Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Oedolion

​​Strategaeth Comisiynu ar y Cyd Ar gyfer Oedolion ag Anableddau Dysgu “Hyrwyddo Annibyniaeth a Gwella Bywydau” 2019-2024.

Mae’r strategaeth yn dangos ein hymrwymiad i wrando ar bobl ag anableddau dysgu a’u teuluoedd a gofalwyr, er mwyn deall beth sy’n bwysig iddynt, ac i roi gwasanaethau cymorth iechyd a gofal cymdeithasol ar waith a fydd yn cyflawni’r canlyniadau mae pobl am eu gweld.​

Lawrlwythwch y strategaeth (6mb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Lawrlwythwch y strategaeth - fersiwn hawdd ei darllen (2.9mb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Iechyd a lles

Manteisio ar wasanaethau a chymorth i'ch helpu i aros yn ffit ac yn iach. ​

Gwasanaethau Byw'n Annibynnol

Cyngor a gwasanaethau i’ch helpu i fyw’n annibynnol yn eich cartref eich hun.

Mynd allan ac o gwmpas

Gwybodaeth a chymorth i ddod o hyd i weithgareddau, grwpiau a chyfleusterau yn eich ardal.

Ydych chi'n poeni am oedolyn?

Beth i’w wneud os ydych yn teimlo bod oedolyn yn cael ei gam-drin mewn unrhyw ffordd.

Trais Domestig

Canllawiau a help i unrhyw un sy’n delio â sefyllfa pan fo cam-drin corfforol, emosiynol neu rywiol gartref.

Gwasanaethau gofal

Os oes angen mwy o help arnoch, byddwn yn asesu’ch sefyllfa ac yn trafod â chi sut i ddiwallu eich anghenion yn well.

Byddwch yn Weithiwr Gofal​

Gwnewch cais am swydd wag gyda darparwr gofal cymdeithasol yng Nghaerdydd.

Darparwyr Gofal Cymeradwy

Gweler y rhestr ar gyfer Asiantaethau Gofal Cartref Achrededig a Chartrefi Gofal Preswyl a Nyrsio Cymeradwy.

Porth Eiriolaeth Caerdydd a’r Fro

Gwybodaeth am Borth Eirioli Caerdydd a’r Fro.

HoliSARA – Asesiad cymorth ar-lein​

Defnyddiwch ein hofferyn hunan-asesu ar-lein a all roi gwybodaeth ddefnyddiol i chi am fyw’n annibynnol.

Dod yn hunangyflogedig i gynnig gofal a chymorth

Dysgwch fwy am fod yn hunangyflogedig neu sefydlu mentrau yn eich cymuned leol

 
​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd