Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Oedolion

Iechyd a lles

Manteisio ar wasanaethau a chymorth i'ch helpu i aros yn ffit ac yn iach. ​

Gwasanaethau Byw'n Annibynnol

Cyngor a gwasanaethau i’ch helpu i fyw’n annibynnol yn eich cartref eich hun.

Mynd allan ac o gwmpas

Gwybodaeth a chymorth i ddod o hyd i weithgareddau, grwpiau a chyfleusterau yn eich ardal.

Ydych chi'n poeni am oedolyn?

Beth i’w wneud os ydych yn teimlo bod oedolyn yn cael ei gam-drin mewn unrhyw ffordd.

Trais Domestig

Canllawiau a help i unrhyw un sy’n delio â sefyllfa pan fo cam-drin corfforol, emosiynol neu rywiol gartref.

Gwasanaethau gofal

Os oes angen mwy o help arnoch, byddwn yn asesu’ch sefyllfa ac yn trafod â chi sut i ddiwallu eich anghenion yn well.

Byddwch yn Weithiwr Gofal​

Gwnewch cais am swydd wag gyda darparwr gofal cymdeithasol yng Nghaerdydd.

Darparwyr Gofal Cymeradwy

Gweler y rhestr ar gyfer Asiantaethau Gofal Cartref Achrededig a Chartrefi Gofal Preswyl a Nyrsio Cymeradwy.


Porth Eiriolaeth Caerdydd a’r Fro

Gwybodaeth am Borth Eirioli Caerdydd a’r Fro.

 

​​​​​​​
​​​​
English