Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriadau

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Yn ystod datblygiad y Cynlluniau Diogelwch ar y Priffyrdd rydym yn ymgynghori â phreswylwyr lleol, a grwpiau eraill â diddordeb, er mwyn esbonio'r rhesymau am y cynllun a'i ddyluniad. Mae'r ymgynghoriad hwn yn rhoi'r cyfle i chi gyfrannu gwybodaeth berthnasol a allai effeithio ar ddyluniad terfynol y cynllun.

Mae hysbysiadau am y cynllun yn cael eu hanfon i breswylwyr sy'n byw ar y ffordd ger y cynigion. Mae'r hysbysiadau hyn hefyd yn cael eu harddangos ar y safle. Ar ôl y cyfnod ymgynghori bydd yr hysbysiadau hyn yn cael eu diweddaru gyda'r wybodaeth ddiweddaraf.


 

Dewiswch gynllun penodol o'r rhestr i weld ble mae'r ymgynghoriad arni.  Yn ystod y cyfnod ymgynghori bydd y dogfennau canlynol ar gael:​ 

  • disgrifiad o'r cynllun, a
  • cynlluniau mynegol o'r cynigion

 

Yn ystod y cyfnod ôl-ymgynghori bydd yr Adroddiad Ymgynghori a'r cynlluniau dylunio cysyniad yn cymryd eu lle.

 

​ ​
​​​​Ymgynghoriadau cyfredol a lleoliadStat​ws​​Canlyniad​​

Dwyrain Canol y Ddinas

​​​Mewn Ym​gynghoriad​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​CO20029 - Llwybrau Diogel yn y Gymuned, Treganna - Ysgol Gynradd Radnor - Gwelliannau i Briffyrdd
​​​Mewn Ym​gynghoriad (190mb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(124kb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​​Ymgynghoriad wedi cau 19.12.2020​​​
​Heol Lansdowne - Tawelu Traffig 
Mewn Ymgynghoriad (334kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
​Gerddi Despenser
Mewn Ymgynghoriad (659kb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi cau 04.12.2020​
​Ysgol Gynradd y Forwyn Fair: Mesurau Diogelwch Ysgol

Mewn Ymgynghoriad (901​kb PDF)​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​​​​
​Ymgynghoriad wedi cau 06.11.2020​​​
​Cynllun Peilot Heol Wellfield Cam 2
Mewn Ymgynghoriad (310​kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(121kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​​​​Ymgynghoriad wedi cau 21​.10.2020​
Ty Glas Avenue: Croesfan Sebra Ddyrchafedig​
Mewn Ymgynghoriad (365kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
​​​​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(441kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi cau 14.10.2020​
​Cynllun Gwella Coridor Bysiau'r A470 - Caedelyn Rd I Tyn-y-Parc Rd
Mewn Ymgynghoriad (1.72mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Diweddariad Prosiect:
Bydd gwaith nawr yn dechrau yn gynnar yn y Flwyddyn Newydd, yn hytrach nag ar ddechrau mis Hydref fel y nodwyd yn flaenorol.
​​Cynllun Gwella Trafnidiaeth ac Amgylchedd Busnes Stryd Tudor
​​​​Mewn Ymgynghoriad​​​​ (5.01mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Dyddiad cau: 17 Gorffennaf 2020​

Ffurflen ymateb i ymgynghoriad​ Stryd Tudor​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(349b PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​
​​​
Ymgynghoriad wedi cau 28.10.2020​

​Beicffordd 1.2 Cathays Terrace i Ysbyty Athrofaol Cymru​​​Mewn Ymgynghoriad​​​

Dyddiad cau: 31 Gorffennaf 2020​

Ffurflen ymateb i ymgynghoriad ​Beicffordd 1.2​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Gorllewin Canol y Ddinas – Y Sgwâr Canolo ​​Mewn Ymgynghoriad​​ Diweddariad Ymgynghori ​(1.63mb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Crwys Road - Mesurau Arafu Traffig a Gwelliannau i Gerddwyr
​​Mewn Ymgynghoriad (1.95mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(177kb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​​Ymgynghoriad wedi cau​ 08.08.2020
Llwybr Defnydd a Rennir Parc Hailey
Sylwer fod y digwyddiad galw heibio ar Ddydd Mercher 18 Mawrth wedi ei ganslo.

