Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriadau Byw

Mae Cyngor Caerdydd yn ymgynghori'n rheolaidd â phobl leol ar ​amrywiaeth o bolisïau, cynlluniau a chynigion sy'n effeithio ar y gymuned leol.  ​

Ymgynghoriadau cyfredol - Dweud eich dweud   
  
  
Disgrifiad
  
  
Ymgynghoriad ar Gyllideb 2022-23Ymgynghoriad ar Gyllideb 2022-23Cyllideb
Rhannwch eich barn ar Ymgynghoriad Cyllideb 2022-23
14/01/202222/02/2022
Panel Dinasyddion Caerdydd (Cais)Gwnewch gais ar-lein i fod yn aelod o Banel Dinasyddion CaerdyddGwasanaethau'r cyngor
Mae’r Panel Dinasyddion yn cynnwys preswylwyr lleol o ardaloedd ledled Caerdydd sydd wedi cytuno i roi eu barn ar nifer o bynciau ymgynghori drwy gydol y flwyddyn. Bydd aelodau’r panel yn rhannu eu barn trwy lenwi arolygon ac, o bryd i’w gilydd, trwy gymryd rhan mewn gweithgarwch arall megis grwpiau ffocws, gweithdai neu fforymau.
06/10/201701/08/2021
Arolwg Atgywiriadau tai Cyngor CaerdyddArolwg Atgywiriadau tai Cyngor CaerdyddTai
Gallwch helpu i sicrhau bod y Cyngor yn darparu'r gwasanaeth gorau i denantiaid y Cyngor ac yn ein galluogi i nodi meysydd posibl i'w gwella.
04/01/202228/01/2022
Uwchgynllun Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd a'r Bwriad i Adleoli Felodrom Caerdydd Dweud eich dweud ar gynlluniau'r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol​​​​​​​​​​​​​Parciau, Hamdden a Diwylliant
Mae'r Cyngor yn gwahodd y cyhoedd i ymateb i holiadur arolwg i roi eich barn i ni ar y cynigion.
20/12/202117/02/2022

​​

Ymgynghoriadau i ddod

I ddwed eich dweud ar materion sydd yn effeithio ar breswylwyr Caerdydd gallwch hefyd ymuno a Phanel Dinasyddion Caerdydd​.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Ymgynghoriadau parhausYmgynghoriadau Trafnidiaeth​​​​​​​​