kb PDF)​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​​Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 9KB PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​

Ysgol-Y-Wern - Cynllun Bolardiau Mewn ​​Ymgynghoriad (337kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (482kb PDF)​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 98KB PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Glan-yr-afon: Ysgol Gynradd y Santes Fair Mewn ​​Ymgynghoriad (379kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (423kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​​​​​​

Ymgynghoriad wedi Cau (PDF9KB PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
Ysgol Pencae - Parth Diogelwch Ysgol (Highfields) Mewn ​​Ymgynghoriad (435kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (496kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 175KB PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Cyfleusterau Cerddwyr Ffordd Sain Ffagan Mewn ​​Ymgynghoriad (320kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (348kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 9KB PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Mesurau Arafu Traffig Cherry Orchard Road / Blossom Drive Mewn ​​Ymgynghoriad (307kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (PDF 1.4 MBDolen yn agor mewn ffenestr newydd

Cynllun Safle (664kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 49 KB)Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd
Glan-Yr-Afon Primary (Browning Close)​​ Mewn ​​Ymgynghoriad (241kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (202kb PDF)​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​​Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 94KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Cyfleusterau croesfan i gerddwyr Whitchurch Road / Flaxland Avenue Mewn Ymgynghoriad (PDF 305kb)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (327kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​​

​​Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 46KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Llwybr 6 Pont Trelái Mewn Ymgynghoriad (PDF 669 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 5 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (PDF 24 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Croesfan Sebra Rhyd y Penau Road/ Croesfan Sebra Fidlas Road Mewn Ymgynghoriad
(PDF 866 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 7 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (PDF 466 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Cefn Mably S278
Arafu Traffig​
Mewn Ymgynghoriad
(PDF 360 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 7 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (PDF 53 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Dorchester Avenue a Winchester Avenue – Ffyrdd ar Gau Mewn Ymgynghoriad (PDF 169kb)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (230kb PDF)​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​
Ymgynghoriad wedi Cau - Dorchester Avenue a Winchester Avenue (7kb PDF)Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd
​Heol y Gadeirlan – Gwelliannau i Gerddwyr Mewn Ymgynghoriad (PDF 287 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 7 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (PDF 12 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Diweddariad ar yr Ymg​​ynghoriad (PDF 8 KB)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​
​Heol y Gadeirlan -
Gwelliannau trafnidiaeth a hygyrchedd - cam 2b
Mewn Ymgynghoriad (PDF 859 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 35 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (PDF 36 KB)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​
​Cylchdro Cypress Drive – Gwelliannau Diogelwch ar y Ffyrdd Mewn Ymgynghoriad (PDF 2.2MB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 4.96 KB)Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (PDF 1.7mb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​

Cynllun Safle (794KB PDF)​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​
A470 - Gwelliannau Trafnidiaeth a Hygyrchedd
Mewn Ymgynghoriad
(PDF 3.65 MB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 13 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (PDF 3.9 MB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

A469 (Caerphilly Road) Gwelliannau Trafnidiaeth a Hygyrchedd Diweddariad o’r Cynllun (Dyluniad Manwl)
Diweddariadau 24/6/16 (PDF 26 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Diweddariad o’r Cynllun
(PDF 24 MB)​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​A469 (Caerphilly Road)
Gwelliannau Trafnidiaeth a Hygyrchedd
Mewn Ymgynghoriad
(PDF 810 KB)​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 12 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (PDF 2.8 MB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​A469 (Caerphilly Road) – Gwelliannau Trafnidiaeth a Hygyrchedd - Cam 2 Mewn Ymgynghoriad
(PDF 2.7 MB)​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 12 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (PDF 2 MB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​A469 (Caerphilly Road) – Cam 3 – Llwybr Beicio Maes-y-Coed Rd i St Georges Road Mewn Ymgynghoriad
(PDF 1.16 MB)​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 12 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (PDF 1.6 MB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​A469 (Caerphilly Road) Cam 3 – Cyffordd Maes-y-Coed Road i Bont y Rheilffordd Gwelliannau ar gyfer Beicwyr a Cherddwr - Cam 3 Mewn Ymgynghoriad (PDF 759 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 12 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (PDF 720 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English