Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwasanaeth Swyddogion Croesi Ysgol

​Caiff swyddogion croesi ysgol eu cyflogi er mwyn cynnig llwybr mwy diogel i ddisgyblion deithio i’r ysgol ac oddi yno. Mae’r gwasanaeth hwn yn  annog teithio cynaliadwy a dewisiadau byw iach. 


Ar hyn o bryd mae dros 40 o swyddogion croesi ysgol yng Nghaerdydd yn gwasanaethu eu hysgolion cynradd cymunedol lleol.

I atgoffa modurwyr

Wrth agosáu at swyddog croesi ysgol dylech ymbaratoi i arafu neu i aros. Unwaith y bydd y swyddog yn codi ei arwydd i aros yn fertigol, yn unol â’r gyfraith mae’n rhaid i chi aros. Ni ddylech aros iddynt gamu oddi ar y palmant. Mae hyn wedi ei nodi yn Rheolau’r Ffordd Fawr.


Cysylltu â ni

 

© 2022 Cyngor Caerdydd