Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwasanaethau i lywodraethwyr

Ein gwaith ni yw cynorthwyo llywodraethwyr, clercod a phenaethiaid a’u helpu i gyflawni eu rolau yn effeithiol. 
 
Rydym yn cynnig cyngor, hyfforddiant a chymorth a chyfleoedd i ddatblygu drwy:

  • Llinell gymorth
  • Cyfathrebu Rheolaidd
  • Rhaglenni Hyfforddiant ​Canolog a Rhanbarthol 
  • Hyfforddiant i ysgolion clwstwr 
  • Gweinyddu prosesau recriwtio a phenodi llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol
  • Cynorthwyo â’r broses o ethol rhiant-lywodraethwyr

 

029 20872912 (llinell gymorth)

Cysylltu â ni

Oriau Swyddfa:
Llun - Iau:  8.30 – 17.00
Dydd Gwener :  8.30 – 16.30
Dydd Sadwrn a dydd Sul: Ar gau
 
 
© 2022 Cyngor Caerdydd