Beth sy’n digwydd os byddaf yn derbyn HTC

Gwybodaeth am hysbysiadau tâl cosb, Hysbysiad i Berchnogion a beth i'w wneud os byddwch yn derbyn un.

Sut mae talu

Gwybodaeth am sut i dalu eich hysbysiad o gosb a beth fydd yn digwydd os na fyddwch yn talu.

Sut i apelio cyn ‘Hysbysiad i’r Perchennog’

Sut i wneud apêl cyn derbyn hysbysiad i’r perchennog.

Sut i apelio ar ôl 'Hysbysiad i'r Perchennog'

Sut i apelio pan fyddwch wedi derbyn Hysbysiad i’r Perchennog.