Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Meysydd parcio

​​​​​​

​​​​​​​​​Mae Cyngor Caerdydd yn rheoli meysydd parcio Talu ac Arddangos yn y lleoliadau canlynol: 

 

Maes Parcio Stablau'r Castell

Cod Post: CF10 3ER

Oriau agor: 24 awr y dydd

Oriau Codi Tâl: 

Dydd Llun i Dydd Sadwrn (8yb i 8yh)

Dydd Sul (10yb i 5yh)

Nifer y mannau: 48

Tariffau (hyd at):

Hyd

​Tâl​

1 awr

​£2.60

2 awr

​£3.60

3 awr

£4.60​

4 awr

£5.60​

5 awr

£6.60​
​Nosweithiau (6yh - 8yh)
​£2.60

Parcio heb orfod talu ag arian parod MiPermit: Oes (ref. 753001)

Parcio bathodyn glas: Nac oes. Mae deiliaid bathodyn glas yn parcio am ddim.

 

Maes Parcio Heol y Gogledd

Cod Post: CF10 3DU

Oriau agor: 24 awr y dydd

Oriau Codi Tâl: Dydd Llun i Dydd Sul (8yb i 6yh)

Nifer y mannau: 189

Tariffau (hyd at):

Hyd

Tâl

4 awr

£5.10

Diwrnod llawn (tan hanner nos y diwrnod hwnnw)

£8.80

 

Tariffau tocyn tymor (yn ystod yr wythnos yn unig):​

Hyd

Tâl

​​1 mis​£110
​3 mis​£300
​6 mis​£580
​Blwyddyn​£1,100
  

Parcio heb orfod talu ag arian parod MiPermit: Oes (ref. 753002)

Parcio bathodyn glas: Nac oes. Mae deiliaid bathodyn glas yn parcio am ddim.

 

Maes Parcio Gerddi Sophia

Cod Post: CF11 9FH

Oriau agor: 24 awr y diwrnod

Oriau Codi Tâl: 24 awr y diwrnod

Nifer y mannau: 284

Tariffau (hyd at):

Hyd

​Tâl

1 awr

​£2.60

2 awr

£3.60​

3 awr

£4.60​

4 awr

£5.60​

5 awr

​£6.60

6 awr

£7.60​

7 awr

£8.60​

8 awr

£9.60​

9 awr

​£10.60

10 awr

£11.60​

12 awr

​£12.60

12-24 awr

​£20

Pas am wythnos

​£40

Parcio fesul awr i goetsis

​£6

Parcio am 24 awr i goetsis

​£24
 

Tariffau tocyn tymor (hyd at flwyddyn):​

Hyd

Tâl
​​1 mis​£130
​3 mis
£340​
​6 mis
£640​
​Blwyddyn
£1,160​
  

Nid yw tocynnau tymor yn cadw lle parcio i chi ond maen nhw'n cynnig pris rhatach i dalu'n ddyddiol neu'n wythnosol. 

Rhaid ymgeisio am docynnau tymor ar-lein​​​​​​​.​

Gan eu bod yn electronig ni fydd angen i chi ddangos unrhyw beth yn eich cerbyd ar ôl prynu.

Mae amodau a thelerau'n berthnasol felly dylech ddarllen y rhain cyn prynu. 

Cofiwch nad yw tocynnau tymor yn ddilys ar ddiwrnodau digwyddiadau. ​

Parcio heb orfod talu ag arian parod MiPermit: Oes (ref. 753003)

Parcio bathodyn glas: Oes. Mae deiliaid bathodyn glas yn parcio am ddim.

Cyfleusterau eraill: Mannau parcio ymroddedig i fysus. Tai bach.

Maes Parcio Havannah Street

Cod Post: CF10 5SG

Oriau agor: 24 awr y dydd

Oriau Codi Tâl: 24 awr y dydd

Nifer y mannau: 238

Tariffau (hyd at):

Hyd

Tâl

1 awr

£2.10

2 awr

£3.40

3 awr

£4.10

4 awr

£5.10

5 awr

£6.10

6 awr

£8.60

7 awr

£9.40

​8 awr​£10
​9 awr​£10.80
​10 awr​£11.50
​11 awr​£14.40

24 awr

£24.00

 

Tariffau tocyn tymor (yn ystod yr wythnos yn unig):​

Hyd

Tâl

​​1 mis​£110
​3 mis​£310
​6 mis​£560
​Blwyddyn​£1,030
  
 

Tariffau tocyn tymor (yn ystod yr wythnos a phenwythnosau):​

Hyd

Tâl

​​1 mis​£150
​3 mis​£420
​6 mis​£580
​Blwyddyn​£1,100​
  


Parcio heb orfod talu ag arian parod MiPermit: Oes (ref. 753004)

Parcio bathodyn glas: Oes. Mae deiliaid bathodyn glas yn parcio am ddim.

Maes Parcio’r Morglawdd

Cod Post: CF64 1LQ

Oriau agor: 24 awr y dydd

Oriau Codi Tâl: 24 awr y dydd

Nifer y mannau: 119 spaces

Tariffau (hyd at):

Hyd

Tâl

1 awr

£2.20

2 awr

£3.30

3 awr

£4.40

4 awr

£5.50

5 awr

£7.20

6 awr

£9.60

7 awr

£11.40

8 awr

£13.20

Parcio heb orfod talu ag arian parod MiPermit: Oes (ref. 753005)

Parcio bathodyn glas: Oes. Mae deiliaid bathodyn glas yn parcio am ddim.

Maes Parcio Gray Street

Cod Post: CF11 9NE

Oriau agor: 24 awr y dydd

Oriau Codi Tâl: Dydd Llun i Dydd Sadwrn (8yb i 6yh)

Nifer y mannau: 89

Tariffau (hyd at):

Hyd

Tâl

2 awr

Am ddim – rhaid cael tocyn am ddim

3 awr

£3.50

​4 awr
£4​
​5 awr
£4.50​

 

Parcio heb orfod talu ag arian parod MiPermit: Oes (location ref. 753014)

Parcio bathodyn glas bays: Oes. Mae deiliaid bathodyn glas yn parcio am ddim.

Cyfleusterau eraill: Mannau deiliaid trwydded busnes yn unig a mannau ymroddedig i feiciau modur

 

Maes Parcio Harvey Street

Cod Post: CF5 1QW

Oriau agor: 24 awr y dydd

Oriau Codi Tâl: Dydd Llun i Dydd Sadwrn (8yb i 6yh)

Nifer y mannau: 64


Tariffau (hyd at):

Hyd

Tâl

2 awr

Am ddim – rhaid cael tocyn am ddim

3 awr

£3.50

​4 awr
£4​
​5 awr
​£4.50

 

Parcio heb orfod talu ag arian parod MiPermit: Oes (ref. 753015)

Parcio bathodyn glas bays: Oes. Mae deiliaid bathodyn glas yn parcio am ddim.

Cyfleusterau eraill: Mannau deiliaid trwydded busnes yn unig Maes Parcio Severn Road

Cod Post: CF11 9DX

Oriau agor: 24 awr y dydd

Oriau Codi Tâl: Dydd Llun i Dydd Sadwrn (8yb i 6yh)

Nifer y mannau: 79

Tariffau (hyd at):

Hyd

Tâl

2 awr

Am ddim – rhaid cael tocyn am ddim

3 awr

£3.50

​4 awr
£4​
​5 awr
​£4.50

Parcio heb orfod talu ag arian parod MiPermit: Oes (ref. 753016)

Parcio bathodyn glas bays: Oes. Mae deiliaid bathodyn glas yn parcio am ddim.

