Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Ysgolion a dysgu > Y blynyddoedd cynnar a gofal plant

Y blynyddoedd cynnar a gofal plant

Dod o hyd i feithrinfa neu ddarparwr gofal plant

Gwybodaeth a chyngor ar ofal plant yn eich ardal.

Cyllid y Blynyddoedd Cynnar

Dysgwch a oes gennych hawl i gael help gyda ffioedd gofal plant.

Rhaglenni'r blynyddoedd cynnar

Gweithio i helpu plant ifanc a'u teuluoedd ledled Caerdydd. Dysgwch a allech fanteisio arnynt. 

Cymorth a chyngor i blant ag anghenion ychwanegol

Our Early Years Inclusion Team can help prepare your child for nursery or school.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerdydd​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Mae gan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd gyngor a gwybodaeth ar ystod eang o opsiynau a gweithgareddau gofal plant i blant 0-20 oed.

Cynnig Gofal Plant i Blant 3 a 4 Oed (30 Awr)​

Edrychwch i weld a oes gennych hawl i ofal plant a ariennir gan y llywodraeth.

​​​​​
English