Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriadau

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Yn ystod datblygiad y Cynlluniau Diogelwch ar y Priffyrdd rydym yn ymgynghori â phreswylwyr lleol, a grwpiau eraill â diddordeb, er mwyn esbonio'r rhesymau am y cynllun a'i ddyluniad. Mae'r ymgynghoriad hwn yn rhoi'r cyfle i chi gyfrannu gwybodaeth berthnasol a allai effeithio ar ddyluniad terfynol y cynllun.

Mae hysbysiadau am y cynllun yn cael eu hanfon i breswylwyr sy'n byw ar y ffordd ger y cynigion. Mae'r hysbysiadau hyn hefyd yn cael eu harddangos ar y safle. Ar ôl y cyfnod ymgynghori bydd yr hysbysiadau hyn yn cael eu diweddaru gyda'r wybodaeth ddiweddaraf.


 

Dewiswch gynllun penodol o'r rhestr i weld ble mae'r ymgynghoriad arni.  Yn ystod y cyfnod ymgynghori bydd y dogfennau canlynol ar gael:​ 

  • disgrifiad o'r cynllun, a
  • cynlluniau mynegol o'r cynigion

 

Yn ystod y cyfnod ôl-ymgynghori bydd yr Adroddiad Ymgynghori a'r cynlluniau dylunio cysyniad yn cymryd eu lle.

 

​ ​
​​​​Ymgynghoriadau cyfredol a lleoliad
Stat​ws​​​​Canlyniad​​
​Tredelerch a Trowbridge: Llwybrau Diogel yn y Gymuned Trowbridge (LlDyG)
Llwybrau Diogel yn y Gymuned Trowbridge (LlDyG) Ymgynghoriad (1.23mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
​Cyfnewidfa Deheuol
Cyfnewidfa Deheuol Ymgynghoriad (1.04mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
​Stryd Pendyris a Heol Clare

​Stryd Pendyris a Heol Clare Ymgynghoriad (1mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
Ymgynghoriad wedi cau​​ 31.12.2021
​Heol Llandaf: Croesfan Sebra

​​​​​​Mewn Ymgynghoria​d (813kb​​ PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​Heol Llandaf – Croesfan Sebra a Gynigir (Adroddiad ôl-ymgynghori)​ (846kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​

Ymgynghoriad wedi cau ​25.10.2021
Llanisien a Rhiwbeina: Heol Draenen Pen-y-graig – Cyflwyno Croesfan Sebra 
Ddyrchafedig a Gwelliannau i Gerddwyr

​​​​Mewn Ymgynghoria​d (557kb​​ PDF) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Ymgynghoriad wedi cau​ 01.10.2021​​
​Ysgol Gynradd St. Cuthberts, Rhodfa Craiglee

​​Mewn Ymgynghoriad (300kb​​ PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​​
Ymgynghoriad wedi cau​ 29.11.2021​​
​Heol y Sanatoriwm – Stryd Lydan - Heol Lansdowne – Grosvenor Street: Newidiadau i droedffyrdd a chyffyrdd i hwyluso teithiau drwy gerdded a beicio
​​Mewn Ymgynghoriad (1.35mb​ PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​​
Heol y Sanatoriwm – Gwelliannau Troedffordd (Adroddiad ôl-ymgynghori) (2.7mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​

Ymgynghoriad wedi cau 15.09.2021​
​Ysgol Gynradd Draenen Pen-y-graig - Teithio Llesol

​Mewn Ymgynghoriad (577kb​ PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi cau​ 13.08.2021

​Pen-y-lan: Heol Waterloo (Croesfan Sebra Ddyrchafedig)
​Mewn Ymgynghoriad (1.09mb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (​859kb PDF)​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Ymgynghoriad wedi cau​ 02.07.2021
​Sblot: Ffordd Pengam (Tynnu Culhau â Blaenoriaeth)Mewn Ymgynghoriad (696kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(840kb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi cau 21.05.2021​​​

Penylan:​ Kimberley Road, Blenheim Road (Gwelliannau i’r Gyffordd)
​​Mewn Ymgynghoriad (1.26mb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(948kb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi cau 21.05.2021​​​
​Marlborough Road - Trafalgar Road​
Mewn Ymgynghoriad (257kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(141kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​

​​​Ymgynghoriad wedi cau 09.04.2021​
​Albany Road – Trafalgar Road 
Mewn Ymgynghoriad (227kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​​​​​​​​​​​
​​​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(93.4kb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi cau 09.04.2021​​
​Stryd y Castell
​​Mewn Ymgynghoriad (1.84mb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi cau​ 18.05.2021
​Llanisien: Ysgol y Wern (Teithio Llesol i'r Ysgol), Llangranog Road
​Mewn Ymgynghoriad (1.10mb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(726kb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Ymgynghoriad wedi cau 02.04.2021​
​Pontprennau a Phentref Llaneirwg: Tŷ'r Winch Road a Bridge Road: Cynllun Teithio Llesol
​Mewn Ymgynghoriad (360kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (2mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​

Ymgynghoriad wedi cau 23.03.2021​​
​​Creigiau a Sain Ffagan – Heol Creigiau, Tynant Road, Ffordd Caerdydd (Tynnu’r Rhwystrau Culhau'r Ffordd)
Mewn Ymgynghoriad (1.97mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(892kb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi cau 05.03.2021​


Dwyrain Canol y Ddinas

​​​Mewn Ym​gynghoriad​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(162kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Ymgynghoriad wedi cau 18.05.2021
Ty Glas Avenue: Croesfan Sebra Ddyrchafedig​
Mewn Ymgynghoriad (365kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
Cynlluniau ar y safle​ (1.4mb kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​

​​​​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(441kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi cau 14.10.2020​
​​​Cynllun Gwella Trafnidiaeth ac Amgylchedd Busnes Stryd Tudor
​​​​Mewn Ymgynghoriad​​​​ (5.01mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Dyddiad cau: 17 Gorffennaf 2020​

Ffurflen ymateb i ymgynghoriad​ Stryd Tudor​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(349b PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​
​​​
Ymgynghoriad wedi cau 28.10.2020​

​Beicffordd 1.2 Cathays Terrace i Ysbyty Athrofaol Cymru​​​Mewn Ymgynghoriad​​​

Dyddiad cau: 31 Gorffennaf 2020​
​Gorllewin Canol y Ddinas – Y Sgwâr Canolo ​​Mewn Ymgynghoriad​​ Diweddariad Ymgynghori ​(1.63mb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Llwybr Defnydd a Rennir Parc Hailey
Sylwer fod y digwyddiad galw heibio ar Ddydd Mercher 18 Mawrth wedi ei ganslo.

​​​Mewn Ymgynghoriad  - 1 o 2 (4.8mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Mewn Ymgynghoriad  - 2 o 2 (5.6mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​ 

Dyddiad cau: 1 Mai 2020

Gwelliannau Taith Taf: Parc Hailey Arolwg​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(2.15mb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​​Ymgynghoriad wedi cau​ 01.05.2020
​​Traffyrdd Beicio
​Mewn Ymgynghoriad (Dolen i webodaeth)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriadau blaenorol​​​Statws​​Canlyniad
​​​Croesfan i Gerddwyr - Pen-y-Lan Road - Colchester Avenue
​Mewn Ymgynghoriad (387kb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(399KB PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​

Ymgynghoriad wedi cau 03.01.2020
​​​ 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​