Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriadau Byw

Mae Cyngor Caerdydd yn ymgynghori'n rheolaidd â phobl leol ar ​amrywiaeth o bolisïau, cynlluniau a chynigion sy'n effeithio ar y gymuned leol.  ​

Ymgynghoriadau cyfredol - Dweud eich dweud   
  
  
Disgrifiad
  
  
Arolwg Estyniad oriau gweithredolEstyniad Oriau Gweithredol ArbrofolCyflogaeth
Mae'r cyngor wedi cynnig estyniad arbrofol i fusnesau i'w horiau gweithredol allanol ar gyfer arlwyo wrth eistedd.  Bydd oriau arbrofol y caffis palmant ar y stryd yn y Stryd Fawr yn cael eu hestyn i gyd-fynd â'u trwydded safle, neu tan 1am (pa un bynnag yw'r cynharaf gan ddibynnu ar eu trwydded safle).  

Bydd yr arbrawf yn para am dri mis gan ddechrau ym mis Mehefin 2022.  
22/06/202216/09/2022
Panel Dinasyddion Caerdydd (Cais)Gwnewch gais ar-lein i fod yn aelod o Banel Dinasyddion CaerdyddGwasanaethau'r cyngor
Mae’r Panel Dinasyddion yn cynnwys preswylwyr lleol o ardaloedd ledled Caerdydd sydd wedi cytuno i roi eu barn ar nifer o bynciau ymgynghori drwy gydol y flwyddyn. Bydd aelodau’r panel yn rhannu eu barn trwy lenwi arolygon ac, o bryd i’w gilydd, trwy gymryd rhan mewn gweithgarwch arall megis grwpiau ffocws, gweithdai neu fforymau.
06/10/201703/06/2023

​​

Ymgynghoriadau i ddod

I ddwed eich dweud ar materion sydd yn effeithio ar breswylwyr Caerdydd gallwch hefyd ymuno a Phanel Dinasyddion Caerdydd​.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Ymgynghoriadau parhausYmgynghoriadau Trafnidiaeth​​​​​​​​