Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Y Gronfa Ffyniant Gyffredin

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn un o bileri canolog agenda Codi'r Gwastad Llywodraeth y DU. Mae'n darparu £2.6 biliwn o gyllid ar gyfer buddsoddi lleol erbyn Mawrth 2025. 


Dyrannwyd ychydig o dan £42 miliwn i Gyngor Caerdydd. 

Nod y Gronfa yw gwella balchder mewn lle a chynyddu'r cyfleoedd mewn bywyd ledled y DU trwy fuddsoddi mewn:  

  • Cymuned a lle  
  • Cefnogi busnesau lleol  
  • Pobl a sgiliau  ​​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd