Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Llywodraethwyr ysgolion

Bod yn llywodraethwr

Dysgwch beth mae llywodraethwyr ysgolion yn ei wneud a sut i fynd ati i gyflwyno cais.

Gwasanaethau i lywodraethwyr

Yma i gefnogi llywodraethwyr ysgolion, clercod a phenaethiaid.

Hyfforddiant a chymorth

Gwybodaeth am sesiynau hyfforddiant a chymorth a chefnogaeth ychwanegol sydd ar gael.


Cysylltu â llywodraethwyr ysgol

Os hoffech gysylltu â’ch Llywodraethwr Ysgol, cysylltwch â’ch ysgol.​© 2022 Cyngor Caerdydd