Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Eich Cyngor > Dweud eich dweud > Ymgynghoriadau Byw

Ymgynghoriadau Byw

Mae Cyngor Caerdydd yn ymgynghori'n rheolaidd â phobl leol ar ​amrywiaeth o bolisïau, cynlluniau a chynigion sy'n effeithio ar y gymuned leol.  ​

Ymgynghoriadau cyfredol - Dweud eich dweud   
  
  
Disgrifiad
  
  
https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=156475601197Arolwg Gwasanaeth Hybiau a Llyfrgelloedd CaerdyddHybiau, Llyfrgelloedd a mannau cymunedol
Rydym yn ymroddedig i ddarparu gwasanaethau yn ein Hybiau a Llyfrgelloedd sy'n diwallu anghenion cymunedau lleol.

Hoffem glywed eich safbwyntiau ar ba adnoddau a gweithgareddau yr hoffech eu gweld yn cael eu darparu. Drwy gwblhau'r arolwg hwn, gallwch ein helpu i lunio dyfodol ein Gwasanaethau Hyb a Llyfrgell.
Gallwch ddewis hefyd i gael eich cynnwys mewn raffl AM DDIM am gyfle i ennill gwobr ddigidol gyffrous!
05/08/201913/09/2019
Panel Dinasyddion CaerdyddGwnewch gais ar-lein i fod yn aelod o Banel Dinasyddion CaerdyddGwasanaethau'r cyngor
Mae’r Panel Dinasyddion yn cynnwys preswylwyr lleol o ardaloedd ledled Caerdydd sydd wedi cytuno i roi eu barn ar nifer o bynciau ymgynghori drwy gydol y flwyddyn. Bydd aelodau’r panel yn rhannu eu barn trwy lenwi arolygon ac, o bryd i’w gilydd, trwy gymryd rhan mewn gweithgarwch arall megis grwpiau ffocws, gweithdai neu fforymau.
06/10/201701/08/2021

​​

Ymgynghoriadau i ddod

I ddwed eich dweud ar materion sydd yn effeithio ar breswylwyr Caerdydd gallwch hefyd ymuno a Phanel Dinasyddion Caerdydd​.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Ymgynghoriadau parhausYmgynghoriadau Trafnidiaeth​​​​​​​​

English