Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Eich Cyngor

​​​Cynghorwyr a chyfarfodydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Dewch o hyd i'ch Cynghorydd lleol. Gwybodaeth am ddyddiadau, agendâu a dogfennau cyfarfodydd y cyngor.

Sylwadau, cwynion a chanmoliaeth

Gwybodaeth am sut y gallwch ddweud eich dweud ar y gwasanaethau rydyn ni’n eu cynnig. Gallwch gyflwyno cwyn ar-lein neu roi gwybod i ni am eich profiad o ddefnyddio gwasanaethau’r cyngor.

Caerdydd a Brexit

Sut mae'r ddinas yn ymateb i’r effaith o adael yr Undeb Ewropeaidd.
Cyllid y Cyngor

Gallwch weld cofnodion o wariant y cyngor, y gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol, archwiliadau ac asesiadau.

Strategaethau, cynlluniau a pholisïau

Gallwch weld rhai o’r dogfennau allweddol sy’n amlinellu ac yn llywodraethu sut rydyn ni'n cynnig gwasanaethau ledled y ddinas. Ystadegau a data​

Ystadegau a data ar y ddinas a’i phoblogaeth.

Diogelu data a rhyddid gwybodaeth

Gwybodaeth am Ryddid Gwybodaeth a sut i wneud cais am wybodaeth. Pa wybodaeth rydyn ni'n ei chadw amdanoch chi a pham.

Dweud eich dweud​​

Ewch i dudalennau Holi Caerdydd i weld yr ymgynghoriadau diweddaraf ac i ddweud eich dweud ar faterion sy’n effeithio arnoch chi.

Newyddion

Y newyddion diweddaraf a gwybodaeth am sut i gysylltu â thîm y wasg. Gwybodaeth am hysbysebu gyda ni a ffilmio yng Nghaerdydd.

Ymweld ag un o Adeiladau'r Cyngor

Gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer ymweld ag un o Adeiladau’r Cyngor. Trafnidiaeth, parcio, mynediad i’r anabl a beth i’w wneud ar ôl cyrraedd.

Y Gronfa Ffyniant Gyffredin

Gwybodaeth i chi am y Gronfa Ffyniant Gyffredin.​​

 
​​​​​
​​​​​​​​ ​​
© 2022 Cyngor Caerdydd