Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Strategaeth Ddigidol

​Lluniwyd Strategaeth Ddigidol Cyngor Caerdydd er mwyn rhoi arweiniad a fydd yn cefnogi nod Cyngor Caerdydd o ddigideiddio gwasanaethau. 

Mae’n cynnwys yr egwyddorion fydd yn galluogi Cyngor Caerdydd i gyflwyno buddion drwy edrych ar ffyrdd newydd o weithio, gwneud gwasanaethau’n fwy hygyrch a gwella gwasanaeth cwsmeriaid.

Mae’r ddogfen strategaeth yn cyfeirio at yr elfennau canlynol:

  • Diben
  • Cyflwyniad
  • Ble mae Caerdydd arni nawr
  • Gweledigaeth
  • Egwyddorion
  • Llywodraethu

​​​
​​
Mae’r wybodaeth a geir yn y dogfennau hyn wedi’u dylunio i’w hargraffu. Mae’n bosib na fydd modd gweld popeth ar-lein.
​​
​​​​

​​

Crynodebau'r Strategaeth Digidol

Mae Crynodebau'r Strategaeth Ddigidol yn nodi’r gweithgareddau allweddol a fydd yn cefnogi pob llinyn cysylltiedig yn y Strategaeth Ddigidol.

​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd