Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Derbyniadau i ysgolion cynradd

​​​​​​​​​​​Mae plant yn dechrau yn y Dosbarth Derbyn y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn 4.  Bydd rhieni plant mewn Ysgol Feithrin yng Nghaerdydd yn cael manylion am y broses ymgeisio.​

I gael lle mewn ysgol ffydd, mae angen i chi wneud cais yn uniongyrchol i’r ysgol. Gweld rhestr o ysgolion ffydd yng Nghaerdydd (545kb PDF).​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Gwnewch gais ar-lein

Gallwch wneud cais ar-lein am le mewn ysgol gynradd pan fydd derbyniadau ar agor.

Defnyddiwch y system ceisiadau ysgol ar-lein i: 
  • Greu cyfrif, os nad oes un gennych eisoes
  • Gwneud cais newydd 
  • Parhau gyda chais rydych wedi'i gadw
  • Gweld eich cais 
  • Gweld eich cynigion am le mewn ysgol

Mewngofnodwch i’r system Derbyn i ysgolion
 


​Os oes angen help arnoch gyda'ch cais, darllenwch ein canllawiau ar wneud cais am le mewn ysgol.

Gwnewch gais ar amser. Gallwch weld dyddiadau pwysig ar gyfer gwneud cais am le mewn ysgol. Os byddwch yn methu'r dyddiad cau ni allwch wneud cais hwyr ar-lein. Bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais hwyr ar bapur. Darllenwch yr wybodaeth am geisiadau hwyr​ a llenwi ffurflen.

I gael rhagor o wybodaeth am dderbyniadau, darllenwch lyfryn derbyn i ysgolion 2021/22.​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Y Broses ymgeisio

Dyddiadau allweddol derbyn cynradd​
​​​​​Dyddiad​​​​Cam yn y broses ymgeisio
16 Tachwedd 2020 ​
Y broses o wneud cais i ddechrau mewn Dosbarth Derbyn ym mis Medi
2021 yn cychwyn​.
11 Ionawr 2021
​Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd angen i unrhyw gais newydd gael ei wneud ar bapur a bydd yn cael ei ystyried
yn gais hwyr.​
​Chwefror i Ebrill 2021
​​Caiff ffurflenni eu prosesu a’u hasesu yn erbyn y Meini Prawf Derbyn priodol. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwirio a dilysu’r cyfeiriad a’r wybodaeth ategol rydych wedi’u rhoi i ni.​​
16 Ebrill 2021 ​
​Diwrnod y Cynnig. Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch ar ôl 10am. Os gwnaed cais amdano, bydd llythyr yn cael ei anfon atoch yn y post ar ôl 10am. Nodwch mai dim ond ar ôl 12 canol dydd ar y diwrnod cynnig y gellir rhoi penderfyniadau dros y ffôn.​
​Ebrill 2021 ​
​Creu rhestrau aros​.​
5 Mai 2021 ​
​Dyddiad olaf i chi dderbyn neu wrthod y lle a gynigiwyd gennym. Rydym yn cadw’r hawl i dynnu cynigion yn ôl os nad ydym wedi cael ymateb erbyn y dyddiad hwn. Dyma’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr hefyd.
​Mai 2021

Ceisiadau (hwyr) yr ail rownd yn cael eu prosesu a’u hasesu.
​Mehefin 2021
​Canlyniadau’r ail rownd yn cael eu hanfon allan yn y post. Bydd pob rownd arall yn cael ei phrosesu’n fisol o nawr ymlaen. ​
​Medi 2021 ​
​Plant yn dechrau yn yr ysgol yn llawn amser​.​

​​

Derbyniadau Cydlynol


Gallwch wneud cais ar ​​​​gyfer pob ysgol gynradd gymunedol ac Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llaneirwg.

Noder bod 15 o leoedd ysgol yn cael eu dyrannu gan yr ysgol yn unol â'i pholisi derbyn a bod 15 lle arall yn cael eu dyrannu gan ddefnyddio polisi Derbyn i Ysgolion 2021/22 y Cyngor.

Cysylltu â ni​

Os oes cwestiwn gennych neu os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni.

​​

​​