Mae rhwymedigaeth statudol ar y Cyngor i baratoi a chyhoeddi Cynllun Gwella dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.

 

Mae’r Adroddiad ar y Cynllun Gwella yn dangos sut mae’r Cyngor wedi perfformio o gymharu â’i flaenoriaethau ar gyfer gwella.  Mae’n rhan annatod o drefniadau Cynllunio Strategol a Rheoli Perfformiad Cyngor Caerdydd sy’n sicrhau bod polisïau, cynlluniau a pherfformiad wedi’u cysoni’n glir. 

 

Cynlluniau Gwella Blaenorol a Chrynodebau ohonynt


 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni.


029 2087 3340​​​​​​