Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

HoliSARA – Asesiad cymorth ar-lein

​​Defnyddiwch ein hofferyn hunanasesu ar-lein (HoliSARA) i gael gwybodaeth ddefnyddiol am ffyrdd y gallwch fyw gartref yn annibynnol.  

Mae ein hofferyn asesu yn gyflym ac yn hawdd i’w ddefnyddio a gall awgrymu:​

  • syniadau ac awgrymiadau ar ffyrdd o wneud eich bywyd yn haws
  • manylion cynhyrchion a allai helpu a ble i’w cael
  • cysylltiadau am fwy o gyngor a chymorth os oes angen

 
Wrth gwblhau hunanasesiad, bydd angen i chi ddewis pwnc yr hoffech gael help gydag ef ac ateb rhai cwestiynau syml amdanoch chi neu'r person rydych yn ei gwblhau ar ei ran.


Fel arall, os byddai'n well gennych drafod cymorth gartref gydag aelod o'n tîm, gallwch gael gafael ar wybodaeth, cyngor a chymorth drwy ffonio 029 2023 4234.​
© 2022 Cyngor Caerdydd