Cyfleusterau eraill: Business permit holder only bays

 

Maes Parcio Wellington Street

Cod Post: CF11 9BL

Oriau agor: 24 awr y dydd

Oriau Codi Tâl: Dydd Llun i Dydd Sadwrn (8yb i 6yh)

Nifer y mannau: 33


Tariffau (hyd at):

Hyd

Tâl

2 awr

Am ddim – rhaid cael tocyn am ddim

3 awr

£3.50

​4 awr
​£4
​5 awr
​£4.50​

 

Parcio heb orfod talu ag arian parod MiPermit: Oes (ref. 753012)

Parcio bathodyn glas bays: Oes. Mae deiliaid bathodyn glas yn parcio am ddim.

Heath Wood Lane

Cod Post: CF14 4EL

Oriau agor: 24 awr y dydd

Oriau Codi Tâl: Dydd Llun i Dydd Gwener (6yb i 6yh)

Nifer y mannau: 35

Tariffau (hyd at):

Hyd

​Tâl

Hyd at 2 awr

​Am ddim – rhaid cael tocyn am ddim

Hyd at 3 awr

​£2.50

 

Parcio heb orfod talu ag arian parod MiPermit: Oes (ref. 753011)

Parcio bathodyn glas: Nac oes

Rheilffordd Model Parc y Mynydd Bychan

Cod Post: CF14 4EN

Oriau agor: 24 awr y dydd

Oriau Codi Tâl: Dydd Llun i Dydd Sadwrn (9yb i 5yh)

Nifer y mannau: 36

Tariffau (hyd at):

Hyd

​Tâl

Hyd at 2 awr

Am ddim – rhaid cael tocyn am ddim

Hyd at 3 awr

​£2.50

 

Parcio heb orfod talu ag arian parod MiPermit: Oes (ref. 753010)

Parcio bathodyn glas: Nac oes

Prif Faes Parcio Parc y Mynydd Bychan

Cod Post: CF14 4EP

Oriau agor: 6yb i 11yh

Oriau Codi Tâl: Dydd Llun i Dydd Gwener (6yb i 6yh)

Bydd y gatiau mynediad ar gau rhwng 11yh a 6yb.​

Nifer y mannau: 236

Tariffau (hyd at):

Hyd

Tâl

Hyd at 1 awr

Am ddim – rhaid cael tocyn am ddim

Hyd at 3 awr

​£2.50

+3 awr

​£5

 

Parcio heb orfod talu ag arian parod MiPermit: Oes (ref. 753009)

Parcio bathodyn glas: Oes. Gweler yr arwyddion rheoliadol am ragor o wybodaeth.

Maes Parcio Stryd Fawr Llandaf

Cod Post: CF5 2DX

Oriau agor: 24 awr y dydd

Oriau Codi Tâl: Dydd Llun i Dydd Sadwrn (9yb i 5yh)

Nifer y mannau: 82

Tariffau (hyd at):

Hyd

Tâl

2 awr

Am ddim – rhaid cael tocyn am ddim

3 awr

£1.50

4 awr

£3

5 awr

£4.50

 

Parcio heb orfod talu ag arian parod MiPermit: Nac oes

Parcio bathodyn glas bays: Nac oes

Maes Parcio Caeau Llandaf

Cod Post: CF11 9JQ

Oriau agor: 24 awr y dydd

Oriau Codi Tâl: Dydd Llun i Dydd Gwener (8yb i 6yh)

Nifer y mannau: 64

Tariffau (hyd at):

Hyd

Tâl

2 awr

Am ddim – rhaid cael tocyn am ddim

3 awr

£3.50

4 awr

£4

​5 awr
​£4.50

 

Parcio heb orfod talu ag arian parod MiPermit: Nac oes

Parcio bathodyn glas bays: Nac oes

Maes Parcio Caeau Pontcanna

Cod Post: CF11 9HY

Oriau agor: 24 awr y dydd

Oriau Codi Tâl: Dydd Llun i Dydd Gwener (8yb i 6yh)

Nifer y mannau: 149

Tariffau (hyd at):

