Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriadau Byw

​​​​​Mae Cyngor Caerdydd yn ymgynghori'n rheolaidd â phobl leol ar ​amrywiaeth o bolisïau, cynlluniau a chynigion sy'n effeithio ar y gymuned leol.  ​

Ymgynghoriadau cyfredol - Dweud eich dweud ​

​ ​ ​  
  
  
Disgrifiad
  
  
Arolwg Strategaeth CyfranogiadStrategaeth CyfranogiadGwasanaethau'r cyngor
Dweud eich dweud ar sut y gall y Cyngor wella ymgynghori ac ymgysylltu.
31/07/202308/10/2023
Arolwg Gwasanaethau DigidolCysylltu â Chyngor Caerdydd: Arolwg Gwasanaethau DigidolGwasanaethau'r cyngor
Rydym am wella pa mor hawdd yw hi i ryngweithio â ni ar-lein a darparu’r gwasanaethau sydd bwysicaf i chi.  Yn yr arolwg hwn, hoffem gael gwybod sut rydych chi’n cysylltu â ni nawr a sut yr hoffech gysylltu â ni yn y dyfodol. Bydd eich adborth yn helpu i lunio'r gwasanaethau digidol yr ydym yn eu darparu.
01/08/202308/10/2023
Panel Dinasyddion Caerdydd (Cais)Gwnewch gais ar-lein i fod yn aelod o Banel Dinasyddion CaerdyddGwasanaethau'r cyngor
Mae’r Panel Dinasyddion yn cynnwys preswylwyr lleol o ardaloedd ledled Caerdydd sydd wedi cytuno i roi eu barn ar nifer o bynciau ymgynghori drwy gydol y flwyddyn. Bydd aelodau’r panel yn rhannu eu barn trwy lenwi arolygon ac, o bryd i’w gilydd, trwy gymryd rhan mewn gweithgarwch arall megis grwpiau ffocws, gweithdai neu fforymau.
06/10/201728/01/2024

​​

Ymgynghoriadau i ddod

I ddwed eich dweud ar materion sydd yn effeithio ar breswylwyr Caerdydd gallwch hefyd ymuno a Phanel Dinasyddion Caerdydd​.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Ymgynghoriadau parhausYmgynghoriadau Trafnidiaeth​​​​​​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd