Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ceisiadau hwyr

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Os byddwch yn methu'r dyddiad cau i wneud cais am le mewn ysgol, gallai effeithio ar eich siawns o gael y lle rydych ei eisiau.  Cymerwch olwg ar ddyddiadau pwysig yn y broses o wneud cais am le mewn ysgol​ i wneud yn siŵr na chewch eich siomi.

Os ydych chi wedi methu'r dyddiad cau i wneud cais am le mewn ysgol, bydd angen i chi lenwi ffurflen cais hwyr.  

Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau hwyr yn y rownd gyntaf o ddyrannu lleoedd ysgol. 

Byddwn yn ystyried ceisiadau hwyr (ac unrhyw un ar y rhestr aros) unwaith y byddwn wedi gorffen y rownd gyntaf o ddyrannu lleoedd. 

Bydd y ffurflenni cais hwyr ar gyfer pob grŵp blwyddyn ar gael unwaith y bydd y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais wedi pasio:


© 2022 Cyngor Caerdydd