Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Dyddiadau pwysig

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Gwiriwch y terfynau amser derbyn i ysgolion diweddaraf, a dewch o hyd i'r holl ddyddiadau sydd eu hangen arnoch fel nad ydych yn methu unrhyw ddyddiadau cau ar gyfer lleoedd ysgol eleni.

Dyddiadau pwysig ar gyfer ceisiadau 

​Os ganed eich plentyn rhwng 1 Medi 2017 a 31 Awst 2018​
Dyddiad
​​Cam yn y broses ymgeisio​
18 Ionawr 2021 ​

Y broses o wneud cais i ddechrau mewn Ysgol Feithrin ym mis Medi 2021 yn cychwyn. Bydd y gwasanaeth Ymgeisio Ar-lein yn agor.​​
5 Gorffennaf 2021

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd angen i unrhyw gais newydd gael ei wneud ar bapur a bydd yn cael ei ystyried yn gais hwyr.
​Gorffennaf i Medi 2021​
​​​Caiff ffurflenni eu prosesu a’u hasesu yn erbyn y Meini Prawf Derbyn
priodol. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwirio a dilysu’r cyfeiriad a’r wybodaeth ategol rydych wedi’u rhoi i ni.​
​26 April 2021 ​​
​Diwrnod y Cynnig. Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch ar ôl 10am. Os gwnaed cais amdano, bydd llythyr yn cael ei anfon atoch yn y post ar ôl 10am. Nodwch mai dim ond ar ôl 12 canol dydd ar y diwrnod cynnig y gellir rhoi penderfyniadau dros y ffôn.
​Ebrill 2021
Creu rhestrau aros​.
10 Mai 2021 
​Dyddiad olaf i chi wrthod lle a gynigiwyd i chi. Rydym yn cadw’r hawl i dynnu cynigion yn ôl os nad ydym wedi cael ymateb erbyn y dyddiad hwn. Dyma’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr hefyd.​
​11 Mai 2021 
​Ceisiadau (hwyr) yr ail rownd yn cael eu prosesu a’u hasesu.
​Mehefin 2021 ​
​Canlyniadau’r ail rownd yn cael eu hanfon allan yn y post. Bydd pob
rownd arall yn cael ei phrosesu’n fisol o nawr ymlaen.
Medi 2021​
Plant yn dechrau yn yr Ysgol Feithrin​.

​​Os ganed eich plentyn rhwng 1 Medi 2018 a 31 Mawrth 2019​
Dyddiad
​Cam yn y broses ymgeisio​
​​
7 Mehefin 2021
Y broses o wneud cais i ddechrau mewn Ysgol Feithrin yng Ngwanwyn/Haf 2022 yn cychwyn. Bydd y gwasanaeth Ymgeisio Ar-lein yn agor.​​
5 Gorffennaf​ 2021
​Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd angen i unrhyw gais newydd gael ei wneud ar bapur a bydd yn cael ei ystyried
yn gais hwyr.
​Gorffennaf i Medi 2021
Caiff ffurflenni eu prosesu a’u hasesu yn erbyn y Meini Prawf Derbyn
priodol. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwirio a dilysu’r cyfeiriad a’r
wybodaeth ategol rydych wedi’u rhoi i ni.​​
4 Hydref 2021 
​Diwrnod y Cynnig. Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch ar ôl 10am. Os gwnaed cais amdano, bydd llythyr yn cael ei anfon atoch yn y post ar ôl 10am. Nodwch mai dim ond ar ôl 12 canol dydd ar y diwrnod cynnig y gellir rhoi penderfyniadau dros y ffôn.
​Hydref 2021 
​Creu rhestrau aros​.​​
​18 ​Hydref ​2021
​Dyddiad olaf i chi dderbyn neu wrthod y lle a gynigiwyd gennym. Rydym yn cadw’r hawl i dynnu cynigion yn ôl os nad ydym wedi cael ymateb erbyn y dyddiad hwn. Dyma’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr hefyd.
​19 Hydref 2021​
​​Ceisiadau (hwyr) yr ail rownd yn cael eu prosesu a’u hasesu
Tachwedd 2021​
​Canlyniadau’r ail rownd yn cael eu hanfon allan yn y post. Bydd pob
rownd arall yn cael ei phrosesu’n fisol o nawr ymlaen. ​
​Tymor y Gwanwyn / Tymor yr Haf 2022​​
​Plant yn dechrau yn yr Ysgol Feithrin​.
​Dyddiadau allweddol derbyn cynradd​
Dyddiad
​​​​Cam yn y broses ymgeisio
16 Tachwedd 2020 ​
Y broses o wneud cais i ddechrau mewn Dosbarth Derbyn ym mis Medi
2021 yn cychwyn​.
11 Ionawr 2021
​Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd angen i unrhyw gais newydd gael ei wneud ar bapur a bydd yn cael ei ystyried
yn gais hwyr.​
​Chwefror i Ebrill 2021
​​Caiff ffurflenni eu prosesu a’u hasesu yn erbyn y Meini Prawf Derbyn priodol. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwirio a dilysu’r cyfeiriad a’r wybodaeth ategol rydych wedi’u rhoi i ni.​​
16 Ebrill 2021 ​
​Diwrnod y Cynnig. Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch ar ôl 10am. Os gwnaed cais amdano, bydd llythyr yn cael ei anfon atoch yn y post ar ôl 10am. Nodwch mai dim ond ar ôl 12 canol dydd ar y diwrnod cynnig y gellir rhoi penderfyniadau dros y ffôn.​
​Ebrill 2021 ​
​Creu rhestrau aros​.​
5 Mai 2021 ​
​Dyddiad olaf i chi dderbyn neu wrthod y lle a gynigiwyd gennym. Rydym yn cadw’r hawl i dynnu cynigion yn ôl os nad ydym wedi cael ymateb erbyn y dyddiad hwn. Dyma’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr hefyd.
​Mai 2021

Ceisiadau (hwyr) yr ail rownd yn cael eu prosesu a’u hasesu.
​Mehefin 2021
​Canlyniadau’r ail rownd yn cael eu hanfon allan yn y post. Bydd pob rownd arall yn cael ei phrosesu’n fisol o nawr ymlaen. ​
​Medi 2021 ​
​Plant yn dechrau yn yr ysgol yn llawn amser​.
​​Dyddiadau allweddol ar gyfer derbyniadau uwchradd
Dyddiad​
​​​​​​​​Cam yn y broses ymgeisio​
​28 Medi 2020​​
​​Y broses o wneud cais i ddechrau ym Mlwyddyn 7 ym mis Medi 2021 yn cychwyn.
​23 Tachwedd 2020 ​
​​Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd angen i unrhyw gais newydd gael ei wneud ar bapur a bydd yn cael ei ystyried
yn gais hwyr.​
​Rhagfyr​ 2020 - Chwefror 2021
​Caiff ffurflenni eu prosesu a’u hasesu yn erbyn y Meini Prawf Derbyn priodol. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwirio a dilysu’r cyfeiriad a’r wybodaeth ategol rydych wedi’u rhoi i ni.​​​
​1 Mawrth 2021​
​​​​​Diwrnod y Cynnig. Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch ar ôl 10am. Os gwnaed cais amdano, bydd llythyr yn cael ei anfon atoch yn y post ar
ôl 10am. Nodwch mai dim ond ar ôl 12 canol dydd ar y diwrnod cynnig y gellir rhoi penderfyniadau dros y ffôn.​
​15 Mawrth 2021
​Dyddiad olaf i chi dderbyn neu wrthod y lle a gynigiwyd gennym. Rydym yn cadw’r hawl i dynnu cynigion yn ôl os nad ydym wedi cael ymateb erbyn y dyddiad hwn. Dyma’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr hefyd.
Mawrth 2021
​Ceisiadau (hwyr) yr ail rownd yn cael eu prosesu a’u hasesu.
​Mai​ 2021
​Canlyniadau’r ail rownd yn cael eu hanfon allan yn y post. Bydd pob rownd arall yn cael ei phrosesu’n fisol o nawr ymlaen. Safleoedd Rhestr Aros ar gae​​l.
Medi 2021
​Plant yn dechrau yn yr ysgol uwchradd.​

​Ceisiadau hwyr

Mae'n bwysig eich bod yn cyflwyno'ch cais ar amser i wella eich siawns o gael lle yn yr ysgol o’ch dewis.

Os byddwch yn methu'r dyddiad cau ni allwch wneud cais hwyr ar-lein. Bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais hwyr ar bapur. Darllenwch gwybodaeth am geisiadau hwyr​ a llenwch ffurflen.


​ ​> ​