Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Beth os ydw i'n byw mewn fflat

​Gallwn gynnig canllawiau cyffredinol ar gyfer fflatiau sydd â chasgliad gwastraff gan y cyngor, ond mae pob fflat yn wahanol felly bydd eich trefniadau casglu'n dibynnu ar y ffordd y mae'ch adeilad yn cael ei reoli.


 

Gallwch wirio hyn gyda rheolwr eich eiddo, eich landlord neu’ch cwmni rheoli.
 

Bloc o fflatiau gyda chasgliad gwastraff gan y cyngor
Unwaith yr wythnos​​ Gwastraff bwyd Gwastraff cyffredinol Gwastraff gardd
 Green recycling bag
Large green bin
 Brown food caddy
 Large black bin

 Bin gwastraff gardd
Unwaith yr wythnos Unwaith yr wythnos Pob pythefnos

Casgliadau gwastraff gardd y gaeaf hwn – newidiadau i wasanaeth ​

Beth sy'n cael mynd i’r bagiau gwyrdd? Beth sy’n mynd yn y cadi gwastraff bwyd? Gwastraff na ellir ei ailgylchu yn unig Beth sy'n cael mynd i’r bin gwyrdd?

Rhowch eich bagiau ailgylchu gwyrdd yn y bin gwyrdd cymunedol.


Peidiwch â rhoi bagiau du yn y bin gwyrdd gan na fydd eich deunyddiau ailgylchu yn cael eu casglu os bydd hyn yn digwydd.


Mae bagiau cadis bwyd ar gael yn lleol neu gellir eu harchebu ar-lein

*Os ydych yn byw mewn fflat a bod gwasanaeth porthor yn yr adeilad, a wnewch chi holi’r porthor a oes ganddo gyflenwadau o leinwyr bagiau gwyrdd, cyn mynd ati i archebu

Defnyddiwch fagiau cadi yn eich cadi cegin ac yna’u rhoi yn y bin gwastraff bwyd brown cymunedol. 


Peidiwch â defnyddio bagiau plastig.


Mae bagiau cadis bwyd ar gael yn lleol neu gellir eu harchebu ar-lein

*Os ydych yn byw mewn fflat a bod gwasanaeth porthor yn yr adeilad, a wnewch chi holi’r porthor a oes ganddo gyflenwadau o leinwyr cadi bwyd, cyn mynd ati i archebu

Gallwch ddefnyddio unrhyw fath o fag heblaw am fagiau ailgylchu gwyrdd i gasglu gwastraff cyn ei roi yn eich bin olwynion cymunedol.

Dim ond cynnwys eich bin fydd yn cael ei gasglu.

Bydd biniau sydd wedi eu llenwi gyda gwastraff swmpus neu fagiau ychwanegol ddim yn cael eu gwacáu.

Bydd llawer o fflatiau sydd â gerddi yn cael eu cynnal a’u cadw gan drefn cynnal a chadw.

Os oes gennych fin olwynion gwyrdd ar gyfer gwastraff gardd gymunedol, rhaid i chi beidio â defnyddio bagiau yn y bin hwn.  Rhowch wastraff gardd yn rhydd yn y bin.

Os yw’ch bin gardd wedi ei golli neu ei ddwyn, cysylltwch â’ch landlord, gofalwr neu gwmni rheoli adeilad i ofyn iddynt archebu bin newydd o’r Cyngor drwy ffonio C2C ar 2087 2088.

Gall cyflwyno gwastraff yn anghywir arwain at hysbysiad cosb benodedig o hyd at £100.

Talu hysbysiad cosb benodedig


 

Os nad oes bin gwastraff bwyd cymunedol, cysylltwch â rheolwr eich eiddo i drafod y posibilrwydd o ddechrau gwasanaeth casglu bwyd gan y cyngor. 


 

Ailgylchu a gwastraff yn eich adeilad (686kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd