Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cycle Superhighways

​​​​​​​​​​​​​​​Mae Cyngor Caerdydd yn datblygu cynigion ar gyfer pum Beicffyrdd i gynorthwyo a hyrwyddo beicio ar gyfer pobl o bob oedran a gallu. Bydd y llwybrau a gynigir yn cysylltu cymunedau â phrif gyrchfannau trwy’r ddinas, yn cynnwys canol y ddinas a’r Bae. 

Bydd y Beicffyrdd yn cynnig llwybrau parhaus y mae’n reddfol eu defnyddio, yn braf eu defnyddio ac sydd ar wahân i’r cerbydau modur a cherddwyr pan fo angen.

Caiff y Beicffyrdd eu datblygu ar sail cynigion yn y Map Rhwydwaith Integredig, sy’n nodi cynllun 15 mlynedd i wella llwybrau cerdded a beicio yn y ddinas. 

Dyma’r Beicffordd a gynigir:

  • Beicffordd 1: O ganol y ddinas i Cathays, Ysbyty Athrofaol Cymru, Gorsafoedd Trenau Uchel ac Isel y Mynydd Bychan a Safle Datblygu Strategol Gogledd-ddwyrain Caerdydd;
  • Beicffordd 2: canol y ddinas i Adamsdown, parciau manwerthu Heol Casnewydd, Tredelerch, Llanrhymni a Pharc Busnes Llaneirwg;
  • Beicffordd 3: canol y ddinas i Fae Caerdydd;
  • Beicffordd 4: canol y ddinas i Landaf, Danescourt a Safle Datblygu Strategol y Gogledd-orllewin;
  • Beicffordd 5: canol y ddinas i Glan-yr-afon, Trelái a Chaerau.


Ymgynghoriadau ar y Beicffordd

 

Beicffordd​ 1​

​Beicffordd 4.1Beicffordd 4.1

​​Lleoliad

​Pecyn Ymgynghori

​Digwyddiadau Ymgynghori

​Dyddiad Cau

​Canlyniad Ymgynghoriad

Parc Bute i Western Avenue 

Beicffordd 4.1 Parc Bute i Western Avenue (1 o 2)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Beicffordd 4.1 Parc Bute i Western Avenue (2 o 2)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


 1 Mai 2020


​Ymgynghoriad wedi cau​ 01.05.2020


Beicffordd 4.2

​​Mae’r ddogfen hon yn becyn ymgynghori gyda phum opsiwn aliniio ar Feicffordd 4.2. Mae’n cynnwys deiagramau o’r opsiynau a gwybodaeth am sut i ymateb.​

Beicffordd 4.2
​​​​​Lleoliad
Pecyn YmgynghoriDigwyddiadau Ymgyngho​ri
​Dyddiad Cau

​Canlyniad Ymgynghoriad
​Rhodfa'r Gorllewin i phentref Llandaf
Beicffordd 4.2 Rhodfa'r Gorllewin i phentref Llandaf (3.01mb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​​Dd/B
4 Mai 2021​​​​
​​

Beicffordd 5.3

Beicffordd 5.3
​​​​​​​​​Lleoliad

​Pecyn Ymgynghori
​Digwyddiadau Ymgyngho​ri
​​Dyddiad Cau
​​​Canlyniad Ymgynghoriad
​Rhodfa Lawrenny ​Beicffordd 5.3 Rhodfa Lawrenny (1mb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​​​Dd/B
​26 Medi 2021


​​​​​​​​​​​​​​
Mae’r wybodaeth a geir yn y dogfennau hyn wedi’u dylunio i’w hargraffu. Mae’n bosib na fydd modd gweld popeth ar-lein.
​​
​​

© 2022 Cyngor Caerdydd