Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Dyddiadau pwysig

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Gwiriwch y terfynau amser derbyn i ysgolion diweddaraf, a dewch o hyd i'r holl ddyddiadau sydd eu hangen arnoch fel nad ydych yn methu unrhyw ddyddiadau cau ar gyfer lleoedd ysgol eleni.

Dyddiadau pwysig ar gyfer ceisiadau 

​Os ganed eich plentyn rhwng 1 Medi 2020 a 31 Awst 2021​
Dyddiad
​​Cam yn y broses ymgeisio​
29 Ionawr 2024 ​

Y broses o wneud cais i ddechrau mewn Ysgol Feithrin ym mis Medi 2024 yn cychwyn. Bydd y gwasanaeth Ymgeisio Ar-lein yn agor.​​
26 Chwefror 2024

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais hwyr. 
​Chwefror​ i Ebrill 2024
​​​Caiff ffurflenni eu prosesu a’u hasesu yn erbyn y Meini Prawf Derbyn
priodol. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwirio a dilysu’r cyfeiriad a’r wybodaeth ategol rydych wedi’u rhoi i ni.​
7 Mai 2024 
​Diwrnod y Cynnig. Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch ar ôl 10am. Os gwnaed cais amdano, bydd llythyr yn cael ei anfon atoch yn y post ar ôl 10am. Nodwch mai dim ond ar ôl 12 canol dydd ar y diwrnod cynnig y gellir rhoi penderfyniadau dros y ffôn.
Mai 2024
Creu rhestrau aros​.
21 Mai 2024
​Dyddiad olaf i chi wrthod lle a gynigiwyd i chi. Rydym yn cadw’r hawl i dynnu cynigion yn ôl os nad ydym wedi cael ymateb erbyn y dyddiad hwn. Dyma’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr hefyd.​
Mehefin 2024
​Ceisiadau (hwyr) yr ail rownd yn cael eu prosesu a’u hasesu.
Gorffennaf 2024​
​Canlyniadau’r ail rownd yn cael eu hanfon allan yn y post. Bydd pob rownd arall yn cael ei phrosesu’n fisol o nawr ymlaen.
Medi 2024
Plant yn dechrau yn yr Ysgol Feithrin​.

