Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Parcio, Ffyrdd a Theithio > Diogelwch Ffyrdd > Hyfforddiant Beicio Oedolion

Hyfforddiant Beicio Oedolion

Mae ein hyfforddwyr yn gymwys i addysgu tair lefel yr Hyfforddiant Beicio Cenedlaethol Safonol.

Dechreuwyr (lefel 1)

Mae hyn yn cynnwys:

  • gwirio eich beic a’ch dillad
  • sicrhau bod eich helmed yn ffitio
  • esgyn a dod oddi ar eich beic
  • cychwyn ac aros yn ddiogel
  • rheoli eich beic a rheoli’r beic wrth arwyddo, ac edrych yn ôl 


Caiff yr hyfforddiant ei wneud mewn amgylchedd sydd yn rhydd o draffig


Canolradd (lefel 2)

Disgwylir i’r hyfforddeion ddod i gasgliadau a gwneud penderfyniadau ar gyffyrdd ac ar ffyrdd sydd â thraffig wrth droi i’r dde ac i’r chwith.

Profiadol (lefel 3)


Disgwylir i hyfforddeion fynd i’r afael â pheryglon a gwneud penderfyniadau ar ffyrdd pwysig a sefyllfaoedd cymhleth yn ymwneud â chylchfannau a goleuadau traffig mewn traffig trwm. 


Cyflwynir y lefelau hyn fel arweiniad.


Ar ddechrau’r sesiwn, bydd ein hyfforddwyr yn asesu lefel eich cymhwysedd ac yn sgwrsio â chi ynghylch yr hyn yr hoffech ei gael allan o’r hyfforddiant. Gallan nhw wedyn ei deilwra ar gyfer eich anghenion penodol.


Costau


Mae ein sesiynau hyfforddi unigol awr o hyd am ddim.


Yr hyn ddylech ddod gyda chi

  • Eich beic, fodd bynnag gallwn ddarparu beic os oes angen
  • Rydym yn argymell eich bod yn gwisgo helmed a dillad llachar

Cadw lle ar hyfforddiant beicio


I gadw lle ar hyfforddiant beicio Cysylltu â ni neu ffoniwch 029 2078 8528. 


Canslo ac Aildrefnu

Os oes rhaid i chi ganslo neu aildrefnu sesiwn, rhowch 24 awr o rybudd i’n hyfforddwyr. Yn anffodus os byddwch yn methu â gwneud hynny ni fyddwn yn gallu cynnig hyfforddiant i chi yn y dyfodol.

English