Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Budd-daliadau a Grantiau

Budd-daliadau a Grantiau

Cyngor ar fudd-daliadau

Cyngor a chanllawiau ar hawlio budd-daliadau. Dysgwch am y newidiadau i fudd-daliadau dan y ddeddf Diwygio Lles.

Budd-dal Tai

Dysgwch a oes gennych hawl i Fudd-dal Tai a sut i wneud cais. Gwybodaeth am Lwfans Tai Lleol, gordaliadau, a Thaliadau Tai Dewisol.

Gostyngiad y Dreth Gyngor

Dysgwch a oes gennych hawl i ostyngiad ar eich bil treth gyngor oherwydd incwm isel. 


Credyd Cynhwysol

Bydd Credyd Cynhwysol yn disodli 6 budd-dal gan gynnwys Budd-dal Tai.

Cymorth ariannol mewn addysg

O arian y blynyddoedd cynnar i gyllid myfyrwyr. Lwfans Cynhaliaeth Addysg, prydau ysgol am ddim, grantiau gwisg ysgol a mwy.

Budd-daliadau a grantiau i bobl anabl

Pa gymorth ariannol sydd ar gael i bobl yng Nghaerdydd.


Grantiau a budd-daliadau i blant a theuluoedd

Pa gymorth ariannol sydd ar gael i deuluoedd â phlant yng Nghaerdydd.

Cyflogaeth a lwfans ceisio gwaith

Cyngor ar ddod o hyd i gyflogaeth yng Nghaerdydd a sut i hawlio Lwfans Ceisio Gwaith.

Grantiau a budd-daliadau iechyd a gofal cymdeithasol

Budd-daliadau i ofalwyr, arian i chwaraeon, grantiau cydraddoldeb a mwy.


 
English