Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Derbyniadau i ysgolion uwchradd

​​​​​​​​​​​​​​Mae plant yn dechrau yn yr ysgol uwchradd y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd ​yn 11. Bydd rhieni disgyblion ym mlwyddyn 6 yn Ysgolion Cynradd Caerdydd yn derbyn manylion am y broses ymgeisio.

I gael lle mewn ysgol ffydd, mae angen i chi wneud cais yn uniongyrchol i’r ysgol. Gweld rhestr o ysgolion ffydd yng Nghaerdydd (545kb PDF).​​​​​​​​​​​External link opens in a new window​​​​​​

Gwnewch gais ar-lein

Gallwch wneud cais ar-lein am le mewn ysgol uwchradd pan fydd derbyniadau ar agor.​

Defnyddiwch y system ceisiadau ysgol ar-lein i: 
  • Greu cyfrif, os nad oes un gennych eisoes
  • Gwneud cais newydd 
  • Parhau gyda chais rydych wedi'i gadw
  • Gweld eich cais 
  • Gweld eich cynigion am le mewn ysgol

Mewngofnodwch i’r system Derbyn i ysgolion​ ​
 

Os oes angen help arnoch gyda'ch cais, darllenwch ein canllawiau ar wneud cais am le mewn ysgol.

Gwnewch gais ar amser. Gallwch weld dyddiadau pwysig ar gyfer gwneud cais am le mewn ysgol. Os byddwch yn methu'r dyddiad cau ni allwch wneud cais hwyr ar-lein. Bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais hwyr ar bapur. Darllenwch yr wybodaeth am geisiadau hwyr​ a llenwi ffurflen.

I gael rhagor o wybodaeth am dderbyniadau, darllenwch lyfryn derbyn i ysgolion 2021/22.​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​ ​

Y Broses ymgeisio


Dyddiadau allweddol ar gyfer derbyniadau uwchradd
​Dyddiad
​Cam yn y broses ymgeisio​
​28 Medi 2020​​
​​Y broses o wneud cais i ddechrau ym Mlwyddyn 7 ym mis Medi 2021 yn cychwyn.
​23 Tachwedd 2020 ​
​​Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd angen i unrhyw gais newydd gael ei wneud ar bapur a bydd yn cael ei ystyried
yn gais hwyr.​
​Rhagfyr​ 2020 - Chwefror 2021
​Caiff ffurflenni eu prosesu a’u hasesu yn erbyn y Meini Prawf Derbyn priodol. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwirio a dilysu’r cyfeiriad a’r wybodaeth ategol rydych wedi’u rhoi i ni.​​​
​1 Mawrth 2021​
​​​​​Diwrnod y Cynnig. Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch ar ôl 10am. Os gwnaed cais amdano, bydd llythyr yn cael ei anfon atoch yn y post ar
ôl 10am. Nodwch mai dim ond ar ôl 12 canol dydd ar y diwrnod cynnig y gellir rhoi penderfyniadau dros y ffôn.​
​15 Mawrth 2021
​Dyddiad olaf i chi dderbyn neu wrthod y lle a gynigiwyd gennym. Rydym yn cadw’r hawl i dynnu cynigion yn ôl os nad ydym wedi cael ymateb erbyn y dyddiad hwn. Dyma’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr hefyd.
Mawrth 2021
​Ceisiadau (hwyr) yr ail rownd yn cael eu prosesu a’u hasesu.
​Mai​ 2021
​Canlyniadau’r ail rownd yn cael eu hanfon allan yn y post. Bydd pob rownd arall yn cael ei phrosesu’n fisol o nawr ymlaen. Safleoedd Rhestr Aros ar gae​​l.
Medi 2021
​Plant yn dechrau yn yr ysgol uwchradd.​​

Derbyniadau Cydlynol

Gallwch wneud cais ar gyfer unrhyw ysgol uwchradd gymunedol a’r ysgolion Ffydd a Sefydledig canlynol:​
  • Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd,​
  • Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant, a
  • Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi.


 
Bydd yn rhaid i chi gwblhau Ffurflen Ategol ar gyfer Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi ac Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant, y gallwch ei chael gan yr ysgol ei hun.​

Cysylltu â ni​

Os oes cwestiwn gennych neu os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni.

​​

​​