​​​Mewn Ymgynghoriad  - 1 o 2 (4.8mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Mewn Ymgynghoriad  - 2 o 2 (5.6mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​ 

Dyddiad cau: 1 Mai 2020

Gwelliannau Taith Taf: Parc Hailey Arolwg​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(2.15mb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​​Ymgynghoriad wedi cau​ 01.05.2020
​Beicffordd 4.1 Parc Bute i Western Avenue At sylw pawb - mae’r digwyddiadau galw heibio ddydd Mercher 24 Mawrth a dydd Sadwrn 28 Mawrth wedi’u canslo. ​

​​Mewn Ymgynghoriad 

Dyddiad cau: 1 Mai 2020


​Beicffordd 4.1 Arolwg​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(4.88mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Ymgynghoriad wedi cau 01.05.2020
Cyffordd System Street a Planet Street​ - ​Hidlwyr ModdolMewn Ymgynghoriad (1.25mb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​Ymgynghoriad wedi cau 24.02.2020​​
Cyffordd Moira Place ac Augusta Street - ​Hidlwyr Moddol​​Mewn Ymgynghoriad (1.22mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​Ymgynghoriad wedi cau 24.02.2020​​
Cyffordd Beresford Road, Spring Gardens Terrace a Pearl Street - ​Hidlwyr Moddol​​Mewn Ymgynghoriad (1.38mb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​Ymgynghoriad wedi cau 24.02.2020​​
​Cyffordd Agate Street a Pearl Street - Hidlwyr Moddol ​​Mewn Ymgynghoriad (1.23mb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​Ymgynghoriad wedi cau 24.02.2020​​
​Cyffordd Constellation Street a System Street - Hidlwyr Moddol​​Mewn Ymgynghoriad (1.2mb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​Ymgynghoriad wedi cau 24.02.2020​​
Cyffordd West Luton Place, South Luton Place a Windsor Road - ​Hidlwyr Moddol​​Mewn Ymgynghoriad (1.4mb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​Ymgynghoriad wedi cau 24.02.2020​​
​Cyffordd Moira Place a Moira Street - Hidlwyr Moddol​​Mewn Ymgynghoriad (1.21mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​Ymgynghoriad wedi cau 24.02.2020​​​​
​​​North Road Cycle Route Uwchraddio Cam 2​
​Mewn Ymgynghoriad (2.3mb PDF)​​ ​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (332kb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Cynlluniau ar y safle (3.06mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi cau 30.08.2019​
​Heol Rhyd-y-Penau - Tawelu traffig ​Mewn Ymgynghoriad (299kb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (873kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Ymgynghoriad wedi Cau 23.08.2019

y diweddaraf am y cynllun (178kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Cynlluniau ar y safle (532kb PDF)​
​Heol Hir - Cael gwared â nodweddion culhau â blaenoriaeth​Mewn Ymgynghoriad (259kb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (271kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​​Ymgynghoriad wedi Cau 12.08.2019

Cynlluniau ar y safle (1.09mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​
​Clwb Golff Lôn - Cau'r n
​Mewn Ymgynghoriad (202kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (1.65mb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​​Ymgynghoriad wedi Cau 05.08.2019​

​A4119 Gwelliant coridor - cam 2D - Penhill ​Mewn Ymgynghoriad (1.7mb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​Link opens in a new window​Ymgynghoriad wedi Cau 23.07.2019
​Traffyrdd Beicio ​Mewn Ymgynghoriad (Dolen i webodaeth)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Ysgol Gynradd Howardian Hampton Court Road ​Mewn Ymgynghoriad (223kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (250kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Ymgynghoriad wedi Cau (22.03.2018)
Cynlluniau ar y safle (732kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Newport Road / Oldhill Croesfan Sebra
Mewn Ymgynghoriad (431kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 Adroddiad ar yr Ymgynghoriad  (52kb PDF)​​​​​​​​​​Link opens in a new window
Maes y coed road
Mewn Ymgynghoriad (725kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 Adroddiad ar yr Ymgynghoriad  (52kb PDF)​​​​​​​​​​Link opens in a new window

Ymgynghoriadau blaenorol​

Statws​​Canlyniad
​Waterloo Road/Marlborough Road – Gwelliannau i’r Briffordd
Mewn Ymgynghoriad (1mb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Ymgynghoriad wedi cau 19.02.2020​

​Windsor Road - Troetffordd​​
​Mewn Ymgynghoriad (883kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(609KB PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi cau 19.02.2020​
​Clive Street - Rheoliadau Twmpathau Ffordd​
​​Mewn Ymgynghoriad (1.19mb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(719KB PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi cau 21.02.2020​​​
​​Llwyn Y Pia Road - Ymgynghoriad Twmpath ar y Ffordd
Mewn Ymgynghoriad (1.47mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddAdroddiad ar yr Ymgynghoriad (1mb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi cau 03.01.2020​
​Croesfan i Gerddwyr - Pen-y-Lan Road - Colchester Avenue
​Mewn Ymgynghoriad (387kb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(399KB PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​

Ymgynghoriad wedi cau 03.01.2020
​Heol Isaf Radur - Gwelliannau i'r Briffordd
​​Mewn Ymgynghoriad (2.75mb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (2.35mb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​
Ymgynghoriad wedi Cau​​
​Ysgol Gynradd Parc Ninian – Parth Diogelwch yr Ysgol
Mewn Ymgynghoriad (455kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (353kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Ymgynghoriad wedi cau​ 21.11.2019

Cynlluniau ar y safle​ (1.36mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Heol Pany-y-Gored: Gwelliannau Priffyrdd
Mewn Ymgynghoriad (306kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (406kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi cau 21.11.2019

Heol Orllewinol y Bont-faen – Cau Ffordd Wasanaethu 
​Mewn Ymgynghoriad (531kb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau 05.08.2019
​Western Avenue – Caewal Road Croesfan Toucan​
​​Mewn Ymgynghoriad (681kb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (721kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi cau 30.08.2019

Plas-Mawr Road - Cael gwared â nodweddion culhau â blaenoriaeth​
Mewn Ymgynghoriad (216kb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (184kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​Link opens in a new window
Ymgynghoriad wedi Cau 23.08.2019
Cynlluniau ar y safle (922kb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Sanquhar Street - Cael gwared â nodweddion culhau â blaenoriaeth​
Mewn Ymgynghoriad (190mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (187kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau 23.08.2019
Cynlluniau ar y safle (1.31mb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Greenway Road - Cael gwared â nodweddion culhau â blaenoriaeth​
Mewn Ymgynghoriad (672kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (478kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau 23.08.2019
Cynlluniau ​ar y safle (2.27mb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Romilly Road - Cael gwared â nodweddion culhau â blaenoriaeth​
Mewn Ymgynghoriad (250kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (183kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau 23.08.2019
Cynlluniau ar y safle (961kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Lisvane / Rhiwbina - mynediad mynwent Thornhill

