Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Gwastraff ac ailgylchu > Archebwch bagiau bwyd ac ailgylchu

Lle alla i gael rhagor o fagiau?

Gallwch gael bagiau ailgylchu gwyrdd a bagiau cadi bwyd o’r mannau canlynol.

Gallwch gasglu rholyn yr un oddi wrth y stocwyr isod.

Mae amseroedd agor adeiladau’r Cyngor i’w gweld isod.  Os hoffech oriau agor cyflenwyr eraill, cysylltwch â hwy’n uniongyrchol.​

Cadarnhewch amserau agor pob stociwr cyn teithio.  Hefyd, nodwch y gall galw mawr arwain at brinder stoc.

 

Stocwyr
Ward​ Stociwr Cyfeiriad
​Llandaf ​Undeb y Myfyrwyr Met Caerdydd ​​Western Avenue
​Adamsdown ​Swyddfa Bost Adamsdown ​Moira Place 
Butetown Swyddfa Dai Hyb Loudoun Stryd Bute
Treganna Llyfrgell Treganna​ Library Street
Treganna Neuadd Gymunedol Treganna Leckwith Road
​Cathays ​Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru​ ​North Road
Cathays Llyfrgell Cathays  Fairoak Road
Cathays Llyfrgell Ganolog Lôn y Felin
Cathays Undeb Myfyrwyr Caerdydd Senghennydd Road
Cathays Pwll Nofio Maendy Maindy Road
​Cathays ​Swyddfa Parciau ​Wedal Road
Creigiau Swyddfa Bost Creigiau Tesco Ffordd Caerdydd
Cyncoed Llyfrgell Rhydypennau Llandennis Road
Trelái Canolfan Hamdden y Gorllewin Caerau Lane
Trelái Hybiau Trelái a Chaerau Heol Orllewinol y Bont-faen
Y Tyllgoed Canolfan Hamdden y Tyllgoed Waterhall Road
​Y Tyllgoed ​Hyb y Tyllgoed ​Doyle Avenue
Y Tyllgoed ​Pentrebane Zone ​Beechley Drive
Grangetown Canolfan Hamdden Channel View Jim Driscoll Way
Grangetown Neuadd y Sir
Schooner Way
Grangetown Hyb Grangetown Plas Havelock
​Gwaelod y Garth ​Neuadd Cymunedol ​Main Road
Maes Y Coed Canolfan Gymunedol Jubilee Gardens
Llys-faen Lisvane Stores Church Road
​Llandaf ​Co-op ​Llantrisant Road
Llandaf Spar Stores 18 Heol Fawr
​Llanedern ​Churches Together ​Llanedeyrn Drive
​Llanedern Swyddfa Dai Powerhouse ​Roundwood
Ystum Taf Hyb Cymunedol Ystum Taf​
Gabalfa Avenue
Llanisien Hybiau Llanisien Station Road
Llanisien Canolfan Hamdden Llanisien Tŷ Glas Avenue
Llanrhymni Hyb Llanrhymni​ Countisbur​​y Avenue
Pentwyn Llyfrgell Llanedern 74 The Maelfa
Pentwyn Canolfan Hamdden Pentwyn Bryn Celyn Road
Pentyrch Gorsaf Heddlu Cyngor Cymuned Pentyrch 1 Penual Road
Pen-y-lan Llyfrgell Pen-y-lan Penylan Road
Plasnewydd Canolfan Gymunedol Plasnewydd Shakespeare Street
Pontprennau ​Eglwys Gymunedol Pontprennau ​Heol Pontprennau
Radur Llyfrgell Radur Park Road
Rhiwbeina Llyfrgell Rhiwbeina Pen-y-dre
Tredelerch Hyb Partneriaeth Tredelerch Llanstephan Rd
Tredelerch Old Library Brachdy Road
Glan-yr-afon Canolfan Gymunedol De Glan-yr-afon Brunel Street
Sblot Hybiau Star Muirton Road
Sblot ​Siop Co-Op Sblot ​Splott Road
Llaneirwg Canolfan Fenter Llaneirwg Crickhowell Road
Tongwynlais Spar Stores 31 Merthyr Road
Trowbridge Siop Elusen St Vincent Abergele Road
Yr Eglwys Newydd Llyfrgell yr Eglwys Newydd​ Park Road
Yn ôl i'r brig

 

 
​​​​​​​​​​​
English