• Cysylltu ag ysgol neu ddod o hyd i ysgol
 • Dalgylchoedd
 • Nifer y disgyblion yn ysgolion Caerdydd (NAYG)
 •  

   

  Cysylltu ag ysgol neu ddod o hyd i ysgol


  Mae tair ffordd wahanol o ddod o hyd i fanylion cyswllt ein hysgolion.


  Gallwch chwilio am ysgol​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yn ôl:

  • lleoliad,
  • math,
  • ward yng Nghaerdydd,
  • enw'r Pennaeth,
  • iaith (Cymraeg, Saesneg neu ddwyieithog), neu
  • ran o'r cyfeiriad. 
  Dalgylchoedd


  Pan fyddwch yn gwneud cais am le mewn ysgol i'ch plentyn/plant, byddwn yn cynnig lle priodol mewn ysgol sydd mor agos â phosibl atoch chi. Rhaid i chi nodi eich ysgolion dewis pan fyddwch yn gwneud cais am le mewn ysgol.


  Ym mha ddalgylch ydw i'n byw ynddo?Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


  Nodwch eich cod post i weld pa ddalgylch rydych chi'n byw ynddo​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd . Bydd y canlyniadau'n dangos gwybodaeth am ddalgylchoedd:


  • Ysgolion Cynradd
  • Ysgolion Uwchradd
  • Ysgolion Cynradd Cymraeg
  • Ysgolion Uwchradd Cymraeg

   

  Bydd angen i chi nodi cod post eich cartref i chwilio. Os yw eich plentyn yn byw gyda mwy nag un rhiant, defnyddiwch ei brif gyfeiriad.

   

  Nodwch na allwn sicrhau lle i'ch plentyn yn ysgol eich dalgylch. Caiff lleoedd eu dyrannu yn dibynnu ar argaeledd yn y grŵp blwyddyn perthnasol.Os ydych chi'n byw y tu allan i Gaerdydd mae'n bosibl na fydd eich cartref mewn dalgylch penodol.  Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gyngor arnoch ar ddalgylchoedd, cysylltwch â ni.   


  Yn ôl i frig y dudalen


   

  Nifer y disgyblion yn ysgolion Caerdydd


  Niferoedd ar y gofrestr (NAYG) yw'r term a ddefnyddir i gyfeirio at nifer y disgyblion sydd wedi cofrestru ym mhob ysgol.


  Cynhaliwyd yr arolwg NAYG diwethaf ym mis Mai 2017.

   

  Flwyddyn Academaidd 2016/2017


  Flwyddyn Academaidd 2015/2016


  Flwyddyn Academaidd 2014/2015

   


   

  ​​