Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

​​​Y Cynllun Cydraddoldeb Strategol a Pholisïau

Ein hymrwymiad i hybu cyfle cyfartal a chynnig cydraddoldeb o ran mynediad at bob un o’n gwasanaethau.

Rhwydweithiau Cyflogeion

Sut rydym yn cynorthwyo ein cyflogeion ac yn eu galluogi i wella’r ffordd rydym yn gweithio.

Monitro cydraddoldeb ac asesu effeithiau

Sut rydym yn monitro ac yn asesu ein gwasanaethau er mwyn sicrhau eu bod mor hygyrch â phosibl.Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Sut ydym yn ceisio hyrwyddo mynediad gwell i wasanaethau cyhoeddus i gymunedau byddar.

Caerdydd Ddwyieithog

Hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth bellach o’r iaith Gymraeg ar draws y ddinas.

Tasglu Cydraddoldeb Hiliol Caerdydd

Gwybodaeth am ein Tasglu Cydraddoldeb Hiliol a sut i gymryd rhan.

​Dileu gwahaniaethu yn erbyn menywod

Gweld cynnig Caerdydd ar gyfer y Confensiwn ar Ddileu Pob Math o Wahaniaethu yn Erbyn Menywod.

​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd