Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriadau Byw

Mae Cyngor Caerdydd yn ymgynghori'n rheolaidd â phobl leol ar ​amrywiaeth o bolisïau, cynlluniau a chynigion sy'n effeithio ar y gymuned leol.  ​

Ymgynghoriadau cyfredol - Dweud eich dweud   
  
  
Disgrifiad
  
  
Gofalu am Ofalwyr yng Nghaerdydd Gofalu am Ofalwyr yng Nghaerdydd Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles
Cafodd ymgynghoriad sy'n ceisio barn gofalwyr di-dâl ar y cymorth seibiant sydd ar gael iddynt wrth iddynt gyflawni eu rôl hanfodol ei lansio heddiw.
22/11/202208/01/2023
Ymgynghoriad Cynllun Lles Lleol Caerdydd 2023-2028Ymgynghoriad Cynllun Lles Lleol Caerdydd 2023-2028Gwasanaethau'r cyngor
Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Caerdydd wedi cyhoeddi ei Gynllun Lles Lleol Drafft a hoffai wahodd barn ar y blaenoriaethau mae’n ymdrin â nhw
22/11/202220/01/2023
Panel Dinasyddion Caerdydd (Cais)Gwnewch gais ar-lein i fod yn aelod o Banel Dinasyddion CaerdyddGwasanaethau'r cyngor
Mae’r Panel Dinasyddion yn cynnwys preswylwyr lleol o ardaloedd ledled Caerdydd sydd wedi cytuno i roi eu barn ar nifer o bynciau ymgynghori drwy gydol y flwyddyn. Bydd aelodau’r panel yn rhannu eu barn trwy lenwi arolygon ac, o bryd i’w gilydd, trwy gymryd rhan mewn gweithgarwch arall megis grwpiau ffocws, gweithdai neu fforymau.
06/10/201703/06/2023

​​

Ymgynghoriadau i ddod

I ddwed eich dweud ar materion sydd yn effeithio ar breswylwyr Caerdydd gallwch hefyd ymuno a Phanel Dinasyddion Caerdydd​.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Ymgynghoriadau parhausYmgynghoriadau Trafnidiaeth​​​​​​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd