Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Hyfforddiant Beicio Oedolion

​​​Mae ein hyfforddwyr yn gymwys i addysgu tair lefel yr Hyfforddiant Beicio Cenedlaethol Safonol.

Dechreuwyr (lefel 1)

Mae hyn yn cynnwys:

 • gwirio eich beic a’ch dillad
 • sicrhau bod eich helmed yn ffitio
 • esgyn a dod oddi ar eich beic
 • cychwyn ac aros yn ddiogel
 • rheoli eich beic a rheoli’r beic wrth arwyddo, ac edrych yn ôl 


  Caiff yr hyfforddiant ei wneud mewn amgylchedd sydd yn rhydd o draffig


  Canolradd (lefel 2)

  Disgwylir i’r hyfforddeion ddod i gasgliadau a gwneud penderfyniadau ar gyffyrdd ac ar ffyrdd sydd â thraffig wrth droi i’r dde ac i’r chwith.

  Profiadol (lefel 3)


  Disgwylir i hyfforddeion fynd i’r afael â pheryglon a gwneud penderfyniadau ar ffyrdd pwysig a sefyllfaoedd cymhleth yn ymwneud â chylchfannau a goleuadau traffig mewn traffig trwm. 


  Cyflwynir y lefelau hyn fel arweiniad.


  Ar ddechrau’r sesiwn, bydd ein hyfforddwyr yn asesu lefel eich cymhwysedd ac yn sgwrsio â chi ynghylch yr hyn yr hoffech ei gael allan o’r hyfforddiant. Gallan nhw wedyn ei deilwra ar gyfer eich anghenion penodol.


  Costau


  MMae ein sesiynau hyfforddi un-i-un awr o hyd yn gwbl rhad ac am ddim i unrhyw un sy'n byw, yn gweithio neu'n astudio yng Nghaerdydd.​


  Yr hyn ddylech ddod gyda chi

  • Eich beic. Rhowch wybod i ni os nad ydych chi’n berchen ar feic​
  • Rydym yn argymell eich bod yn gwisgo helmed a dillad llachar

  Cadw lle ar hyfforddiant beicio


  I archebu hyfforddiant beicio, llenwch y ffurflen cysylltu â ni.​​​

  Cysylltu â ni


  Canslo ac Aildrefnu

  Os oes rhaid i chi ganslo neu aildrefnu sesiwn, rhowch 24 awr o rybudd i’n hyfforddwyr. Yn anffodus os byddwch yn methu â gwneud hynny ni fyddwn yn gallu cynnig hyfforddiant i chi yn y dyfodol.​

  ​Oherwydd y sefyllfa bresennol gyda Covid-19 ni fyddwn yn gallu cynnal unrhyw gyrsiau Dysgu Beicio. Gall pob cwrs arall fynd yn ei flaen gan lynu wrth ganllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru. Bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol yn cael eu cynnal ar bob adeg.​​


  © 2022 Cyngor Caerdydd