Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Budd-daliadau a Grantiau

​​​​​​​Gostyngiad y Dreth Gyngor

Dysgwch a oes gennych hawl i ostyngiad ar eich bil treth gyngor oherwydd incwm isel. 

Help gyda’ch rhent

Darganfyddwch pa cymorth ariannol sydd ar gael os oes eisiau help talu'ch rhent, ac os ydych yn gymwys i wneud cais budd-dal tai.

Help os ydych yn ddi-waith

Cyngor am ffeindio cyflogaeth yng Nghaerdydd, a sut i wneud cais am fudd-daliadau di-waith.


Cymorth ariannol mewn addysg

O arian y blynyddoedd cynnar i gyllid myfyrwyr. Lwfans Cynhaliaeth Addysg, prydau ysgol am ddim, grantiau gwisg ysgol a mwy.

Budd-daliadau a grantiau i bobl anabl

Pa gymorth ariannol sydd ar gael i bobl yng Nghaerdydd.

Grantiau a budd-daliadau i blant a theuluoedd

Pa gymorth ariannol sydd ar gael i deuluoedd â phlant yng Nghaerdydd.


Grantiau a budd-daliadau iechyd a gofal cymdeithasol

Budd-daliadau i ofalwyr, arian i chwaraeon, grantiau cydraddoldeb a mwy.

Cymorth costau byw​

Gwybodaeth am y cymorth costau byw sydd ar gael.​​

​​
​ ​
 
​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd