Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Proffiliau Ardal

Cyfrifiad​

Gweld data cyfrifiad mewn perthynas â phob ardal o Gaerdydd. 

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru​​

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (Malc) yw’r mesur swyddogol ar gyfer amddifadedd mewn ardaloedd bach yng Nghymru.

Poblogaeth

Dysgwch am broffil oedran Caerdydd a phob un o'r 29 ward etholiadol yn y ddinas gan ddefnyddio data canol-2018. 

Dangosfwrdd y ddinas

Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth am economi Caerdydd, gyda data ar Gynnyrch Domestig Gros.

 
 
 
​​​​​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd