Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Budd-dal-Tai

Galla i hawlio Budd-dal Tai?

Darganfyddwch os ydych yn gallu hawlio Budd-dal Tai  

Gwnewch gais am Fudd-dal Tai

Ceisiwch ar-lein am Fudd-dal Tai

Sut y caiff Budd-dal Tai ei gyfrifo

Dysgwch sut y caiff Budd-dal Tai ei gyfrifo.

Gordaliadau

Os ydych wedi cael gormod o Fudd-dal Tai bydd angen i chi drefnu i’w ad-dalu. 

Canllawiau i landlordiaid

Gwybodaeth am Fudd-dal Tai a chyngor i landlordiaid

Gwiriwch fanylion eich cais neu adroddwch am newid​

Rhowch y wybodaeth ddiweddaraf i ni am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau.

Sut i apelio yn erbyn penderfyniad

Beth i’w wneud os ydych yn anghytuno â phenderfyniad ar Fudd-dal Tai.

Terfyn Uchaf Budd-daliadau

Cyfyngiad ar gyfanswm y budd-daliadau y gall pobl o oedran gweithio ei gael yw hwn. 

‘Treth ystafell wely’ cyfyngu maint

Mae hyn yn berthnasol i denantiaid cyngor a chymdeithasau tai ag ystafelloedd gwely ‘sbâr’.

Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch i dalu am eich costau tai, mae’n bosibl y gallech hawlio Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn​.

Uwchlwythwch Dystiolaeth

Uwchlwythwch dystiolaeth i gefnogi eich cais newydd, eich newid mewn amgylchiadau neu eich cais am daliadau tai yn ôl disgresiwn.

 Rhagor >  Gostyngiad y Dreth Gyngor 
 
 
 
​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd