Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Derbyniadau i ysgolion meithrin

​​​​​​Mae gan blant hawl i gael lle rhan-amser mewn meithrinfa o ddechrau'r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn 3 oed.

Byddant yn aros yn yr ysgol feithrin tan y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn 4 oed pan fyddant yn dechrau’r ​dosbarth derbyn yn yr ysgol.

Gwnewch gais ar-lein

Gallwch wneud cais ar-lein am le mewn ysgol feithrin pan fydd derbyniadau yn agor.
  • Defnyddiwch y system ceisiadau ysgol ar-lein i: 
  • Greu cyfrif, os nad oes un gennych eisoes
  • Gwneud cais newydd 
  • Parhau gyda chais rydych wedi'i gadw
  • Gweld eich cais 
  • ​​Gweld eich cynigion am le mewn ysgol
Mewngofnodwch i’r system Derbyn i ysgolion
 

​​​

Os oes angen help arnoch gyda'ch cais, darllenwch ein canllawiau ar wneud cais am le mewn ysgol.

Gwnewch gais ar amser. Gallwch weld dyddiadau pwysig ar gyfer gwneud cais am le mewn ysgol. Os byddwch yn methu'r dyddiad cau ni allwch wneud cais hwyr ar-lein. Bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais hwyr ar bapur. Darllenwch yr wybodaeth am geisiadau hwyr​ a llenwi ffurflen.

I gael rhagor o wybodaeth am dderbyniadau, darllenwch lyfryn derbyn i ysgolion 2021/22.​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


​Y Broses ymgeisio​


​Os ganed eich plentyn rhwng 1 Medi 2017 a 31 Awst 2018​
​​​​Dyddiad​Cam yn y broses ymgeisio
18 Ionawr 2021 ​

Y broses o wneud cais i ddechrau mewn Ysgol Feithrin ym mis Medi 2021 yn cychwyn. Bydd y gwasanaeth Ymgeisio Ar-lein yn agor.​​

5 Gorffennaf 2021

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd angen i unrhyw gais newydd gael ei wneud ar bapur a bydd yn cael ei ystyried yn gais hwyr.

​Gorffennaf i Medi 2021​

​​​Caiff ffurflenni eu prosesu a’u hasesu yn erbyn y Meini Prawf Derbyn priodol. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwirio a dilysu’r cyfeiriad a’r wybodaeth ategol rydych wedi’u rhoi i ni.​​

​26 April 2021 ​​

​Diwrnod y Cynnig. Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch ar ôl 10am. Os gwnaed cais amdano, bydd llythyr yn cael ei anfon atoch yn y post ar ôl 10am. Nodwch mai dim ond ar ôl 12 canol dydd ar y diwrnod cynnig y gellir rhoi penderfyniadau dros y ffôn.

​Ebrill 2021

Creu rhestrau aros​.

10 Mai 2021 

​Dyddiad olaf i chi wrthod lle a gynigiwyd i chi. Rydym yn cadw’r hawl i dynnu cynigion yn ôl os nad ydym wedi cael ymateb erbyn y dyddiad hwn. Dyma’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr hefyd.​

​11 Mai 2021 

​Ceisiadau (hwyr) yr ail rownd yn cael eu prosesu a’u hasesu.

​Mehefin 2021 ​

​Canlyniadau’r ail rownd yn cael eu hanfon allan yn y post. Bydd pob rownd arall yn cael ei phrosesu’n fisol o nawr ymlaen.

Medi 2021​

Plant yn dechrau yn yr Ysgol Feithrin​.​​Os ganed eich plentyn rhwng 1 Medi 2018 a 31 Mawrth 2019​
Dyddiad
​​Cam yn y broses ymgeisio
​​
7 Mehefin 2021

Y broses o wneud cais i ddechrau mewn Ysgol Feithrin yng Ngwanwyn/Haf 2022 yn cychwyn. Bydd y gwasanaeth Ymgeisio Ar-lein yn agor.​​

5 Gorffennaf​ 2021

​Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd angen i unrhyw gais newydd gael ei wneud ar bapur a bydd yn cael ei ystyried yn gais hwyr.

​Gorffennaf i Medi 2021

​Caiff ffurflenni eu prosesu a’u hasesu yn erbyn y Meini Prawf Derbyn priodol. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwirio a dilysu’r cyfeiriad a’r wybodaeth ategol rydych wedi’u rhoi i ni.​​​​​

4 Hydref 2021 

​Diwrnod y Cynnig. Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch ar ôl 10am. Os gwnaed cais amdano, bydd llythyr yn cael ei anfon atoch yn y post ar ôl 10am. Nodwch mai dim ond ar ôl 12 canol dydd ar y diwrnod cynnig y gellir rhoi penderfyniadau dros y ffôn.

​Hydref 2021 

​Creu rhestrau aros​.​​

​18 ​Hydref ​2021

​Dyddiad olaf i chi dderbyn neu wrthod y lle a gynigiwyd gennym. Rydym yn cadw’r hawl i dynnu cynigion yn ôl os nad ydym wedi cael ymateb erbyn y dyddiad hwn. Dyma’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr hefyd.

​19 Hydref 2021​

​​Ceisiadau (hwyr) yr ail rownd yn cael eu prosesu a’u hasesu

Tachwedd 2021​

​Canlyniadau’r ail rownd yn cael eu hanfon allan yn y post. Bydd pob rownd arall yn cael ei phrosesu’n fisol o nawr ymlaen. ​

​Tymor y Gwanwyn / Tymor yr Haf 2022​​

​Plant yn dechrau yn yr Ysgol Feithrin​.​

​Cysylltu â ni

Os oes cwestiwn gennych neu os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni.​​