Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ardal Ysgol Gynradd Howardian opsiynau parcio

Yn 2022, gwnaethom ymgynghori ar gyfyngiadau posibl i fynd i'r afael â phryderon diogelwch yn yr ardal o amgylch Ysgol Gynradd Howardian.  

Mae'r adroddiad ymgynghori yn tynnu sylw at argymhellion i gyflwyno cyfyngiadau parcio.  Nod y cyfyngiadau yw lleihau tagfeydd ar Hammond Way a Hampton Court Road.  © 2022 Cyngor Caerdydd