Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Parcio ar y stryd

​​Derbynnir y darnau arian canlynol: 10c, 20c, 50c, £1 a £2 (Ni roddir newid).

Derbynnir y cardiau canlynol: Visa, Mastercard, Solo a Maestro.  


Dydd Llun i Dydd Sul 8am i 6pm​

Uchafswm aros 5 awr.

Nid oes tâl am yr awr gyntaf, ond rhaid i chi gofrestru eich cerbyd gyda MiPermit i gael tocyn digidol.

Dim ond:

  • ar yr app MiPermit, 
  • drwy wefan MiPermit,​ neu
  • drwy ffonio Mipermit ar 0333 123 6006 y mae modd cael tocynnau digidol.


Prisoedd talu ac aros yn y parthau rheoli parcio:

  • Parth 1 (C1)
  • Parth 2 (C2)
  • Parth 3 (C3)
  • Parth 5 (C5)​​
Prisoedd parcio ar y stryd yn y parthau rheoli parcio
OriauPris
1 awr
Am ddim
​2 awr
£1.50​
3 awr​
£3​
​4 awr
£4.50​
5 awr
£6​

Mae mannau parcio arhosiad byr a hir ar gael yn yr ardal hon. Gwiriwch yr arwyddion am ragor o wybodaeth.

Dydd Llun i Dydd Sadwrn 8am i 8pm
Dydd Sul 10am i 5pm
Prisoedd parcio ar y stryd yn y Ganolfan Ddinesig
OriauPris
1 awr
£3.50
2 awr
£4.80​
​3 awr
​£6
4 awr
£7​
5 awr
£8​
6 awr
£9​
​7 awr
£10​
​8 awr
£12​
​9 awr
£16​
​10 awr
£16​
​12 awr
£16​
​6pm i 8pm
​£3.50


Mae mannau parcio arhosiad byr a hir ar gael yn yr ardal hon. Gwiriwch yr arwyddion am ragor o wybodaeth.

Dydd Llun i Dydd Sadwrn 8am i 6pm
Dydd Sul 10am i 5pm
Prisoedd parcio ar y stryd yng nghanol y ddinas ehangach
Oriau
Pris
1 awr
£3.50
​2 awr
£4.50​
3 awr
​£5.50
​4 awr
£6.50​
​5 awr
£7.50​
​6 awr
£8.50​
​7 awr
£9.50​
​8 awr
£10.50​
​9 awr
£14​
​10 awr
£14​

Mae mannau parcio arhosiad byr a hir ar gael yn yr ardal hon. Gwiriwch yr arwyddion am ragor o wybodaeth.

​Dydd Llun i Dydd Sadwrn 8am i 6pm
Dydd Sul 10am i 5pm

Ni chodir ffi am yr awr gyntaf, ond rhaid cael tocyn o'r peiriant a'i arddangos yn eich cerbyd.
Prisoedd parcio ar y stryd yng Ngogledd Butetown
Oriau
Pris
1 awr
Am ddim
​2 awr
£3.50​
3 awr​
​£4.50
4 awr
£5.50​
5 awr
£6.50​
6 awr
£7.50​
​7 awr
£8.50​
8 awr
£10
​9 awr
£12
​10 awr
£12

Mae mannau parcio arhosiad byr a hir ar gael yn yr ardal hon. Gwiriwch yr arwyddion am ragor o wybodaeth.

Dydd Llun i Dydd Sadwrn 8am i 6pm
Dydd Sul 10am i 5pm
Prisoedd parcio ar y stryd ar Ffordd y Sgwner a Hemingway Road
OriauPris
1 awr
£2.50
2 awr
£3.50​
3 awr
​£4.50
​4 awr
£5.50​
5 awr
£6.50​
6 awr
£7.50​
7 awr
£8.50​
8 awr
£10​
​9 awr
£12​
​10 awr
£12​
Dydd Llun i Dydd Sadwrn 8am i 6pm
Dydd Sul 8am i 6pm

Uchafswm arhosiad 3 awr, dim dychwelyd o fewn 2 awr.

Prisoedd parcio ar y stryd yn y Porth Teigr
OriauPris
1 awr
£2.50
​2 awr
£3.50​
​3 awr​
£4.50​

Parcio heb orfod talu ag arian parod 

Mae nifer o ardaloedd yng Nghaerdydd nawr yn rhan o’r cynllun parcio heb orfod talu ag arian parod. Mae hyn yn golygu y gallwch brynu amser parcio dros y ffôn, ar y rhyngrwyd neu ar ap ar eich ffôn (Android ac iPhone yn unig - chwiliwch am MiPermit). 

Lle bo’r cynllun parcio heb orfod talu ag arian parod yn berthnasol bydd hysbysiadau ar y peiriannau talu ac arddangos yn esbonio sut i brynu amser parcio rhith. I gael rhagor o wybodaeth, neu i sefydlu cyfrif, gallwch fynd i www.mipermit.com​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​ (lle bydd dewisiadau iaith ar gael) neu gallwch ffonio 0333 123 6006​.​

Cofiwch os byddwch yn prynu amser parcio ymlaen llaw nid yw hyn yn sicrhau lle parcio. 

Mae telerau ac amodau yn berthnasol.

​ Ar gyfer unrhyw ymholiadau'n gysylltiedig â meysydd parcio cysylltwch â ni. 

Cysylltu â ni​​
​​© 2022 Cyngor Caerdydd