Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Gwastraff ac ailgylchu

Gwastraff ac Ailgylchu


Os nad ydych yn siŵr p’un a yw eich eiddo yn defnyddio bagiau neu finiau nodwch eich cod post yn y gwiriwr casgliadau​.

Gweld fy nyddiadau casglu

Cymerwch olwg ar eich dyddiadau casglu dros y mis nesa, a lawrlwythwch galendr am ddim.

Eiddo sy’n defnyddio biniau

Pa finiau i’w defnyddio, pryd i’w cyflwyno a beth i roi ynddyn nhw. Sut i gael bin yn lle un sydd wedi ei golli neu ei ddwyn.

Eiddo sy’n defnyddio bagiau

Pa fagiau i’w defnyddio, pryd i’w cyflwyno a beth i roi ynddyn nhw.


A – Y Ailgylchu

Chiliwch am eitemau yn ein A-Y i weld sut gellir eu hailgylchu neu gael gwared arnynt yn ddiogel.

Mae angen rhagor o fagiau cadi bwyd neu ailgylchu

Gweld y lle agosaf i gasglu bagiau neu eu harchebu ar-lein.

Canolfannau Ailgylchu

Gweld eich canolfan ailgylchu cartref agosaf a manylion am yr hyn a dderbynnir yno.Rhoi gwybod am broblem

Dywedwch wrthon ni am dipio anghyfreithlon, gormod o sbwriel, casgliad wedi ei golli a materion gwastraff eraill.

Byw mewn bloc o fflatiau

Canllawiau casgliadau gwastraff os ydych yn byw mewn fflat.

Casgliadau Eitemau Swmpus

Dysgu pa eitemau a dderbynnir a sut i drefnu casgliad.


Addysg a Gorfodi Gwastraff​

Sut ydym yn mynd i’r afael â throseddau sy’n ymwneud â gwastraff ac sy’n creu niwsans i’r gymuned. ​​

Casgliadau Hylendid​

Mae casgliad hylendid yn wasanaeth opsiynol i bobl y mae angen iddynt gael gwared ar lawer o gewynnau neu badiau anymataliaeth.

​Arolwg Strategaeth Gwastraff 2018

Bydd dau newid allweddol i rai casgliadau o aelwydydd yn 2018. Caiff rhagor o wybodaeth ei hanfon i’ch cyfeiriad cartref os yw’r newidiadau hyn yn effeithio arnoch chi. 

​ ​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​
English