​​Os ganed eich plentyn rhwng 1 Medi 2021 a 31 Mawrth 2022​
Dyddiad
​Cam yn y broses ymgeisio​
​​
3 Mehefin 2024
Y broses o wneud cais i ddechrau mewn Ysgol Feithrin yng Ngwanwyn Haf 2025 yn cychwyn. Bydd y gwasanaeth Ymgeisio Ar-lein yn agor.​​
1​ Gorffennaf​ 2024
​Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais hwyr. 
​Gorffennaf i Medi 2024
Caiff ffurflenni eu prosesu a’u hasesu yn erbyn y Meini Prawf Derbyn priodol. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwirio a dilysu’r cyfeiriad a’r wybodaeth ategol rydych wedi’u rhoi i ni.​​
7 Hydref 2024 
​Diwrnod y Cynnig. Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch ar ôl 10am. Os gwnaed cais amdano, bydd llythyr yn cael ei anfon atoch yn y post ar ôl 10am. Nodwch mai dim ond ar ôl 12 canol dydd ar y diwrnod cynnig y gellir rhoi penderfyniadau dros y ffôn.
​Hydref 2024
​Creu rhestrau aros​.​​
​21 ​Hydref ​2024
​Dyddiad olaf i chi dderbyn neu wrthod y lle a gynigiwyd gennym. Rydym yn cadw’r hawl i dynnu cynigion yn ôl os nad ydym wedi cael ymateb erbyn y dyddiad hwn. Dyma’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr hefyd.
​Hydref 2024
​​Ceisiadau (hwyr) yr ail rownd yn cael eu prosesu a’u hasesu
Tachwedd 2024
​Canlyniadau’r ail rownd yn cael eu hanfon allan yn y post. Bydd pob rownd arall yn cael ei phrosesu’n fisol o nawr ymlaen. ​
​Tymor y Gwanwyn i dymor yr Haf 2025​​
​Plant yn dechrau yn yr Ysgol Feithrin​.
​Os ganed eich plentyn rhwng 1 Medi 2019 a 31 Awst 2020​
Dyddiad
​​​​Cam yn y broses ymgeisio
13 Tachwedd 2023
Y broses o wneud cais i ddechrau mewn Dosbarth Derbyn ym mis Medi 2024 yn cychwyn​.
8 Ionawr 2024
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais hwyr. 
​Chwefror i Ebrill 2024
​​Caiff ffurflenni eu prosesu a’u hasesu yn erbyn y Meini Prawf Derbyn priodol. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwirio a dilysu’r cyfeiriad a’r wybodaeth ategol rydych wedi’u rhoi i ni.​​
16 Ebrill 2024
​Diwrnod y Cynnig. Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch ar ôl 10am. Os gwnaed cais amdano, bydd llythyr yn cael ei anfon atoch yn y post ar ôl 10am. Nodwch mai dim ond ar ôl 12 canol dydd ar y diwrnod cynnig y gellir rhoi penderfyniadau dros y ffôn.​
​Ebrill 2024​
​Creu rhestrau aros​.​
30 Ebrill 2024
​Dyddiad olaf i chi dderbyn neu wrthod y lle a gynigiwyd gennym. Rydym yn cadw’r hawl i dynnu cynigion yn ôl os nad ydym wedi cael ymateb erbyn y dyddiad hwn. Dyma’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr hefyd.
​Mai 2024
Ceisiadau (hwyr) yr ail rownd yn cael eu prosesu a’u hasesu.
​Mehefin 2024
​Canlyniadau’r ail rownd yn cael eu hanfon allan yn y post. Bydd pob rownd arall yn cael ei phrosesu’n fisol o nawr ymlaen. ​
​Medi 2024
​Plant yn dechrau yn yr ysgol yn llawn amser​.
​​Os ganed eich plentyn rhwng 1 Medi 2012 a 31 Awst 2013
Dyddiad​
​​​​​​​​Cam yn y broses ymgeisio​
​25 Medi 2023
​​Y broses o wneud cais i ddechrau ym Mlwyddyn 7 ym mis Medi 2024 yn cychwyn.
​20 Tachwedd 2023
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais hwyr. ​​
​Rhagfyr​ 2023 i Chwefror 2024
​Caiff ffurflenni eu prosesu a’u hasesu yn erbyn y Meini Prawf Derbyn priodol. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwirio a dilysu’r cyfeiriad a’r wybodaeth ategol rydych wedi’u rhoi i ni.​​​
​1 Mawrth 2024
​​​​​Diwrnod y Cynnig. Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch ar ôl 10am. Os gwnaed cais amdano, bydd llythyr yn cael ei anfon atoch yn y post ar
ôl 10am. Nodwch mai dim ond ar ôl 12 canol dydd ar y diwrnod cynnig y gellir rhoi penderfyniadau dros y ffôn.​
​15 Mawrth 2024
​Dyddiad olaf i chi dderbyn neu wrthod y lle a gynigiwyd gennym. Rydym yn cadw’r hawl i dynnu cynigion yn ôl os nad ydym wedi cael ymateb erbyn y dyddiad hwn. Dyma’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr hefyd.
Mawrth 2024
​Ceisiadau (hwyr) yr ail rownd yn cael eu prosesu a’u hasesu.
​Mai​ 2024
​Canlyniadau’r ail rownd yn cael eu hanfon allan yn y post. Bydd pob rownd arall yn cael ei phrosesu’n fisol o nawr ymlaen. Safleoedd Rhestr Aros ar gae​​l.
Medi 2024
​Plant yn dechrau yn yr ysgol uwchradd.​

​Ceisiadau hwyr

Mae'n bwysig eich bod yn cyflwyno'ch cais ar amser i wella eich siawns o gael lle yn yr ysgol o’ch dewis.

Os ydych wedi methu'r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am le mewn ysgol, cwblhewch gais hwyr. Darganfod mwy am geisiadau hwyr​.​


​ ​


© 2022 Cyngor Caerdydd