Meithrin

Gwybodaeth am sut i gofrestru eich manylion gyda ni fel y gallwch wneud cais am le meithrin. Dyddiadau allweddol yn y broses ymgeisio. Beth i'w wneud os byddwch yn methu dyddiad cau?

Ysgol Gynradd

Gwneud cais ar-lein am le mewn ysgol gynradd. Dyddiadau allweddol yn y broses ymgeisio. Beth i'w wneud os byddwch yn methu dyddiad cau? Ffyrdd eraill o ymgeisio.

Ysgol Uwchradd

Gwneud cais ar-lein am le mewn ysgol uwchradd. Dyddiadau allweddol yn y broses ymgeisio. Beth i'w wneud os byddwch yn methu dyddiad cau? Ffyrdd eraill o ymgeisio.


Symud ysgol yn ystod y flwyddyn academaidd

Sut i wneud cais i symud ysgol yn ystod y flwyddyn academaidd.

Apelio penderfyniad am le mewn ysgol​​​​​​​​​​​

Gwybodaeth ar sut i apelio penderfyniad am le mewn ysgol Gymuned neu ysgol Egwysaidd.

​Ymgynghoriad ar broses ddyrannu ysgolion​​​​​​​​​​​​

Cyfle i ddweud eich dweud ar y cynnig i roi system cydlynu derbyniadau ysgolion ar brawf ar gyfer derbyn disgyblion Blwyddyn 7 ym mis Medi 2018, 2019 and 2020.


​​​​​​​​​​​​​​​​