Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyrsiau Hyfforddiant Beicio i Blant

​​​​Cynigiwn Hyfforddiant Beicio Safonau Cenedlaethol (lefel 1 a 2) i holl  ysgolion cynradd Caerdydd.

 

Safon Genedlaethol lefel 1

Mae hyn yn cynnwys:

  • gwirio eich beic a’ch dillad
  • sicrhau bod eich helmed yn ffitio
  • esgyn a dod oddi ar eich beic
  • cychwyn ac aros yn ddiogel
  • rheoli eich beic, a
  •  a rheoli’r beic wrth arwyddo, ac edrych yn ôl.


Caiff yr hyfforddiant ei wneud mewn amgylchedd sydd yn rhydd o draffig

Safon Genedlaethol lefel 2


Disgwylir i’r hyfforddeion ddod i gasgliadau a gwneud penderfyniadau ar gyffyrdd ac ar ffyrdd sydd â thraffig wrth droi i’r dde ac i’r chwith.


Mae gwisgo helmed feicio yn orfodol ar bob un o’n cyrsiau hyfforddi beicio.


Os ydych yn aelod o staff ysgol ac am wybodaeth bellach neu am archebu cwrs ar gyfer eich ysgol, cysylltu â ni neu ffoniwch 029 2078 8528.

 

Yn ogystal â’r cyrsiau yn yr ysgol, cynhelir cyrsiau Hyfforddiant Beicio Safon Genedlaethol yn ystod gwyliau’r ysgol yn y Ganolfan Diogelwch ar y Ffyrdd ym Maendy.  


Mae’r cwrs ar agor i bob plentyn yng Nghaerdydd naw oed neu’n hŷn sydd yn gallu reidio ac sy'n berchen ar eu beic eu hunain. Mae’r cwrs yn rhedeg am bedwar bore neu brynhawn.  


Lefel 1 i gael eu dysgu a’u hasesu ar Ddydd Llun gan ddefnyddio cynllun hyfforddiant ffordd y Ganolfan Diogelwch ar y Ffyrdd. 


Lefel 2 i ddigwydd ar ffyrdd a aseswyd o ran risg gerllaw'r Ganolfan Diogelwch ar y Ffyrdd ym Maendy.


Byddwch yn ymwybodol na ellir mynd â phlant ar y tri sesiwn hyfforddi ar y ffordd oni bai eu bod wedi cwblhau Lefel 1yn llwyddiannusRhaid i bawb sy'n cymryd rhan ddod â'u beic a'u helmed eu hunain.​​

Mae’r cwrs hwn wedi ei anelu at blant na all reidio beic. Bydd plant yn dysgu mewn grwpiau bach iawn sut i fagu cydbwysedd a throi’r beic yn llwyddiannus. Os cyflawnir hyn, yna cânt eu haddysgu Amcanion Hyfforddi Lefel 1 y Safonau Beicio Cenedlaethol. 


Mae angen talu £20 fesul plentyn i gadw lleoedd.Os hoffech wybodaeth bellach neu i gadw lle ar gwrs, cysylltu â ni drwy ebost​ neu drwy'r ffurflen yma.


Cysylltu â ni
​​