Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cycle Superhighways

​Mae Cyngor Caerdydd yn datblygu cynigion ar gyfer pum Beicffyrdd i gynorthwyo a hyrwyddo beicio ar gyfer pobl o bob oedran a gallu. Bydd y llwybrau a gynigir yn cysylltu cymunedau â phrif gyrchfannau trwy’r ddinas, yn cynnwys canol y ddinas a’r Bae. 

Bydd y Beicffyrdd yn cynnig llwybrau parhaus y mae’n reddfol eu defnyddio, yn braf eu defnyddio ac sydd ar wahân i’r cerbydau modur a cherddwyr pan fo angen.

Caiff y Beicffyrdd eu datblygu ar sail cynigion yn y Map Rhwydwaith Integredig, sy’n nodi cynllun 15 mlynedd i wella llwybrau cerdded a beicio yn y ddinas. 

Dyma’r Beicffordd a gynigir:

  • Beicffordd 1: O ganol y ddinas i Cathays, Ysbyty Athrofaol Cymru, Gorsafoedd Trenau Uchel ac Isel y Mynydd Bychan a Safle Datblygu Strategol Gogledd-ddwyrain Caerdydd;
  • Beicffordd 2: canol y ddinas i Adamsdown, parciau manwerthu Heol Casnewydd, Tredelerch, Llanrhymni a Pharc Busnes Llaneirwg;
  • Beicffordd 3: canol y ddinas i Fae Caerdydd;
  • Beicffordd 4: canol y ddinas i Landaf, Danescourt a Safle Datblygu Strategol y Gogledd-orllewin;
  • Beicffordd 5: canol y ddinas i Glan-yr-afon, Trelái a Chaerau.


Ymgynghoriadau ar y Beicffordd

 

Beicffordd​ 1


Beicffordd 3
​​Lleoliad ​Pecyn Ymgynghori ​Digwyddiadau Ymgynghori ​Dyddiad Cau ​Canlyniad Ymgynghoriad
Rhodfa Lloyd George​
Ymgynghorwyd ar gau​​
Ymgynghorwyd ar gau​​​
​Ymgynghorwyd ar gau​​​
​​​​​​​​​​​​​​