Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Dirwyon parcio

Beth sy’n digwydd os byddaf yn derbyn HTC

Gwybodaeth am hysbysiadau tâl cosb, Hysbysiad i Berchnogion a beth i'w wneud os byddwch yn derbyn un.

Sut mae talu

Gwybodaeth am sut i dalu eich hysbysiad o gosb a beth fydd yn digwydd os na fyddwch yn talu.

Sut i apelio cyn ‘Hysbysiad i’r Perchennog’

Sut i wneud apêl cyn derbyn hysbysiad i’r perchennog.

Sut i apelio ar ôl 'Hysbysiad i'r Perchennog'

Sut i apelio pan fyddwch wedi derbyn Hysbysiad i’r Perchennog.

Tramgwyddau Traffig a Pharcio 

Gweld y rhestr o Dramgwyddau Traffig a Pharcio.​

Beth i'w wneud os na allwch ddod o hyd i'ch dirwy neu god gwe

Gwybodaeth am beth i'w wneud os na allwch ddod o hyd i'ch dirwy neu god gwe.

 
​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd