Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Eich Cyngor > Strategaethau, cynlluniau a pholisïau

Strategaethau, cynlluniau a pholisïau


Mae’r dogfennau hyn yn egluro ein gweledigaeth a'n blaenoriaethau allweddol ar gyfer y ddinas.​


Cynllun Corfforaethol


Cyflawni Uchelgais Prifddinas.

Cynllun Gwella Caerdydd

Gweld sut mae’r Cyngor wedi perfformio yn erbyn ei flaenoriaethau gwelliant.

Cynllun Lles Caerdydd 2018-2023​

Mae hyn yn rhoi darlun o sut mae'r ddinas yn perfformio yn erbyn cyfres o ddangosyddion lefel dinas, wedi eu cytuno gan arweinwyr sector cyhoeddus y ddinas, ac a ddefnyddir i fesur pa mor dda mae Caerdydd yn ei wneud ym mhob agwedd ar lesiant y ddinas​.

C​aerdydd yn 2018

Wedi ei greu gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd, mae hwn yn nodi blaenoriaethau gweithio’n y bartneriaeth sector cyhoeddus yng Nghaerdydd am y pum mlynedd nesaf a thu hwnt​.

Strategaeth Ddigidol

Bydd y strategaeth hon yn galluogi Cyngor Caerdydd i gyflawni’r dull ‘Dewis Digidol’ a nodwyd yn y rhaglen Uchelgais Prifddinas​.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​


View our strategies, plans and policies across the organisation.

Development and regeneration

Long term development plans for Cardiff. How we aim to become the most liveable city in the UK.

Education

Our strategies to improve Cardiff schools and raise education standards within the city.

Highways and transport

Our objectives and plans for transport, roads and highways in Cardiff.

Energy and environment

Defence against flooding. Protecting the environment. Sustainable development and energy for Cardiff.

Equality and diversity

Strategic equality plan and policies, employee networks, equality monitoring and impact assessment.

Social care and housing

Protecting health and well-being in Cardiff.

Emergency planning and resilience

How we plan to protect against and respond to emergencies in Cardiff.

More... Managing Risk | Pay Policy (1.62MB PDF)Link opens in a new window Exhibition Review Policy (143kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Link opens in a new window ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

English