​Mewn Ymgynghoriad (531kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau 05.08.2019​
Ysgol Gynradd Lakeside (Cynllun Teithio Llesol – Cam 2) – Ontario Way
​Mewn Ymgynghoriad (893kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (1.47mb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Ymgynghoriad wedi Cau 18.06.2019
​Clodien Avenue - Mesurau Arafu Traffig
Mewn Ymgynghoriad (1.4mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (1.52mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau 10.05.2019
Cynlluniau ar y safle (2.2mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​
Pentyrch ​​Y Brif Ffordd ger Ynys Bridge – Cyfleusterau i Gerddwyr ​
Mewn Ymgynghoriad (267kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (238kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Cynlluniau ar y safle (195mb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Celyn Avenue – Mesurau Arafu Traffig Ysgol Gynradd Lakeside (Ardal A)
Mewn Ymgynghoriad 
(294kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (313kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau 15.03.2019
Ontario Way – Parth Diogelwch Ysgol Ysgol Gynradd Lakeside (Ardal B)
Mewn Ymgynghoriad 
(737kb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (288kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau 15.03.2019 
Cynlluniau ar y safle (1.6mb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Lakeside Drive – Croesfan Sebra Uchel Ysgol Gynradd Lakeside (Ardal C)
Mewn Ymgynghoriad 
(234kb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (1.03mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau 15.03.2019 
​Cefn Coed Road – Croesfan Sebra Uchel Ysgol Gynradd Lakeside (Ardal D)​

​Mewn Ymgynghoriad 
(211kb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (252kb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Heol Penarth​​ - Croesfan Sebra
​Mewn Ymgynghoriad (918kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (767kb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Cynlluniau ar y safle (1.92mb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau 01.02.2019
Ysgol Gynradd St Patricks - Parth Diogelwch Ysgol
​Mewn Ymgynghoriad (981kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (431kb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Cynlluniau ar y safle (711mb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau 28.01.2019
Grangetown Avondale Road - Arafu Traffig
​Mewn Ymgynghoriad (1.07mb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (988kb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
Ymgynghoriad wedi Cau​ 28.01.2019​
​Mackintosh Place - Gwelliannau i’r Priffyrdd
​Mewn Ymgynghoriad (427kb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (433kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Cynlluniau ar y safle ​(1.4mb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau 04.01.2019
​Ysgol Peter Lea​Mew​n Ymgynghoriad (618kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (590kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad​ wedi Cau 05.08.2019
​​Ysgol Melin Gruffydd - Gorchymyn Traffig Arbrofol​Mewn Ymgynghoriad (532kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddAdroddiad ar yr Ymgynghoriad (606kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau 05.08.2019
​​Eglwys Llandaff - Gorchymyn Traffig Arbrofol​Mewn Ymgyngohoriad (526kb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddAdroddiad ar yr Ymgynghoriad (615kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau 05.08.2019
​Ysgol Pencaerau - Gorchymyn Traffig Arbrofol​​Mewn Ymgynghoriad (365kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (367kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau 05.08.2019
​​Ysgol Lansdowne - Gorchymyn Traffig Arbrofol​​​Mewn Ymgynghoriad (491kb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddAdroddiad ar yr Ymgynghoriad (584kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​​​Ymgynghoriad wedi Cau 05.08.2019
​​Ysgol Uwchradd y Dwyrain – Trowbridge Road – Gwella’r Briffordd​​​Mewn Ymgynghoriad (527kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​Ymgynghoriad wedi Cau (502kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Cynlluniau ar y safle​ ​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Llwybr Beicio Cyfochrog â’r A469 – Ton yr Ywen Avenue​
​​​Mewn Ymgynghoriad​ (2.4mb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Heol y Goron – Cyfle usterau Croesi i GerddwyrMewn Ymgynghoriad (282kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad  (180kb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Cynlluniau ar y safle (498kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 Ymgynghoriad wedi Cau (95kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Heol Pontprennau (S106) - Croesfan Sebra Ddyrchafedig​​Mewn Ymgynghoriad (311kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​ 

Ymgynghoriad wedi Cau (98kb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad  (336kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​​Goitre Fach (Heol Llantrisant) Ymgynghoriad ar Twmpathau Ffordd​Mewn Ymgynghoriad (448kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddAdroddiad ar yr Ymgynghoriad (373kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​

