Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Craffu

​​​​​​​​​​​​​Rôl craffu yw edrych ar faterion sy'n bwysig i drigolion Caerdydd, dwyn i gyfrif penderfyniadau a wneir gan y Cyngor a gyrru gwelliannau i wasanaethau a pherfformiad.

Cymerwch ran

Beth yw Craffu a sut i gymryd rhan.

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc​

Mae'r pwyllgor hwn yn adolygu Gwasanaethau Plant, Addysg, Diogelu, Ysgolion, Cyfiawnder Ieuenctid a Gwasanaethau Ieuenctid.​

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol​

​Mae'r pwyllgor hwn yn adolygu Gofal Cymdeithasol i Oedolion, Diogelwch Cymunedol, Trosedd ac Anhrefn, Tai, Iechyd Meddwl a Diogelu.

Pwyllgor Craffu'r Econ​omi a Diwylliante​​

Mae'r pwyllgor hwn yn adolygu Rhandiroedd, Diwylliant, Datblygu Economaidd, Digwyddiadau, Hamdden, Llyfrgelloedd, Parciau, Chwaraeon a Thwristiaeth.​

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol​

Mae'r pwyllgor hwn yn adolygu Iechyd yr Amgylchedd, Priffyrdd, Caerdydd Un Blaned, Polisi Cynllunio, Gwastraff, Cynaliadwyedd a Thrafnidiaeth.

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Pherfformiad​

Mae'r pwyllgor hwn yn adolygu Gwasanaeth Cwsmeriaid, Cyllid, Cynllun Datblygu Lleol, Perfformiad, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, ac Eiddo.​​


Mwy:

​​​​​


© 2022 Cyngor Caerdydd