Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Beicffyrdd

​​​​​​​​​​​​​​​Mae Cyngor Caerdydd yn datblygu cynigion ar gyfer pum Beicffyrdd i gynorthwyo a hyrwyddo beicio ar gyfer pobl o bob oedran a gallu. Bydd y llwybrau a gynigir yn cysylltu cymunedau â phrif gyrchfannau trwy’r ddinas, yn cynnwys canol y ddinas a’r Bae. 

Bydd y Beicffyrdd yn cynnig llwybrau parhaus y mae’n reddfol eu defnyddio, yn braf eu defnyddio ac sydd ar wahân i’r cerbydau modur a cherddwyr pan fo angen.

Caiff y Beicffyrdd eu datblygu ar sail cynigion yn y Map Rhwydwaith Integredig, sy’n nodi cynllun 15 mlynedd i wella llwybrau cerdded a beicio yn y ddinas. 

Dyma’r Beicffordd a gynigir:

  • Beicffordd 1: O ganol y ddinas i Cathays, Ysbyty Athrofaol Cymru, Gorsafoedd Trenau Uchel ac Isel y Mynydd Bychan a Safle Datblygu Strategol Gogledd-ddwyrain Caerdydd;
  • Beicffordd 2: canol y ddinas i Adamsdown, parciau manwerthu Heol Casnewydd, Tredelerch, Llanrhymni a Pharc Busnes Llaneirwg;
  • Beicffordd 3: canol y ddinas i Fae Caerdydd;
  • Beicffordd 4: canol y ddinas i Landaf, Danescourt a Safle Datblygu Strategol y Gogledd-orllewin;
  • Beicffordd 5: canol y ddinas i Glan-yr-afon, Trelái a Chaerau;
  • Beicffordd 6: Beicffordd y Rhath - Canol y Ddinas i Blasnewydd, Pen-y-lan, Cyncoed a Pharc y Rhath.


Beicffyrdd Dros Dro

Beicffyrdd Dros Dro
​Llwybr​Pecyn Ymgysylltu
​Llwybr Coch
Pecyn Ymgysylltu Llwybr Coch Beicffyrdd Dros Dro​ (713kb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymgynghorwyd ar gau​​​

​​​​​​​​​​​​​​
Mae’r wybodaeth a geir yn y dogfennau hyn wedi’u dylunio i’w hargraffu. Mae’n bosib na fydd modd gweld popeth ar-lein.
​​
​​

© 2022 Cyngor Caerdydd