Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Ysgolion a dysgu > Ysgolion > Ysgolion Caerdydd

Ysgolion Caerdydd

Gwiriwch y diweddariadau i wasanaethau ar ein tudalen COVID-19 (Coronafeirws) - Gwybodaeth i breswylwyr.

 
 • Cysylltu ag ysgol neu ddod o hyd i ysgol
 • Dalgylchoedd
 • Nifer y disgyblion yn ysgolion Caerdydd (NAYG)
 • A yw fy ysgol ar agor?​​
 •  

   

  Cysylltu ag ysgol neu ddod o hyd i ysgol


  Mae tair ffordd wahanol o ddod o hyd i fanylion cyswllt ein hysgolion.


  Gallwch chwilio am ysgol​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yn ôl:

  • lleoliad,
  • math,
  • ward yng Nghaerdydd,
  • enw'r Pennaeth,
  • iaith (Cymraeg, Saesneg neu ddwyieithog), neu
  • ran o'r cyfeiriad. 
  Dalgylchoedd


  Nid oes rhaid i blentyn fyw mewn dalgylch ysgol i fod yn gymwys i fynychu'r ysgol.


  Ym mha ddalgylch ydw i'n byw ynddo?Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


  Nodwch eich cod post i weld pa ddalgylch rydych chi'n byw ynddo​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd . Bydd y canlyniadau'n dangos gwybodaeth am ddalgylchoedd:


  • Ysgolion Cynradd Cymunedol Cyfrwng Saesneg
  • Ysgolion Uwchradd Cymunedol Cyfrwng Saesneg
  • Ysgolion Cynradd Cymraeg Cymunedol Cyfrwng Cymraeg 
  • Ysgolion Uwchradd Cymraeg Cymunedol Cyfrwng Cymraeg​

   


  ​Bydd angen i chi nodi cod post eich cartref i chwilio. Os yw eich plentyn yn byw gyda mwy nag un rhiant, defnyddiwch ei brif gyfeiriad.


  Sefydlwyd ysgol gynradd gymunedol cyfrwng Saesneg newydd, Ysgol Gynradd Howardian, ym Mhen-y-lan ym mis Medi 2015. Nid oes dalgylch ar gyfer yr ysgol wedi’i sefydlu eto.


  Sefydlwyd ysgol gynradd gymunedol cyfrwng Cymraeg newydd, Ysgol Gymraeg Hamadryad, yn Grangetown ym mis Medi 2016 a bydd yn symud i’w leoliad parhaol ar Hamadryad Road, Butetown, ym mis Ionawr 2019. Nid oes dalgylch wedi’i sefydlu eto.   

  Nodwch na allwn sicrhau lle i'ch plentyn yn ysgol eich dalgylch. Caiff lleoedd eu dyrannu yn dibynnu ar argaeledd yn y grŵp blwyddyn perthnasol.  Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gyngor arnoch ar ddalgylchoedd, cysylltwch â ni.   


  Yn ôl i frig y dudalen


   

  Nifer y disgyblion yn ysgolion Caerdydd


  Niferoedd ar y gofrestr (NAYG) yw'r term a ddefnyddir i gyfeirio at nifer y disgyblion sydd wedi cofrestru ym mhob ysgol.


  Cynhaliwyd yr arolwg NAYG diwethaf ym mis Hydreg 2019.


  Flwyddyn Academaidd 2019/2020 
  Flwyddyn Academaidd 2018/2019


  Blwyddyn Academaidd 2017/2018​

   

  Blwyddyn Academaidd 2016/2017


   


   

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​
  English