Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Campws Y Tyllgoed

Mae'r ymgynghoriad hwn bellach ar gau.

​Mae'r Cyngor yn cynnig gwneud gwaith gwella priffordd i gefnogi datblygiad Campws Y Tyllgoed gan gynnwys yr adeiladau ysgol newydd dros dro a gafodd gymeradwyaeth cynllunio ar 4 Tachwedd 2022 (cyfeirnod cais cynllunio 22/01719/MJR).
 
Bydd y gwaith arfaethedig i wella'r briffordd yn cynnwys darparu mesurau diogelwch ysgolion ar Heol y Tyllgoed, Heol Sain Ffagan, Rhodfa Doyle a Llangattock Street, gyda mannau arafu traffig, gwella troedffordd, croesfan sebra a chyfleusterau croesfan sebra gyfochrog ger adeilad newydd yr ysgol. Cynigir gwelliannau i'r droedffordd ym Milton Place, Norbury Road a St Fagans Close. Bydd y cynllun hwn yn gwella diogelwch ar y ffyrdd yn enwedig i gerddwyr a beicwyr a bydd yn darparu gwell cyfleusterau ar gyfer cerdded a beicio i'r ysgol. 

Yn ogystal â'r mesurau hyn, cynigir cyfyngiadau parcio a llwytho newydd. Bydd y rhain yn gofyn am Orchymyn Rheoli Traffig (GRhT), a fydd yn destun ymgynghoriad ar wahân fel rhan o broses gyfreithiol Gorchmynion Rheoli Traffig. 

Gweld y cynnig llawn​ (1.33mb PDF)​​.​

Os hoffech chi wneud unrhyw sylwadau ynghylch y cynnig hwn, rhowch wybod ni erbyn 12 Mai 2023. 

E-bost: ProjectauTrafnidiaeth@caerdydd.gov.uk

Prosiectau Trafnidiaeth
Ystafell 301
Neuadd y Sir
Caerdydd
CF10 4UW​

​​​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd