Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Parcio a Theithio

​​​
Mae gan Gaerdydd wasanaeth parcio a theithio rhad ac am ddim i fynd â phobl yn ôl ac ymlaen i Ysbyty Prifysgol Cymru. 

Mae gwasanaethau ar gael hefyd ar gyfer digwyddiadau mawr yn y ddinas ac i siopwyr.   

Ysbyty​

Mae Bwrdd GIG Caerdydd a'r Fro yn darparu gwasanaeth parcio a theithio rhad ac am ddim yn Nwyrain Caerdydd sy'n rhedeg i Ysbyty Athrofaol Cymru ac oddi yno.

Mae'r maes parcio ar gael ar gyfer rhannu car a'r cyfeirnod Sat nav yw CF23 8HH.

Dim ond ar gyfer staff, cleifion, ac ymwelwyr sy'n mynychu'r ysbyty y mae'r gwasanaeth yma ar gael.

Sut i gyrraedd

O'r Dwyrain:
  • dod oddi ar gyffordd 29 yr M4
  • cymerwch yr ail allanfa ar y gylchfan
  • dilynwch yr arwyddion ar gyfer maes parcio Parcio a Theithio.

O'r Gorllewin:
  • dod oddi ar gyffordd 30 yr M4
  • Cymerwch y drydedd allanfa ar y gylchfan gyntaf 
  • cymerwch yr ail allanfa ar yr ail gylchfan. 
  • cymerwch yr ail allanfa ar y trydydd cylchfan, ar yr A48 sy'n mynd tuag at ganol y ddinas. 
  • i gymryd yr allanfa gyntaf ar yr A48 a dilyn arwyddion i'r maes parcio.Oriau agor​

Llun i Gwener - 6.25am i 9pm 
Sadwrn – 7.30am i 9pm

Mae'r safle yn cau yn fuan ar ôl i'r bws olaf gyrraedd, wedi i'r holl deithwyr adael. 

Nid oes cyfyngiadau uchder cerbydau ar y safle. 

Mae gan y safle deledu cylch cyfyng ond mae cerbydau wedi parcio mewn perygl y perchennog.
 
Ni allwch adael eich cerbyd dros nos ar y safle.​


Parcio a Theithio​ am digwyddiadau

Mae'r cyngor yn trefnu gwasanaethau parcio a theithio ar gyfer digwyddiadau mawr sy'n cael eu cynnal yn Stadiwm Principality.


Parcio a Theithio i siopwyr​​


Gallwch barcio ym maes parcio Neuadd y Sir am ddim ar benwythnosau a gwyliau banc (ac eithrio ar ddyddiau digwyddiadau mawr)​ a dal y wasanaeth rhif 6 gan Bws Caerdydd o safle bws Hemmingway Road i ganol dinas Caerdydd. 

Gallwch dalu'r gyrrwr ar y bws neu ddefnyddio Ap Bws Caerdydd.

Gallwch hefyd gyrraedd bae Caerdydd neu ganol y ddinas trwy gerdded neu ddefnyddio beic Ovo sydd ar gael o'r tu allan i brif fynedfa Neuadd y Sir.

Cyfeirnod sat nav ar gyfer y safle hwn yw CF10 4UW.
© 2022 Cyngor Caerdydd