Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Canolfannau Ailgylchu

Sut i ddefnyddio canolfan ailgylchu

Pa gerbydau a dderbynnir, pa eitemau a dderbynnir a sut i drefnu apwyntiad.

Canolfan ailgylchu Clos Bessemer

Gweld lleoliadau ar y map, amserau agor a chyfeiriadau Clos Bessemer

Canolfan ailgylchu Ffordd Lamby

Gweld lleoliadau ar y map, amserau agor a chyfeiriadau Ffordd Lamby ​

Canolfan Ailgylchu Masnachol

Sut i ddefnyddio’r ganolfan yng Nghlos Bessemer, costau a’r hyn y gallwch ddod ag ef i’r safle i’w waredu.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 
Dylech gofio bod angen inni gau canolfan ailgylchu ar fyr rybudd o bryd i’w gilydd. Os bydd hyn yn digwydd ar benwythnos mae’n bosibl na fydd modd inni ddiweddaru ein gwefan. Dylech ddilyn ein cyfrif ar Twitter​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​ neu Facebook​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd er mwyn gweld diweddariadau.

​​​​​​​​​​​​​