Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cymorth Ariannol

​​Cyllid Blynyddoedd Cynnar

Dysgwch a oes gennych hawl i gael help â ffioedd gofal plant

Cymorth i Fyfyrwyr

Cyngor a chymorth ariannol i fyfyrwyr dros 18 oed.

Prydau ysgol am ddim

Os ydych ar incwm isel, gallai’ch plentyn fod yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim.

Ymddiriedolaeth Howardian

Elusen Gofrestredig a sefydlwyd i roi cymorth ariannol at ddibenion addysgol cyffredinol nad ydynt fel arfer yn cael eu hariannu’n statudol.

Trafnidiaeth ysgol

Dysgwch a oes gennych hawl i drafnidiaeth am ddim. Lawrlwythwch lwybrau a mapiau bysus. Cymorth i ddisgyblion ag anghenion addysgol arbennig.

Grant Datblygu Disgyblion

Os ydych ar incwm isel, gallai’ch plentyn fod yn gymwys i gael Grant Datblygu Disgyblion (Grant Gwisg Ysgol yn flaenorol).

Cyllid Addysg Bellach

Mae Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Caerdydd yn adnodd sydd ar gael i fyfyrwyr yng Nghaerdydd i'w helpu i barhau a datblygu eu haddysg.​​

​​​​​​​