Hyd

Tâl

2 awr

Am ddim – rhaid cael tocyn am ddim

3 awr

​£2.50

Over 3 awr

​£5

Parcio heb orfod talu ag arian parod MiPermit: Nac oes

Parcio bathodyn glas bays: Oes

Maes Parcio’r Pen Troi

Cod Post: CF11 9PQ

Oriau agor: 24 awr y dydd

Oriau Codi Tâl: Dydd Llun i Dydd Gwener (8yb i 6yh)

Nifer y mannau: 16

Tariffau (hyd at):

Hyd

Tâl

2 awr

Am ddim – rhaid cael tocyn am ddim

3 awr

£3.50

​4 awr
​£4
​5 awr
​£4.50

Parcio heb orfod talu ag arian parod MiPermit: Nac oes

Parcio bathodyn glas bays: Nac oes

Maes Parcio Merthyr Road

Cod Post: CF14 1DB

Oriau agor: 24 awr y dydd

Oriau Codi Tâl: Dydd Llun i Dydd Sadwrn (9yb i 5yh)

Nifer y mannau: 64

Tariffau (hyd at):

Hyd

Tâl

2 awr

Am ddim – rhaid cael tocyn am ddim

3 awr

£3.50

​4 awr
​£4
​5 awr
​£4.50

Parcio heb orfod talu ag arian parod MiPermit: Nac oes

Parcio bathodyn glas: Oes

Maes Parcio Llyfrgell Pen-y-lan

Cod Post: CF23 5EE

Oriau agor: 24 awr y dydd

Oriau Codi Tâl: Dydd Llun i Dydd Sadwrn (9yb i 5yh)

Nifer y mannau: 52

Tariffau (hyd at):

Hyd

​Tâl

2 awr

Am ddim – rhaid cael tocyn am ddim

3 awr

​£1.50

4 awr

​£2.50

5 awr

​£5

 

Parcio heb orfod talu ag arian parod MiPermit: Nac oes

Parcio bathodyn glas: Oes

Maes Parcio Penlline Road

Cod Post: CF14 2AA

Oriau agor: 24 awr y dydd

Oriau Codi Tâl: Dydd Llun i Dydd Sadwrn (pyb i 5yh)

Nifer y mannau: 55

Tariffau (hyd at):

Hyd

Tâl

2 awr

Am ddim – rhaid cael tocyn am ddim

3 awr

£3.50

​4 awr
​£4
​5 awr
​£4.50

 

Parcio heb orfod talu ag arian parod MiPermit: Nac oes

Parcio bathodyn glas: Oes. Gweler yr arwyddion rheoliadol am ragor o wybodaeth. .Parcio heb orfod talu ag arian parod


Mae nifer o feysydd parcio yng Nghaerdydd nawr yn rhan o’r cynllun parcio heb orfod talu ag arian parod. Mae hyn yn golygu y gallwch brynu amser parcio dros y ffôn, ar y rhyngrwyd neu ar ap ar eich ffôn (Android ac iPhone yn unig - chwiliwch am MiPermit)


Edrychwch am arwyddion mewn rhai meysydd parcio ac ar rai peiriannau talu ac arddangos yn esbonio sut i brynu amser parcio rhith. I gael rhagor o wybodaeth, neu i sefydlu cyfrif, gallwch fynd i www.mipermit.com (lle bydd dewisiadau iaith ar gael) neu gallwch ffonio 0333 123 6006​.​


Cofiwch os byddwch yn prynu amser parcio ymlaen llaw nid yw hyn yn sicrhau lle parcio.


Mae telerau ac amodau yn berthnasol.

Hysbysiadau Tâl Cosb

Byddwn yn cyhoeddi Hysbysiadau Tâl Cosb (dirwyon parcio) am fethu â chydymffurfio â gofynion unrhyw reoliadau maes parcio’r Cyngor. Argymhellir bob amser eich bod yn darllen y wybodaeth a allai fod ar unrhyw arwyddion neu ar beiriannau talu ac arddangos yn ofalus. 


Ar gyfer unrhyw ymholiadau'n gysylltiedig â meysydd parcio cysylltwch â ni.


Cysylltu â ni

        

​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd