Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Pleidleisio ac etholiadau

Cofrestr Etholiadol - Canfasiad 2020

Gwybodaeth ar ganfasio yn 2020.

Sut i gofrestru

Gwybodaeth ar sut i fod ar y gofrestr etholiadol i sicrhau bod gennych yr hawl i bleidleisio.

Sut i bleidleisio

Cyngor ar gael mynediad i’ch gorsaf bleidleisio leol, pleidleisio drwy’r post neu enwebu rhywun i bleidleisio ar eich rhan (pleidlais drwy ddirprwy).

Dod o hyd i’ch cynghorydd lleol a’ch gorsaf bleidleisio agosaf

Nodwch eich cod post i ddod o hyd i’ch gorsaf bleidleisio leol a gweld pwy yw eich cynghorwyr lleol.

Etholiadau a phleidleisiau wedi’u trefnu

Manylion etholiadau a phleidleisiau lleol, Cymru, y DU ac Ewropeaidd  

Canlyniadau etholiad​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Manylion canlyniadau etholiadau lleol, Cymru, y DU ac Ewrop

Adolygiad cymunedau

Adolygiad o ffiniau cyfredol i sicrhau ein bod yn dal i gynnig gwasanaethau priodol i gymunedau Caerdydd. 

Bod yn Gynghorydd

Gwybodaeth am fod yn gynghorydd ar gyfer Dinas a Sir Caerdydd a'i wasanaethau.

Etholaethau Seneddol

Adolygiad o etholaethau seneddol yng nghymru 2018 cynigion cychwynnol.

Dyma eich Data Personol

Dysgwch sut rydym yn trin eich gwybodaeth.

Adolygu Trefniadau Etholiadol

Bydd Comisiwn Finiau a Democratiaeth Leol Cymru yn adolygu’r trefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd. 
​​