Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Gwasanaethau Iechyd

Dod o hyd i wasanaethau iechyd lleol​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Dod o hyd i feddygfa, fferyllfa, optegydd, deintydd neu ysbyty lleol

 

 

Galw Iechyd Cymru​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Cyngor iechyd ar-lein, 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddynBwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​


Rydyn ni’n cynnig gwasanaethau iechyd i bobl sy’n byw yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, a phobl ledled De a Chanolbarth Cymru y mae angen triniaeth arbenigol arnynt.


​​​​​​​
English