Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwasanaethau i bobl ifanc

Canolfannau Ieuenctid

Dewch o hyd i’r ganolfan agosaf sy’n cynnig gweithgareddau a chyfleoedd i bobl ifanc.

Rhaglenni a chynlluniau

Gwobr Dug Caeredin, rhaglen mentora ieuenctid, gweithgareddau drwy gyfrwng y Gymraeg, cyfleoedd i bobl ifanc anabl, grwpiau lleiafrifoedd ethnig, Cyngor Ieuenctid Caerdydd.

Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd

Gwybodaeth am sut i gysylltu â’r gwasanaeth a dod o hyd i ni ar Facebook, ynghyd â rhestr o’n proffiliau, ein grwpiau a’n tudalennau swyddogol ar Facebook.

Cyfeirlyfr Cyngor ar gyfer Addysg Bellach a Gadael Ysgol​

Cyfeirlyfr o bobl ifanc yn rhoi cyngor ar y camau nesaf i’r chweched​ dosbarth, hyfforddiant, addysg uwch a chyflogaeth.

 
​​
​​​