Cyllideb y Cyngor

Gwariant y Cyngor, ei gynlluniau ariannol a mwy

Ariannu’r Cyngor

O ble y daw arian y Cyngor?

Taliadau

Sut i dalu’r Cyngor, a beth i’w wneud os oes angen i ni eich talu chi


Rheoli Cyllid y Cyngor

Datganiadau cyfrifon, rheoli risg, twyll, archwilio

Pensiynau

Cysylltu â ni ynghylch cynllun pensiwn y Cyngor