Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Casgliadau gwastraff a deunyddiau ailgylchu

​​Cewch wybod beth i’w roi yn eich biniau a’ch bagiau yn barod i’w casglu.​

 
 

Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth casglu eitemau swmpus a chasgliadau hylendid.

 
  • ​Rhaid rhoi’r holl finiau, bagiau a chadis ymyl y ffordd allan cyn 6am ar y diwrnod casglu, heb fod yn gy​nharach na 4.30pm ar y diwrnod blaenorol.

  • Mae’r casgliadau’n digwydd trwy’r dydd o 6am tan 10pm.

  • Dylech fynd â’ch bagiau a chadis bwyd wedi’u gwagio yn ôl i’ch cartref erbyn 9am y diwrnod ar ôl y casgliad. 

 

Sticer pinc ar eich bin neu fag? Beth i’w wneud os cewch sticer pinc​.​​​Gall cyflwyno gwastraff yn anghywir arwain at hysbysiad cosb benodedig o hyd at £100. Talu hysbysiad cosb benodedig​.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​