Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Gwastraff ac ailgylchu

Gwastraff ac Ailgylchu

Rydym yn gofyn i chi am eich help i wella ansawdd ein gwastraff gardd, i wneud compost sy’n cael ei roi’n ôl i drigolion Caerdydd. Cofiwch, ‘Ddim o’r Ddaear? Dim Mynediad’ a thaw dim ond eitemau y gellir eu compostio o’r ardd y gallwch roi yn y bin gwyrdd/sach ail-ddefnyddio.

Ailgylchu cardfwrdd

Rhaid i gardfwrdd nawr gael ei roi yn eich bag ailgylchu gwyrdd i gael ei gasglu bob wythnos – ni fydd ein criwiau’n casglu cardfwrdd o’r bin / sachau gwastraff gardd o 28 Awst 2017.

Gwyddom fod biniau gwyrdd yn y Ddinas yn dweud bod cardfwrdd yn cael ei dderbyn – os hoffech sticer newydd i’ch bin cysylltwch â ni​.

Carpion papur

Carpion papur – rhowch nhw allan gyda’ch gwastraff ailgylchu mewn bag gwyrdd ar wahân (heb eu cymysgu â gwastraff ailgylchu arall).


Gweld fy nyddiadau casglu

Cymerwch olwg ar eich dyddiadau casglu dros y mis nesa, a lawrlwythwch galendr am ddim.

Eiddo sy’n defnyddio biniau

Pa finiau i’w defnyddio, pryd i’w cyflwyno a beth i roi ynddyn nhw. Sut i gael bin yn lle un sydd wedi ei golli neu ei ddwyn.

Eiddo sy’n defnyddio bagiau

Pa fagiau i’w defnyddio, pryd i’w cyflwyno a beth i roi ynddyn nhw.


A – Y Ailgylchu

Chiliwch am eitemau yn ein A-Y i weld sut gellir eu hailgylchu neu gael gwared arnynt yn ddiogel.

Mae angen rhagor o fagiau ar gyfer y cadi bwyd ac ailgylchu ac ati

Gweld y lle agosaf i gasglu bagiau neu eu harchebu ar-lein.

Canolfannau Ailgylchu

Gweld eich canolfan ailgylchu cartref agosaf a manylion am yr hyn a dderbynnir yno.Rhoi gwybod am broblem

Dywedwch wrthon ni am dipio anghyfreithlon, gormod o sbwriel, casgliad wedi ei golli a materion gwastraff eraill.

Byw mewn bloc o fflatiau

Canllawiau casgliadau gwastraff os ydych yn byw mewn fflat.

Gwasanaethau casglu eraill

Gwastraff swmpus, casgliadau hylendid, banciau ailgylchu a ffyrdd eraill o ailgylchu ac ailddefnyddio.


Addysg a Gorfodi Gwastraff​

Sut ydym yn mynd i’r afael â throseddau sy’n ymwneud â gwastraff ac sy’n creu niwsans i’r gymuned. ​​ 

​ ​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​
English