Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Eich Cyngor > Diogelwch data a Rhyddid Gwybodaeth

Diogelwch data a Rhyddid Gwybodaeth

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 

Eich hawliau i wybod pa wybodaeth a gedwir amdanoch a pham​.

Rhyddid Gwybodaeth

Dysgwch beth yw’ch hawliau i weld gwybodaeth a/neu wneud cais dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a’r cynllun ​cyhoeddi​​

Data AgoredDolen yn agor mewn ffenestr newydd

Rydym yn ymrwymedig i gyhoeddi mwy o’n data i fod yn agored a hyrwyddo tryloywder.

Gweld y Setiau DataDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae’n ofynnol i ni gyhoeddi rhai setiau data dan Ddeddf Diogelu Rhyddid 2012. Mae'r rhain yn cynnwys setiau data megis nifer yr ymwelwyr â chanol y ddinas a stoc dai’r cyngor.

Chwilio Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth a’r ymatebionDolen yn agor mewn ffenestr newydd

Cyrchu’r ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth a wnaed i Gyngor Dinas Caerdydd a’r ymatebion cyhoeddedig a roddwyd yn ein cofnod datgeliadau.

 
English