Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriadau Byw

​​​​​Mae Cyngor Caerdydd yn ymgynghori'n rheolaidd â phobl leol ar ​amrywiaeth o bolisïau, cynlluniau a chynigion sy'n effeithio ar y gymuned leol.  ​

Ymgynghoriadau cyfredol - Dweud eich dweud ​

​ ​ ​  
  
  
Disgrifiad
  
  
AROLWG GERDDI SHELLEYAROLWG GERDDI SHELLEYDatblygu Cymunedol
Rydym yn gwella Gerddi Shelley, a hoffwn i chi gymryd rhan yn ein harolwg ar-lein cymunedol. Mae eich barn a'ch syniadau yn allweddol i wneud y gorau o’r man gwyrdd.

Rydym eisiau clywed eich barn ar y mannau hyn, ac ar adeg pan fo adnoddau ariannol yn gyfyngedig, hoffwn ddeall pa flaenoriaethau yr hoffech i ni ganolbwyntio arnynt wrth wario arian ar wella’r ardal
16/04/202401/05/2024
Panel Dinasyddion Caerdydd (Cais)Gwnewch gais ar-lein i fod yn aelod o Banel Dinasyddion CaerdyddGwasanaethau'r cyngor
Mae’r Panel Dinasyddion yn cynnwys preswylwyr lleol o ardaloedd ledled Caerdydd sydd wedi cytuno i roi eu barn ar nifer o bynciau ymgynghori drwy gydol y flwyddyn. Bydd aelodau’r panel yn rhannu eu barn trwy lenwi arolygon ac, o bryd i’w gilydd, trwy gymryd rhan mewn gweithgarwch arall megis grwpiau ffocws, gweithdai neu fforymau.
06/10/201728/01/2024
Parc y Pentre arolwgParc y PentreParciau, Hamdden a Diwylliant
Hoffai Cyngor Caerdydd wybod eich meddyliau am Parc Y Pentre. Hoffem wybod beth rydych chi’n ei hoffi am y parc a’r hyn yr hoffech ei weld yn cael ei wella neu ei ychwanegu. Byddwn yn gwrando ar eich adborth ac yn ei ddefnyddio i lunio’r briff dylunio i greu parc sy’n hygyrch, yn ddefnyddiadwy ac yn ddymuno.
25/03/202421/04/2024

​​

Ymgynghoriadau i ddod

I ddwed eich dweud ar materion sydd yn effeithio ar breswylwyr Caerdydd gallwch hefyd ymuno a Phanel Dinasyddion Caerdydd​.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Ymgynghoriadau parhausYmgynghoriadau Trafnidiaeth​​​​​​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd