Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Eich Cyngor > Democratiaeth

Democratiaeth - Sut y gallwch chi Wneud Gwahaniaeth!

Mae democratiaeth, yn enwedig democratiaeth leol, yn hanfodol. Mae’n sail i gymdeithas sy’n sicrhau bod ein hanwyliaid yn cael gofal, ein plant yn cael addysg a bod ein cymdogaethau’n ddiogel ac wedi’u cynnal a’u cadw. Mae democratiaeth leol fywiog angen i’r bobl orau gynrychioli eu cymuned leol. Mae angen iddi ddarparu gwasanaethau sy’n diwallu anghenion ein dinasyddion. Yn hanfodol, mae angen dinasyddion sy’n cyfrannu ac yn fodlon gwneud gwahaniaeth yn eu hardal i sicrhau ei ffyniant mewn ffordd agored a theg. 


Lawrlwytho poster democratiaeth (9mb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Wyddech chi fod llawer o ffyrdd y gallwch ddweud eich dweud a gwneud gwahaniaeth i ddemocratiaeth leol?

Cysylltwch â’ch Cynghorydd lleol


Mae eich cynghorwyr etholedig yn eich gwasanaethu chi a’ch cymuned ac yn gyfrifol am ardaloedd o’r ddinas a elwir yn wardiau. Maent yn eich cynrychioli ac yn cyfleu’ch pryderon, ac yn lobïo ar eich rhan.

Gallwch gysylltu â’ch cynghorydd drwy e-bost, llythyr neu’r ffônDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd . Mae llawer o’n haelodau hefyd ar gael ar y cyfryngau cymdeithasol.

 

Mynd i gyfarfodydd cyhoeddus


Mae cyfarfodydd misol y Cyngor, cyfarfodydd Cynllunio (a ddarlledir yn fyw ar y wefanDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ) a phum cyfarfod o’r Pwyllgor Craffu ar agor i’r cyhoedd. Cyhoeddir dyddiadau a lleoliadau ar ein gwefanDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd .


lawrlwythwch yr app Modern.gov


Gallwch gael y newyddion diweddaraf ar faterion o ddiddordeb a materion lleol i’r ward ar eich dyfais symudol. Lawrlwythwch app modern.gov heddiwDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd !

 

Dilynwch ni ar y Dyfryngau Cymdeithasol


Rydym yn anfon y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau, digwyddiadau ac ymgynghoriadau’n rheolaidd. Mae’n werth ein dilyn ar TwitterDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd a hoffi ein tudalen FacebookDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd . Mae llawer o’ch cynghorwyr lleol ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae’r hashnod #cyngorcdyddDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd yn dilyn nifer o’r trafodaethau rheolaidd sy’n digwydd ynghylch democratiaeth leol yng Nghaerdydd.


Cyfrannwch at Ymgynghoriadau Cyhoeddus


Rydym yn cynnal ymgynghoriadau rheolaidd ar gynigion a allai effeithio arnoch, eich cymuned a’r gwasanaethau a ddarparwn. Mae'r holl ymgynghoriadau ar gael. Mae ymgynghoriadau sy’n mynd rhagddynt ar y funud yn:


Datblygiadau i’r Dyfodol


Rydym bob amser yn ceisio gwella’r ffordd rydym yn eich cynnwys chi. Dyma rai o’r pethau sydd ar y gorwel:

  • Treial cwestiynau cyhoeddus yn y Pwyllgorau Craffu
  • e-ddeisebau


Ariannu torfol


Dyma ffordd gymharol newydd o helpu i wneud gwahaniaethDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd i’ch cymuned leol. Daw pobl at ei gilydd i godi arian ar gyfer projectau adfywio, digwyddiadau cymunedol neu unrhyw beth (cyfreithiol) sy’n bwysig i chi a’ch cymuned.


Cwestiynau a Deisebau


Gydol y flwyddyn, gallwch ofyn cwestiwn neu gyflwyno deiseb ynghylch rhywbeth sy’n bwysig i chi a'ch cymuned. Gallwch wneud hyn drwy gysylltu â’ch cynghorydd lleol. Yna gall eich cwestiwn neu’ch deiseb gael ei gyflwyno gerbron cyfarfod y Cyngor Llawn neu’r cyfarfod Craffu.


Gall pobl ifanc ymuno â Chyngor Ieuenctid Caerdydd


Gall pob ysgol enwebu tri chynrychiolydd i fod yn rhan o Gyngor Ieuenctid CaerdyddDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd . Cynhelir tri chyfarfod blynyddol ‘mawr' yn Neuadd y Ddinas. Mae rhagor o wybodaeth ar dudalen Facebook Gwasanaeth Ieuenctid CaerdyddDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ar TwitterDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd .

 

English