Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Parcio a Theithio

Newidiadau i Barcio a Theithio oherwydd COVID-19
Parcio a Theithio y Dwyrain: Dydd Llun – Dydd Gwener yn unig. Dim gwasanaeth penwythnos.
Parcio a Theithio’r Gorllewin: Llun - Gwener yn unig. Mynediad i 95B nawr drwy Glos Parc Morgannwg oddi ar Sloper Road.
Parcio a Theithio’r De: Dim gwasanaeth bws. Parcio a Cherdded o faes parcio Neuadd y Sir.​


Mae gan Gaerdydd 3 safle Parcio a TheithioDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd a phob un yn cynnig gwasanaethau bws i ganol y ddinas ac yn ôl.

176367.5:318059.484375|parkride|18000
 


 

Mae tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid Bws Caerdydd ar gael i ateb eich ymholiadau ar 029 2066 6444 rhwng 7am-7pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a 9am - 4.30pm ar ddydd Sadwrn.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni drwy
PublicTransport@caerdydd.gov.uk


​​​​​​​​​​​​
English