Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gofalwyr

​​​​​​​​​​Edrych ar ol perthynas neu ffrind

Gall bod yn ofalwr fod yn foddhaus ac yn heriol. Dysgwch sut y gallwn eich helpu a’ch cynorthwyo.

Asesiad gofal

Os oes angen mwy o help arnoch, byddwn yn asesu’ch sefyllfa ac yn trafod â chi sut i ddiwallu eich anghenion yn well.

Gofalwyr ifanc

Cymorth i blant a phobl ifanc dan 18 oed sy’n gofalu am rywun arall.

Porth gofalwyr Caerdydd a'r Fro

Gwybodaeth am beth sydd ar gael i gofalwyr.

Gwasanaethau Byw'n Annibynnol

Cyngor a gwasanaethau i’ch helpu i fyw’n annibynnol yn eich cartref eich hun.

Cyfeiriadur Gwybodaeth - Dewis Cymru​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​

Ystod o wybodaeth ac adnoddau yn eich ardal i roi cymorth a gwella’ch lles.

​​​​ ​
 
​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd