Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Beicffyrdd

​​​Rydym yn datblygu cynigion ar gyfer 6 beicffordd yng Nghaerdydd.  Bydd y beicffyrdd yn cefnogi ac yn hyrwyddo beicio ar gyfer pob oedran a gallu. Bydd y llwybrau arfaethedig yn cysylltu cymunedau â phrif gyrchfannau trwy’r ddinas, gan gynnwys Canol y Ddinas a Bae Caerdydd. 

Bydd y llwybrau beicio yn darparu llwybrau parhaus sy'n reddfol ac yn gyfforddus i'w defnyddio.  Byddant yn cael eu gwahanu oddi wrth gerbydau a cherddwyr lle bo angen.  

Caiff y beicffyrdd eu datblygu ar sail cynigion yn y Map Rhwydwaith Teithio Llesol sy’n nodi cynllun 15 mlynedd i wella llwybrau ar gyfer cerdded a beicio yn y ddinas.

Dysgu am bob llwybr beicio arfaethedig. 

Canol y ddinas i Barc y Rhath 

Bydd Beicffordd 6 yn mynd o ganol y ddinas i: 

 • Blasnewydd, 
 • Pen-y-lan, 
 • Cyncoed, a  
 • Pharc y Rhath.

Rydym wedi dechrau cam 1 y beicffordd hwn. Dysgu mwy am gam 1 llwybr beicio Parc y Rhath​

Canol y ddinas i Ogledd-ddwyrain Caerdydd

Bydd Beicffordd 1 yn mynd o ganol y ddinas i: 

 • Gathays, 
 • Ysbyty Athrofaol Cymru, 
 • Gorsaf reilffordd Lefel Uchel y Mynydd Bychan,  
 • Gorsaf reilffordd Lefel Isel y Mynydd Bychan, a 
 • Safle Datblygu Strategol Gogledd-ddwyrain Caerdydd. 

Mae’r rhan o’r llwybr rhwng Stuttgart Strasse ac Ysbyty Prifysgol Cymru eisoes wedi’i chwblhau. 

Canol y Ddinas i Barc Busnes Llaneirwg

Bydd Beicffordd 2 yn mynd o ganol y ddinas i:  

 • Adamsdown, 
 • Parciau manwerthu Heol Casnewydd, 
 • Tredelerch, 
 • Llanrhymni, a  
 • Pharc Busnes Llaneirwg.

Canol y ddinas i Fae Caerdydd

Bydd Beicffordd 3 yn mynd o ganol y ddinas i Fae Caerdydd. 

Canol y ddinas i Ogledd-Orllewin Caerdydd 

Bydd Beicffordd 4 yn mynd o ganol y ddinas i: 

 • Landaf, 
 • Danescourt, a  
 • Safle Datblygu Strategol y Gogledd-orllewin. 

Canol y ddinas i Gaerau 

Bydd Beicffordd 5 yn mynd o ganol y ddinas i: 

 • Lan-yr-afon, 
 • Trelái, a 
 • Chaerau.

© 2022 Cyngor Caerdydd