Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Parcio ar y stryd

​​​​​​​​​​​​​​​​Derbynnir y darnau arian canlynol: 10c, 20c, 50c, £1 a £2.  (Ni roddir newid)

Derbynnir y cardiau canlynol: VISA, MASTERCARD, SOLO a MAESTRO.  


Llun - Sad 0800 - 2000hrs
Sul 1000 - 1700hrs

A: Canolfan ddinesig a thâl gyda’r nos – Arhosiad hir
Awr
Costau
12.10
23.40
34.10
45.10
56.10
68.60
79.40
810.10
910.80
1011.50
1114.40
1214.40
1800 - 2000 hrs2.40

Llun - Sad 0800 - 2000hrs
Sul 1000 - 1700hrs


Uchafswm arhosiad 5 awr, dim dychwelyd o fewn 2 awr

B: Canolfan ddinesig a thâl gyda’r nos –Arhosiad byr

AwrCostau
12.10
23.40
34.10
45.10
56.10
1800 - 2000 hrs2.40


Llun - Sad 0800 - 1800hrs
Sul 1000 - 1700hrs

C: Parth canol y ddinas allanol - Arhosiad hir

AwrCostau
12.10
23.40
34.10
45.10
56.10
68.60
79.40
810.10
910.80
1011.50
1800 - 2000 hrsAm ddim

Llun - Sad 0800 - 1800hrs
Sul 1000 - 1700hrs


Uchafswm arhosiad 5 awr, dim dychwelyd o fewn 2 awr

D: Parth canol y ddinas allanol - Arhosiad byr

AwrCostau
12.10
23.40
34.10
45.10
56.10
1800 - 2000 hrsAm ddim

Llun - Sad 0800 - 1800hrs
Sul 1000 - 1700hrs


Ni chodir ffi am yr awr gyntaf, ond rhaid cael tocyn o'r peiriant a'i arddangos yn eich cerbyd.

E: Butetown parth y gogledd – arhosiad hir ac awr am ddim

AwrCostau
1Am ddim
22.10
33.40
44.10
55.10
67.20
78.60
89.40
910.10
1010.80
1800 - 2000 hrsAm ddim

Llun - Sad 0800 - 1800hrs
Sul 1000 - 1700hrs

F: Schooner Way a Heol Hemingway – arhosiad hir –prisiau is

AwrCostau
12.10
23.40
33.70
44.10
54.50
65.80
76.20
86.60
97.10
107.40
1800 - 2000 hrsAm ddim

Llun - Sad 0800 - 1800hrs
Sul 1000 - 1700hrs


Uchafswm arhosiad 5 awr, dim dychwelyd o fewn 2 awr


Ni chodir ffi am yr awr gyntaf, ond rhaid cael tocyn o'r peiriant a'i arddangos yn eich cerbyd.

G: Butetown parth y de – arhosiad byr ac awr am ddim

AwrCostau
1Am ddim
22.10
33.40
44.10
55.10
1800 - 2000 hrsAm ddim

Llun - Sad 0800 - 1800hrs
Sul 0800 - 1800hrs


Uchafswm arhosiad 3 awr, dim dychwelyd o fewn 2 awr

H: Ymwelwyr Eglwys Norwyaidd

​​AwrCostau
11.20
22.40
33.60
1800 - 2000 hrsAm ddim
Llun – Sul 0800 i 1800

Uchafswm aros 5 awr.

Nid oes tâl am yr awr gyntaf, ond rhaid i chi gofrestru eich cerbyd gyda MiPermit i gael tocyn digidol.

Dim ond ar yr app MiPermit, drwy wefan MiPermit​ neu drwy ffonio Mipermit ar 0333 123 6006 y mae modd cael tocynnau digidol.

Awr
Costau
10.00
21.30
3
2.60
4
3.90
5
5.20

Parcio heb orfod talu ag arian parod 


Mae nifer o ardaloedd yng Nghaerdydd nawr yn rhan o’r cynllun parcio heb orfod talu ag arian parod.  Mae hyn yn golygu y gallwch brynu amser parcio dros y ffôn, ar y rhyngrwyd neu ar ap ar eich ffôn (Android ac iPhone yn unig - chwiliwch am MiPermit)  


Lle bo’r cynllun parcio heb orfod talu ag arian parod yn berthnasol bydd hysbysiadau ar y peiriannau talu ac arddangos yn esbonio sut i brynu amser parcio rhith.  I gael rhagor o wybodaeth, neu i sefydlu cyfrif, gallwch fynd i www.mipermit.com​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd (lle bydd dewisiadau iaith ar gael) neu gallwch ffonio 0333 123 6006​.​


Cofiwch os byddwch yn prynu amser parcio ymlaen llaw nid yw hyn yn sicrhau lle parcio. 


Mae telerau ac amodau yn berthnasol.


Ar gyfer unrhyw ymholiadau'n gysylltiedig â meysydd parcio cysylltwch â ni.


Cysylltu â ni​​​