Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

​​​​​​​​​​Oedolion

Gwybodaeth, canllawiau a gwasanaethau i gynorthwyo â’ch lles a’ch annibyniaeth

Plant

Gwybodaeth, cyngor a gwasanaethau i ddiogelu plant a chynorthwyo teuluoedd 

Diogelu

Amddiffyn plant ac oedolion rhag cael eu cam-drin neu eu hesgeuluso.​

Anabledd​

Gwybodaeth, cyngor a chymorth i bobl ag anableddau.

Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Cyngor a gwybodaeth am ystod eang o opsiynau gofal plant a gweithgareddau i blant 0-20 oed, eu teuluoedd a’u gofalwyr.

​Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014

Yn hyrwyddo annibyniaeth ac yn grymuso pobl drwy roi’r wybodaeth, y cyngor a’r cymorth priodol iddynt.

Asesiad o anghenion poblogaeth​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Asesiad ar gyfer Caerdydd a Bro Morgannwg o anghenion gofal a chymorth y boblogaeth, gan gynnwys gofalwyr sydd angen cefnogaeth.  

 

Gofalwyr

Gwybodaeth, cyngor a chymorth i bobl sy’n gofalu am berthynas neu ffrind.

HoliSARA – Asesiad cymorth ar-lein​

Defnyddiwch ein hofferyn hunan-asesu ar-lein a all roi gwybodaeth ddefnyddiol i chi am fyw’n annibynnol.

Caerdydd sy’n Dda i Bobl Hŷn​​

Mae’r wefan hon yn cynnig lleoliad canolog ar gyfer gwybodaeth am wasanaethau, gweithgareddau a chymorth lleol a all helpu pobl hŷn yng Nghaerdydd i fyw’n dda.​​​​

Cynllunio ymlaen llaw

Gwybodaeth am Atwrneiaeth Arhosol, cynlluniau wrth gefn a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

​​
 ​​​​​
​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd