Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Parcio ar y stryd

Derbynnir y darnau arian canlynol: 10c, 20c, 50c, £1 a £2.  (Ni roddir newid)

Derbynnir y cardiau canlynol: VISA, MASTERCARD, SOLO a MAESTRO.  


Llun - Sad 0800 - 2000hrs
Sul 1000 - 1700hrs

Awr Costau
1 2.10
2 3.40
3 4.10
4 5.10
5 6.10
6 8.60
7 9.40
8 10.10
9 10.80
10 11.50
11 14.40
12 14.40
1800 - 2000 hrs 2.40

Llun - Sad 0800 - 2000hrs
Sul 1000 - 1700hrs


Uchafswm arhosiad 5 awr, dim dychwelyd o fewn 2 awr

Awr Costau
1 2.10
2 3.40
3 4.10
4 5.10
5 6.10
1800 - 2000 hrs 2.40


Llun - Sad 0800 - 1800hrs
Sul 1000 - 1700hrs

Awr Costau
1 2.10
2 3.40
3 4.10
4 5.10
5 6.10
6 8.60
7 9.40
8 10.10
9 10.80
10 11.50
1800 - 2000 hrs Am ddim

Llun - Sad 0800 - 1800hrs
Sul 1000 - 1700hrs


Uchafswm arhosiad 5 awr, dim dychwelyd o fewn 2 awr

Awr Costau
1 2.10
2 3.40
3 4.10
4 5.10
5 6.10
1800 - 2000 hrs Am ddim

Llun - Sad 0800 - 1800hrs
Sul 1000 - 1700hrs


Ni chodir ffi am yr awr gyntaf, ond rhaid cael tocyn o'r peiriant a'i arddangos yn eich cerbyd.

Awr Costau
1 Am ddim
2 2.10
3 3.40
4 4.10
5 5.10
6 7.20
7 8.60
8 9.40
9 10.10
10 10.80
1800 - 2000 hrs Am ddim

Llun - Sad 0800 - 1800hrs
Sul 1000 - 1700hrs

Awr Costau
1 2.10
2 3.40
3 3.70
4 4.10
5 4.50
6 5.80
7 6.20
8 6.60
9 7.10
10 7.40
1800 - 2000 hrs Am ddim

Llun - Sad 0800 - 1800hrs
Sul 1000 - 1700hrs


Uchafswm arhosiad 5 awr, dim dychwelyd o fewn 2 awr


Ni chodir ffi am yr awr gyntaf, ond rhaid cael tocyn o'r peiriant a'i arddangos yn eich cerbyd.

Awr Costau
1 Am ddim
2 2.10
3 3.40
4 4.10
5 5.10
1800 - 2000 hrs Am ddim

Llun - Sad 0800 - 1800hrs
Sul 0800 - 1800hrs


Uchafswm arhosiad 3 awr, dim dychwelyd o fewn 2 awr

Awr Costau
1 1.20
2 2.40
3 3.60
1800 - 2000 hrs Am ddim

 

Parcio heb orfod talu ag arian parod 


Mae nifer o ardaloedd yng Nghaerdydd nawr yn rhan o’r cynllun parcio heb orfod talu ag arian parod.  Mae hyn yn golygu y gallwch brynu amser parcio dros y ffôn, ar y rhyngrwyd neu ar ap ar eich ffôn (Android ac iPhone yn unig - chwiliwch am MiPermit)  


Lle bo’r cynllun parcio heb orfod talu ag arian parod yn berthnasol bydd hysbysiadau ar y peiriannau talu ac arddangos yn esbonio sut i brynu amser parcio rhith.  I gael rhagor o wybodaeth, neu i sefydlu cyfrif, gallwch fynd i www.mipermit.com​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd (lle bydd dewisiadau iaith ar gael) neu gallwch ffonio 0333 123 6006​.​


Cofiwch os byddwch yn prynu amser parcio ymlaen llaw nid yw hyn yn sicrhau lle parcio. 


Mae telerau ac amodau yn berthnasol.


Ar gyfer unrhyw ymholiadau'n gysylltiedig â meysydd parcio cysylltwch â ni.​​​