​Ymgynghoriad wedi Cau 28.01.2019​
​Y Tyllgoed a Llandaf:  Llantrisant Road (Plas Dŵr) – Ymgynghoriad ar Dwmpathau Ffordd​Mewn Ymgynghoriad (830kb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (841kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​

​Ymgynghoriad wedi Cau 26.11.2018
​​​​Cyfleusterau croesfan i gerddwyr Whitchurch Road / Flaxland Avenue​​Mewn Ymgynghoriad (305kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (327kb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
Ymgynghoriad wedi Cau (46kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Cynlluniau ar y safle (1.25kb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
​Ysgol Gynradd Lansdowne Road - Norfolk Street Gorchymyn Traffig Arbrofol (Symudiadau Troi)Mewn Ymgynghoriad (355kb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Ymgynghoriad wedi Cau 11.10.2018​

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (369kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
​Ysgol Uwchradd Whitchurch a ​Ysgol Melin Gruffydd Gorchymyn Traffig Arbrofol (Symudiadau Troi)Mewn Ymgynghoriad (291kb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​​​​​Ymgynghoriad wedi Cau (357kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (59kb)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​Ysgol Gynradd Peter Lea - Carter Place Gorchymyn Traffig Arbrofol (Symudiadau Troi)Mewn Ymgynghoriad (327kb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​Ymgynghoriad wedi Cau 11.10.2018
​​Ysgol Pencaerau, Cyntwell Avenue Gorchymyn Traffig Arbrofol (Symudiadau Troi)Mewn Ymgynghoriad (355kb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​Ymgynghoriad wedi Cau 11.10.2018
​Ysgol Gynradd ​Llandaff Church in Wales, Hendre Close Gorchymyn Traffig Arbrofol (Symudiadau Troi)​Mewn Ymgynghoriad (253kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (1
(117kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​


​Ymgynghoriad wedi Cau 11.10.2018
​​Yr Eglwys Newydd - Cyfleusterau i Gerddwyr​Mewn Ymgynghoriad
(319kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​
​Ymgynghoriad wedi Cau​
07.08.2018.
Cynlluniau ar y safle (1.4mb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
​Dorchester Avenue a Winchester Avenue  – Gwelliannau i’r Cyffyrdd​​Mewn Ymgynghoriad (432kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddYmgynghoriad wedi Cau (176kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (618kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​ 
Adroddiad ar ôl Ymgynghoriad – Diweddariad​ (393kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
​Cynlluniau ​​ar y safle​ (1.23mb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​
​Llwybrau Diogel yn y Gymuned - Y Tyllgoed: Ysgol Plasmawr​Mewn Ymgynghoriad (673.6kb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​Ymgynghoriad wedi Cau​ ​28.05.2018
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (612kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
Cynlluniau ar y safle (5.2mb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​​Mynachdy Road - Man Parcio​​Mewn Ymgynghoriad (585kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​Ymgynghoriad wedi Cau​ 
23.05.2018
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (207kb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
​​Ysgol Hamadryad - Parth Diogelwch Ysgol a Gwella Mynediad​​Mewn Ymgynghoriad (1.4mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Ymgynghoriad wedi Cau​ 
30.04.2018

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (71kb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
Cynlluniau ​​ar y safle​ (605kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​
​​Clarence Road – Gwella Mynediad (Ysgol Hamadryad)​​​Mewn Ymgynghoriad (5.24mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​​Ymgynghoriad wedi Ca
30.04.2018
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (87kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Cynlluniau ar y safle (338kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
​​Avondale Road – Gwelliannau Mynediad (Ysgol Hamadryad)Mewn Ymgynghoriad (5.22mb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​Ymgynghoriad wedi Ca
30.04.2018
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (71kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
Cynlluniau ar y safle (414kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
​Taffs Mead Embankment Croesfan Sebra​​Mewn Ymgynghoriad (251kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddAdroddiad ar yr Ymgynghoriad (291kb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​
Ymgynghoriad wedi Cau (9kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Cynlluniau ar y safle​ (1633kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
​​Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd, Penally RoadMewn Ymgynghoriad (374kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddAdroddiad ar yr Ymgynghoriad​ (28kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
​​Ymgynghoriad wedi Cau (9kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Cynlluniau ar y safle (762kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
​Rhodfa’r Gorllewin / Excelsior Road – Gwelliannau Diogelwch Ar Y Ffyrdd​​Mewn Ymgynghoriad (282kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddYmgynghoriad wedi Cau (532kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Cynlluniau ar y safle (1.64kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
​Ysgol Gynradd Peter Lea yn Carter Place, Y Tyllgoed
Mewn Ymgynghoriad (262kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (204kb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau (9kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​
Caerau – Croesfan Sebra Lôn CaerauMewn ​​Ymgynghoriad (262kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddYmgynghoriad wedi Cau (108kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​Thornhill Road - Cyfleusterau i GerddwyrMewn Ymgynghoriad (460kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​Cynlluniau ar y safle​ (1.7mb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Howardian Primary School, Hammond Way
Mewn Ymgynghoriad (198kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 Adroddiad ar yr Ymgynghoriad  (52kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 

 

Ymgynghoriad wedi Cau (9kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Colchester Avenue Croesfan Sebra ​Mewn Ymgynghoriad (213kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​ (226kb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Ca22.03.2018​
Cynlluniau ar y safle (678kb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Mount Pleasant LaneMewn Ymgynghoriad (285kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (233kb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau 09.02.2018
Ysgol Glan Morfa, Lewis RoadMewn Ymgynghoriad (1.8mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ​(1.7mb PDF)​
​Ymgynghoriad wedi Cau 26.01.2018
Cynlluniau ar y safle (1.15mb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​​​​​
Uwchraddio Heol y Gogledd
a’r Llwybr Beicio a Chyfleusterau i Gerddwyr
Mewn Ymgynghoriad (1.4mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi Cau (52kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad  (2.21mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Heol y Plwca - Croesfan Sebra ar Dwmpath (S278 – Llety Myfyrwyr)
Mewn Ymgynghoriad (578kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 
Bws Dwyrain Caerdydd - Heol Casnewydd / Fitzalan Place / West Grove Gwelliannau i’r gyfforddMewn Ymgynghoriad (PDF 2.2 MB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddAdroddiad ar yr Ymgynghoriad​ (PDF 1.67 MB) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Croesfan Sebra Wyndham Crescent
Mewn Ymgynghoriad (190kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (11kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Cynllun Safle (2.7mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi Cau (9kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Lisvane Road (Mill Road hyd at Crofta) Adran 106
Mewn Ymgynghoriad (629kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 46KB PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Cynllun Safle (1.3mb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (586 PDF 9KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Willowbrook Drive (Ger Wern Gethin Lane)Adran 106
Mewn Ymgynghoriad (616kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 Adroddiad ar yr Ymgynghoriad  (333kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi Cau (50kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ysgol Gynradd Gabalfa ac Ysgol Glan Ceubal
Mewn Ymgynghoriad (254kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad  (245kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Cynlluniau ar y safle​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 9KB PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​
​Heol Llanishen Fach - Cynllun Bolardiau
Mewn Ymgynghoriad (328kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (173kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​

​​Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 9KB PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​

Ysgol-Y-Wern - Cynllun BolardiauMewn ​​Ymgynghoriad (337kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (482kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​​​​​​

Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 98KB PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Glan-yr-afon: Ysgol Gynradd y Santes FairMewn ​​Ymgynghoriad (379kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddAdroddiad ar yr Ymgynghoriad (423kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​​​​

Ymgynghoriad wedi Cau (PDF9KB PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ysgol Pencae - Parth Diogelwch Ysgol (Highfields) Mewn ​​Ymgynghoriad (435kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddAdroddiad ar yr Ymgynghoriad (496kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 175KB PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Cyfleusterau Cerddwyr Ffordd Sain FfaganMewn ​​Ymgynghoriad (320kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddAdroddiad ar yr Ymgynghoriad (348kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 9KB PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Mesurau Arafu Traffig Cherry Orchard Road / Blossom DriveMewn ​​Ymgynghoriad (307kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddAdroddiad ar yr Ymgynghoriad (PDF 1.4 MB​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Cynllun Safle (664kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 49 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Glan-Yr-Afon Primary (Browning Close)​​ Mewn ​​Ymgynghoriad (241kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (202kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​​​​​​

​​Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 94KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Cyfleusterau croesfan i gerddwyr Whitchurch Road / Flaxland AvenueMewn Ymgynghoriad (PDF 305kb)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (327kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​

​​Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 46KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Llwybr 6 Pont TreláiMewn Ymgynghoriad (PDF 669 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddYmgynghoriad wedi Cau (PDF 5 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (PDF 24 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Croesfan Sebra Rhyd y Penau Road/ Croesfan Sebra Fidlas Road Mewn Ymgynghoriad
(PDF 866 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 7 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (PDF 466 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Cefn Mably S278
Arafu Traffig​
Mewn Ymgynghoriad
(PDF 360 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 7 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (PDF 53 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Dorchester Avenue a Winchester Avenue – Ffyrdd ar GauMewn Ymgynghoriad (PDF 169kb)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (230kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​
Ymgynghoriad wedi Cau - Dorchester Avenue a Winchester Avenue (7kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​Heol y Gadeirlan – Gwelliannau i GerddwyrMewn Ymgynghoriad (PDF 287 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddYmgynghoriad wedi Cau (PDF 7 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (PDF 12 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Diweddariad ar yr Ymg​​ynghoriad (PDF 8 KB)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
​Heol y Gadeirlan -
Gwelliannau trafnidiaeth a hygyrchedd - cam 2b
Mewn Ymgynghoriad (PDF 859 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 35 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (PDF 36 KB)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
​Cylchdro Cypress Drive – Gwelliannau Diogelwch ar y FfyrddMewn Ymgynghoriad (PDF 2.2MB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 4.96 KB)​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (PDF 1.7mb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​

Cynllun Safle (794KB PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
A470 - Gwelliannau Trafnidiaeth a Hygyrchedd
Mewn Ymgynghoriad
(PDF 3.65 MB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 13 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (PDF 3.9 MB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

A469 (Caerphilly Road) Gwelliannau Trafnidiaeth a Hygyrchedd Diweddariad o’r Cynllun (Dyluniad Manwl)
Diweddariadau 24/6/16 (PDF 26 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Diweddariad o’r Cynllun
(PDF 24 MB)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​A469 (Caerphilly Road)
Gwelliannau Trafnidiaeth a Hygyrchedd
Mewn Ymgynghoriad
(PDF 810 KB)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 12 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (PDF 2.8 MB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​A469 (Caerphilly Road) – Gwelliannau Trafnidiaeth a Hygyrchedd - Cam 2Mewn Ymgynghoriad
(PDF 2.7 MB)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 12 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (PDF 2 MB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​A469 (Caerphilly Road) – Cam 3 – Llwybr Beicio Maes-y-Coed Rd i St Georges RoadMewn Ymgynghoriad
(PDF 1.16 MB)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad wedi Cau (PDF 12 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (PDF 1.6 MB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​A469 (Caerphilly Road) Cam 3 – Cyffordd Maes-y-Coed Road i Bont y Rheilffordd Gwelliannau ar gyfer Beicwyr a Cherddwr - Cam 3Mewn Ymgynghoriad (PDF 759 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddYmgynghoriad wedi Cau (PDF 12 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (PDF 720 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​