Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Beicffyrdd

Mae Cyngor Caerdydd yn datblygu cynigion ar gyfer pum Beicffyrdd i gynorthwyo a hyrwyddo beicio ar gyfer pobl o bob oedran a gallu. Bydd y llwybrau a gynigir yn cysylltu cymunedau â phrif gyrchfannau trwy’r ddinas, yn cynnwys canol y ddinas a’r Bae. 

Bydd y Beicffyrdd yn cynnig llwybrau parhaus y mae’n reddfol eu defnyddio, yn braf eu defnyddio ac sydd ar wahân i’r cerbydau modur a cherddwyr pan fo angen.

Caiff y Beicffyrdd eu datblygu ar sail cynigion yn y Map Rhwydwaith Integredig, sy’n nodi cynllun 15 mlynedd i wella llwybrau cerdded a beicio yn y ddinas. 

Dyma’r Beicffordd a gynigir:

  • Beicffordd 1: O ganol y ddinas i Cathays, Ysbyty Athrofaol Cymru, Gorsafoedd Trenau Uchel ac Isel y Mynydd Bychan a Safle Datblygu Strategol Gogledd-ddwyrain Caerdydd;
  • Beicffordd 2: canol y ddinas i Adamsdown, parciau manwerthu Heol Casnewydd, Tredelerch, Llanrhymni a Pharc Busnes Llaneirwg;
  • Beicffordd 3: canol y ddinas i Fae Caerdydd;
  • Beicffordd 4: canol y ddinas i Landaf, Danescourt a Safle Datblygu Strategol y Gogledd-orllewin;
  • Beicffordd 5: canol y ddinas i Glan-yr-afon, Trelái a Chaerau.

Ymgynghoriadau ar y Beicffordd

 

Beicffordd​ 1
Lleoliad
Pecyn Ymgynghori ​Digwyddiadau Ymgynghori ​Dyddiad cau Canlyniad Ymgynghoriad​​
​Cilgant St Andrew i Senghennydd Road ​Ymgynghorwyd ar gau
​Ymgynghorwyd ar gau​​ Ymgynghorwyd ar gau​ ​Adroddiad yn dilyn ymgynghoriad (273kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Cynlluniau yn dilyn ymgynghoriad (4.43mb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Beicffordd 3​​Lleoliad ​Pecyn Ymgynghori ​Digwyddiadau Ymgynghori ​Dyddiad Cau ​Canlyniad Ymgynghoriad
Rhodfa Lloyd George​
Ymgynghorwyd ar gau​​
Ymgynghorwyd ar gau​​​
​Ymgynghorwyd ar gau​​​
​​Lleoliad ​Pecyn Ymgynghori ​Digwyddiadau Ymgynghori ​Dyddiad Cau ​Canlyniad Ymgynghoriad
Parc Bute i Western Avenue 
Beicffordd 4.1 Parc Bute i Western Avenue (1 o 2)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Beicffordd 4.1 Parc Bute i Western Avenue (2 o 2)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 1 Mai 2020

​Ymgynghoriad wedi cau​ 01.05.2020

​​​​​​​​​​​​
English