Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Parcio a Theithio

​​​​​​Newidiadau i Barcio a Theithio oherwydd COVID-19

Parcio a Theithio’r Gorllewin: Nid yw’r gwasanaeth yn rhedeg ar hyn o bryd.​
Parcio a Theithio’r De: Nid yw’r gwasanaeth yn rhedeg ar hyn o bryd.
Mae gan Gaerdydd 3 safle Parcio a Theithio​​​​​​​​ a phob un yn cynnig gwasanaethau bws i ganol y ddinas ac yn ôl.

Mae’r Cyngor hefyd yn trefnu  gwasanaethau Parcio a Theithio arbennig ar gyfer digwyddiadau mawr a gynhelir yn Stadiwm Principality.
​ 
176367.5:318059.484375|parkride|18000
 

Mae Llwybr H59 i Ysbyty Athrofaol Cymru (Ysbyty Athrofaol Cymru) hefyd yn gweithredu o'r safle hwn sy'n wasanaeth am ddim a ddarperir gan  Bwrdd GIG Caerdydd a’r Fro​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.

Nid yw’r safle ar agor i gyngherddau na digwyddiadau, dim ond i gymudwyr neu siopwyr.

Gweithredir Llwybr X59 gan Bws Caerdydd​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Lleoliad

Cyfnewidfa Pentwyn - A48 (Eastern Avenue)​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

C​yf llywio gyda lloeren:  CF23 8HH​


Cost

*Aderyn cynnar 1 person - £2.20 
*Aderyn cynnar grŵp - £3.30
Tocyn Dydd 1 person - £4.40
Tocyn Dydd Grŵp - £5.50


*Cynnig cynnar: Parciwch cyn 8.30am Llun-Gwe a thalwch £2.20/£3.30 yn unig.


Bws

Dydd Llun i ddydd Sadwrn - Bws bob 30 munud rhwng 9.45am a 5.30pm.
Dydd Sul – Bws bob 60 munud rhwng 9.45am a 5.30pm.

Arosfannau

Plas Dumfries.


 • Bysus llawr isel ar gyfer mynediad hawdd
 • Yn mynd bob 15 munud 
 • Siwrne tua 20 munud i ganol y ddinas 
 • Mae'r safle yn cau 15 munud ar ôl i'r bys olaf yn ddychwelyd
 • Maes parcio gyda swyddog ar ddyletswydd a system teledu cylch cyfyng  

Sut i ddod o hyd i ni

 • O'r Dwyrain, gadewch wrth gyffordd 29 yr M4, cymerwch yr ail ffordd ymadael a dilynwch yr arwyddion ar gyfer y safle Parcio a Theithio. 
 • O'r Gorllewin, gadewch wrth gyffordd 30 yr M4, cymerwch y drydedd ffordd ymadael wrth y gylchfan gyntaf a'r ail wrth y nesaf. Wrth y gylchfan nesaf cymerwch yr ail ffordd ymadael i ymuno â'r A48 tuag at ganol y ddinas.  Cymerwch y ffordd ymadael gyntaf am yr A48 a dilynwch yr arwyddion am y maes parcio. 

Gwybodaeth ychwanegol

Mae'r safle ar agor o 6:45am o ddydd Llun i ddydd Gwener ac o 7:30am ar ddydd Sadwrn. Mae'n cau'n fuan ar ôl i'r bws olaf gyrraedd, unwaith y bydd pob teithiwr wedi gadael.

 • Nid oes unrhyw gyfyngiadau o ran uchder cerbyd ar y safle.
 • Mae cyfleusterau toiledau i bobl anabl ar gael.
 • Mae'r maes parcio yn cael ei staffio gan o leiaf un swyddog.
 • Mae gan y safle system teledu cylch cyfyng ond mae cerbydau’n cael eu parcio ar risg y perchnogion. 
 • Ni allwch adael eich cerbyd dros nos yn y safle Parcio a Reidio​.