Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Anabledd

Addasu eich cartref

Cyfarpar neu addasiadau i’w gwneud yn haws i chi fyw yn eich cartref gan gynnwys Therapi Galwedigaethol a’r Cynllun Casgliadau Gwastraff â Chymorth.

Gwasanaeth Synhwyrau 

Gwybodaeth a chyngor i bobl â cholled synhwyraidd sy’n effeithio ar eu golwg, eu clyw neu’r ddau.

Mynd allan ac o gwmpas​​

Gwybodaeth a chymorth i ddod o hyd i weithgareddau, grwpiau a chyfleusterau yn eich ardal.​

Budd-daliadau a grantiau i bobl anabl

Pa gymorth ariannol sydd ar gael i bobl anabl yng Nghaerdydd.

Trefniadau parcior Bathodyn Glas

Gall deiliaid bathodyn glas ddefnyddio llefydd parcio neilltuedig. Dysgwch a allwch fanteisio arno, a gwneud cais.

Mannau parcio i bobl anabl

Os oes gennych anghenion symudedd arbennig parhaol, gallwch ofyn am fan parcio i bobl anabl y tu allan i’ch cartref.

Cyfeiriadur Gwybodaeth - Dewis Cymru​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Ystod o wybodaeth ac adnoddau yn eich ardal i roi cymorth a gwella’ch lles.

Anghenion Dygsu Ychwanegol

Gwybodaeth, cyngor a chymorth i rieni plant ag anghenion addysgol arbennig.

Anabledd Dysgu

Dysgwch sut y gallwn helpu pobl ag anableddau dysgu.

Deddf Galluedd Meddyliol 2005

Ein cyfrifoldeb i gefnogi pobl na allant wneud penderfyniadau drostynt eu hunain.​

Gwasanaethau teleofal

Mae Teleofal Caerdydd yn gyswllt ffôn 24 awr â’n gwasanaeth seinio larwm ac ymateb cymunedol sy’n eich galluogi i aros yn ddiogel ac annibynnol yn eich cartref.

Byddwch yn Weithiwr Gofal​​

Gwnewch cais am swydd wag gyda darparwr gofal cymdeithasol yng Nghaerdydd.

 

​​​​​​​ ​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd