Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Caerdydd a Bro Morgannwg Asesiad o Anghenion y Boblogaeth 2022

​​​Rhoddodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd ddyletswydd ar awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd Lleol i baratoi a chyhoeddi asesiad o anghenion gofal a chymorth y boblogaeth, gan gynnwys gofalwyr sydd angen cefnogaeth. Mae’r adroddiad hwn yn manylu ar ail asesiad Caerdydd a Bro Morgannwg yn dilyn y cyntaf a gyhoeddwyd yn 2017.

Dylid darllen y asesiad o anghenion Boblogaeth 2022 ochr yn ochr â’r Asesiadau Llesiant ategol ar gyfer Caerdydd a Bro Morgannwg er mwyn cael dealltwriaeth gynhwysfawr o’r rhanbarth.

Mae’r Asesiadau Llesiant, sy’n ofynnol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, yn ymchwilio i lesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol ardal, sy’n rhoi trosolwg manwl o benderfynyddion ehangach iechyd.

© 2022 Cyngor Caerdydd